Get Adobe Flash player
 
نسخه هاي عكسي كتابخانه آيه الله العظمي مرعشي نجفي قم جلد 1
فهرست نسخه هاي عكسي: كتابخانه عمومي حضرت آية الله العظمي مرعشي نجفي
مدظله العالي
ايران - قم
جلد اول
زير نظر نگارش
سيد محمود مرعشي محمد علي حائري
كتاب : فهرست نسخه هاي عكسي كتابخانه عمومي حضرت آية الله العظمي مرعشي نجفي
نگارش : محمد علي حائري - زير نظر سيد محمود مرعشي
نشر : كتابخانه
چاپ : بهمن - قم - چاپ اول
تاريخ : 1411 ه ق 1369 شمسي
تعداد : يكهزار نسخه
مقدمه: بسم الله الرحمن الرحيم
بخش نسخه هاي عكسي يكي از بخشهاي ويژه كتابخانه عمومي حضرت
آية الله العظمي مرعشي نجفي مد ظله العالي ميباشد . اين بخش در برگيرنده
عكسهائي از نسخه هاي خطي مهم موجود در كتابخانه هاي خارج از كشور
و تعداد ناچيزي هم داخل كشور است و در نتيجه سالها تلاش و كوشش مستمر
اينجانب طي مسافرتهاي پي در پي به نقاط مختلف جهان و بازديد از كتابخانه ها
و مراكز علمي بزرگ و انتخاب نسخه هاي مورد نظر فراهم گرديده است و در تهيه
ميكرو فيلم نسخه ها در پاره اي از كشورها جدا با مشكلات فراواني دست به
گريبان بوده ايم كه بازگو نمودن آن بيش از آنست كه در اين مختصر بگنجد .
اينك بحمد الله با فراهم آمدن اين مجموعه دانشمندان و محققان و پژوهشگران
ميتوانند راسا بدون صرف كوچكترين هزينه از نسخه هاي عكسي موجود كه
در اين فهرست و جلدهاي بعدي آن معرفي شده در كتابخانه بهره گيرند .
خداي را سپاس كه اين توفيق را بما ارزاني فرمود تا نسبت به تهيه
تصاوير اينگونه منابع مهم اسلامي كه با كمال تاسف اصل آنان در اين سده اخير
به وسيله ايادي استعمار و سوداگران بيغما رفته و در ديگر كتابخانه ها و يا موزه هاي
شخصي افراد غير مسئول و تجارت پيشه خارج از كشور قرار دارد موفق
شويم .
در آرشيو اين بخش از كتابخانه تاكنون توانسته ايم بيش از دو هزار
ميكرو فيلم تهيه و آنها را بصورت نسخه عكسي فراهم سازيم و بياري خداوند
در صورت رفع مشكلات تا آنجا كه در توان داريم در تهيه اينگونه منابع و مآخذ
از هيچ كوششي فرو گذار ننموده و نسخه هاي بيشتري را فراهم خواهيم آورد .
كار فهرست نگاري نسخه هاي عكسي از هنگام شروع بكار اين بخش
همچنان مورد نظر بوده است ، لكن بعلت حجم روز افزون كتاب بويژه
نسخه هاي خطي كه الزاما فهرست نويسي آنها در اولويت قرار داشته اند
و متاسفانه هنوز هم بپايان نرسيده است اين مهم بعهده تاخير سپرده شد تا سر
انجام با پيشنهاد اينجانب دانشمند محقق برادر محترم جناب حجة الاسلام
آقاي محمد علي حائري خرم آبادي دامت افاضاته اين كار را با نظر خواهي
از اينجانب آغاز و خوشوقتيم كه اينك جلد اول را كه در آن پانصد نسخه معرفي
شده آماده و منتشر سازيم . از جناب ايشان كه حقا از عهده اين كار بخوبي
برآمده و در تشخيص هاي بجائي كه بر روي نسخه ها اعمال نموده اند
سپاسگزاري نموده و لازم ميداند تا چنانچه تشخيص نابجائي در نسخه شناسي
و يا كتابشناسي اين فهرست بنظر دوستان ميرسد ما را از آن آگاه سازند . اميد
است خداوند بزرگ توفيق بيشتري عنايت فرموده تا بتوانيم مجلدات بعدي
را پي در پي منتشر سازيم . والسلام .
قم - سيد محمود مرعشي
متولي و سرپرست كتابخانه و موقوفات تابعه
بسم الله الرحمن الرحيم
حفظ ميراث مذهبي و ملي از اموريست كه اهميت آن بر همگان آشكار
است .
اين كتابخانه كه يكي از آثار جاويدان مرجع عاليقدر حضرت آية الله
العظمي مرعشي نجفي مد ظله العالي است ، اكنون بهمت والا و كوشش و تلاش
بي نظير فرزند برومند آنحضرت ، دانشمند فرزانه حضرت حجة الاسلام آقاي
دكتر سيد محمود مرعشي دامت بركاته ، بيكي از گنجينه هاي ارزشمند مبدل
شده و در عداد مهمترين كتابخانه هاي جهان اسلام بشمار ميآيد .
اين كتابخانه علاوه بر بيش از بيست و پنج هزار نسخه خطي نفيس ،
و چند صد هزار كتاب چاپي بزبانهاي مختلف ، بيش از دو هزار نسخه عكسي
و ميكرو فيلم را نيز دارا ميباشد .
اين فيلم ها توسط رياست معظم كتابخانه با زحمات فراوان و كوشش
مستمر در ساليان متمادي از نسخه هاي نفيس كتابخانه هاي مهم جهان تهيه
و سپس چاپ شده است .
نگارش فهرست براي اين نسخه ها از طرف معظم له بعهده اينجانب
محول گرديد كه با تاييدات خداوند اكنون مجلد اول آن تقديم حضور محققين
و پژوهشگران ميگردد ، در اين مجلد پانصد كتاب معرفي شده و هيچگونه رمزي
در شناخت نسخه ها بكار نرفته و تمام مشخصات بطور وضوح بيان شده است .
ايجاد اين اثر مرهون تشويق و نظرخواهي رياست معظم كتابخانه
است كه با بزرگواري و سعه صدر خاص خويش جهت پيشرفت كتابخانه از
هيچ كوششي دريغ ندارند . در خاتمه دوام توفيقات معظم له را كه عمر شريف
خود را وقف حفظ ميراث فرهنگي و احياء آثار بزرگان علماء اسلام و مذهب اهل
بيت عصمت و طهارت عليهم السلام نموده از خداوند متعال خواستار است .
قم - محمد علي حائري خرم آبادي
28 / 3 / 1369 ه . ش

فهرست نسخه هاي خطي

فهرست الفبائي كتابها: ( ا )
ابتغاء الفضلية في شرح الوسيله
145 ، 146 ، 147
اجازات الائمه 96 ، 111
اجازه 107
الاجازه الكبيرة 186
اخبار الدول و آثار الاول 167
ادباء الغربا 138
ارشاد الطالبين الي نهج المسترشدين
108 ، 387 ، 388
الارشاد في تفسير القرآن 311
الاستبصار فيما اختلف من الاخبار 100
الاستدراك 50 ، 52
اسماء الخيل و فوارسها من العرب 84
اسماء رجال الصحيحين ( شرح رجال
الصحيحين ) 353 ، 354
اصباح الشيعه بمصباح الشريعة 123
الاعتبار في بيان الناسخ و منسوخ من
الحديث 122 ، 160
اعراب الحديث 309
الاعلام بفضل الصلاة علي خير الانام
24 ، 206
اعيان العصر و اعوان النصر
357 ، 358 ، 359 ، 360
الاغتباط بمن رمي بالاختلاط 29
الافادة في تاريخ الائمة السادة 131
افعال الحج 68
افحام الاعداء و الخصوم في نفي عقد ام
كلثوم 245 ، 246
الاقتداء في معرفة الوقف و الابتداء
217 ، 218
الحان السواجع بين البادي و الراجع 406
الالفاظ الكتابية ( كتاب الالفاظ ) 405
الامالي : شيخ طوسي 5 ، 7
الانساب الي البلدان ( مشتبه النسبة الي
البلدان ) 93
انوار الحقايق 172
انوار العقول 300
اوراق حزيف 107
ايجاز المقال في معرفة الرجال 91 ، 92
الايضاح ، قاضي نعمان 137
( ب )
البديع في رسم مصحف عثمان بن عفان
204
البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن 211
بساتين الفضلاء و رياحين العقلاء 94
البسيط 404
بشارة الشيعة 198
بغية الرائد فيما تضمنه حديث ام زرع من
الفوائد 213
البلغة المترجمة في اللغة 37
بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة
العثمانية 412
( ت )
تاريخ دار الايمان قم 403
تاريخ صفويه 93
تاريخ عالم آراي اميني 90
تاريخ قم 400 ، 401
تاريخ الموصل 395
تبصرة المبتدي و تذكرة المنتهي 210
التبيان في تفسير القرآن
33 ، 79 ، 80 ، 81 ، 365
التبيين لاسماء المدلسين 28
التبيين في انساب القرشيين 55 ، 56
تبيين كذب المفتري 183
تتمة المختصر في اخبار البشر 341
التحبير في علم التذكير ( التخيير في علم
التذكير ) 133
التحرير الطاوسي 286
التحرير : الناطق بالحق 439
تحفة الازهار و زلال الانهار
109 ، 110 ، 232 ، 233 ، 234
تحفة الطالبين في ترجمة الامام النووي
214
التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة
الشريفه 181
التخيير في علم التذكير 133
التدوين في ذكر اهل العلم بقزوين
16 ، 18
تذكره دزفول 227
تذكرة الشعراء : مير تقي 236 ، 237
تذكرة الطالب المعلم بمن يقال انه
مخضرم 27
تذكرة العلماء : عظيم آبادي 90
تذكره مشايخ قم 244
تذهيب تهذيب الكمال
56 ، 57 ، 58 ، 299 ، 300 ، 345 ، 346 ، 347
التراجم السنية في تراجم الحنفية 185
ترجمان الزمان في تراجم الاعيان
436 ، 437 ، 438 ، 439
ترجمه تقويم البلدان 113
ترجمه مفردات قرآن : ؟ 249
تسلية اهل المصائب 407
تشنيف السمع بتعديد السبع 215
التعريف و الاعلام فيما ابهم في القرآن
من الاسماء و الاعلام 18 ، 212
تعزيه شهادت طفلان زينب 125
تعظيم الفتيا : ابن جوزي 126
التعليقة علي جواهر الكلام 312
التعليقة علي مباني الاحكام 148
التعليقة علي منهج المقال : وحيد بهبهاني
36
تفسير الآيات الباهرة باخبار العترة
الطاهره 305 ، 306 ، 307
تفسير ثعلبي - ( الكشف و البيان )
255 ، 258 ، 259 ، 260 ، 261 ، 262
تفسير سورة الفاتحه : خاتون آبادي 378
تفسير غرر المعاني 111
تفسير غريب القرآن : سجستاني 117
تفسير قرآن : ؟ 59 ، 60
تفسير قرآن : ؟ 254
تفسير المشكل من غريب القرآن 205
التقريب و البيان في معرفة شواذ القرآن
216
تكملة امل الآمل 102
تكمله تذكره نجوم السماء
238 ، 239 ، 240
تكلمة نقد الرجال : كاظمي 53 ، 54
تلبيس ابليس 338 ، 348
تلخيص البيان في علامات مهدي آخر
الزمان 115
التمهيد لما في الموطا من المعاني
و الاسانيد
415 ، 416 ، 417 ، 418 ، 419 ، 420 ، 421
التنبهات علي خفي الدلالات من شرح
الآيات 89
التنزيل في هجاء المصاحف 207 ، 208
توضيح الاخلاق 298
توضيح الاشتباه 248
التوضيح الانوار بالحجج الواردة لدفع
شبه الاعور 35
تهذيب الاحكام 47 ، 48 ، 372 ، 373
التهذيب في التفسير 43 ، 44 ، 354 ، 355
تهذيب الكمال في اسماء الرجال 315 ،
317 ، 318 ، 319 ، 320 ، 321 ، 322 ، 323 ،
324 ، 325 ، 326 ، 327 ، 328 ، 329 ، 330 ،
331 ، 332 ، 333 ، 334 ، 335 ، 336
( ث )
الثبت الكافي 381
الثغور الباسمة في مناقب السيدة فاطمه
( ع ) 197
( ج )
جامع المقال في ما يتعلق باحوال
الحديث و الرجال 30
جمال القراء و كمال الاقراء 204
الجواهر الحسان في تفسير القرآن 363
جواهر العقدين في فضل الشرفين 382
جواهر المطالب في مناقب الامام علي
بن ابي طالب عليه السلام 98
( ح )
حاشيه قبسات : سيد احمد عاملي 116
حاشيه تفسير بيضاوي 305
حاشية كفاية الاصول : ايرواني 255
حاشيه ميرزا جان 158
حدائق الحقايق 389
الحدائق الوردية في مناقب ائمة الزيدية .
190 ، 191
الحقايق في التفسير 194
الحكمة الجديدة : ابن كمونة 164
( خ )
الخبر عن البشر 342 ، 343 ، 344 ، 345
الخصائص في فضل علي بن ابي طالب
( ع ) : نسائي 283
خلاصة البلدان 106 ، 240 ، 241
الخلاف في الاحكام 157
خير الرجال 178
( د )
الدر المسلوك في احوال الانبيا و الاوصياء
و الخلفاء و الملوك 235
الدر المنضود في الصلاة و السلام علي
صاحب المقام المحمود 76
الدر النظيم في مناقب الائمة اللهاميم
41 ، 43
دفتر حساب 177
ديوان اميرالمؤمنين علي عليه السلام
302
( ذ )
الذخيرة في علم الكلام 375 ، 378
الذريعة الي مكارم الشريعة 135
ذيل طبقات الحنبلية 174
( ر )
ربيع الابرار و نصوص الاخبار 65 ، 66
الرسالة الاسدية في انساب العلويه 118
رسالة ابي غالب الزراري 196
رسالة العدالة : خاجوئي 284
رسالة في صلوة الليل 73
روح الجوامع 104
رياض العلماء : افندي 252 ، 254
( ز )
زاد المسافر و لهنة المقيم 149 ، 150
زيده الرجال 242
زهر الرياض و زلال الحياض 230 ، 232
( س )
سدرة المنتهي و العطية العظمي 67
سراج الانساب 134
السلوك في طبقات العلماء و الملوك 165
سنن ابي ماجه 112
سنن ابي داود 192
سنن الدرامي 351 ، 352
سيف منتضي 411
( ش )
شرح جمل العلم و العمل 290
شرح الشرايع : حائري 142 ، 143
شرح العروة الوثقي : حائري 140 ، 141
شرح مشيخه من لا يحضره الفقيه 62
شرح نهج البلاغة : ابن عتايقي 421
شرح نهج البلاغة : ؟ 99
شرح نهج البلاغه : ابن ميثم
291 ، 293 ، 294
شفاء الصدور 396
شفاء العليل في شرح خمسماية آية من
التنزيل 88 ، 207
شوارق النصوص في تكذيب فضائل
اللصوص 279 ، 280 ، 281
( ص )
الصاحبي 60
صحيفة الرضا ( مسند الرضا ع ) 134
صلاة الجمعة 143
( ض )
ضمائر القرآن 364
ضيافة الاخوان و هدية الخلان 160 ، 383
( ط )
طبقات الشافعية : اسنوي 441
طبقات الشافعيعة : ابن شهبه 435
الطبقات الصغري : سبكي 72
طبقات المحدثين باصفهان 374
الطبقات الوسطي : سبكي 302
( ع )
العبقات العنبريه في طبقات الجعفرية
384 ، 385 ، 386
عرائس الحديث ( مكنون الحديث )
31 ، 32
عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان 177
عقد الدرر 3
عيون الاخبار في مناقب الاخيار 127
عيون الحكم و المواعظ و ذخيرة المتعظ
و الواعظ 132
العيون في الرد علي اهل البدع 402
( غ )
الغرائب و العجائب 296
غرر البلاغة 388
غريب اللفظ و المعني : ابن جوزي 22
( ف )
فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن 23
فرائد السمطين 169
فردوس الاخبار 397
الفريد في اعراب القرآن المجيد 408
فروع الكافي 368 ، 370 ، 371
الفصول المنتزعة ( الفصول المدينة )
193
فكاهة البصر و السمع في معرفة القراءات
السبع 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 219 ، 220 ، 221
فهرست اخبار مؤلفات الاصحاب
120 ، 153 ، 154
فهرست اسامي شعراي تذكره رياض
الشعراء 114
الفهرست : شيخ طوسي 381
الفهرست : لمتوني اشبيلي 297
الفوائد الرجالية 4
فوحات القدس 162
( ق )
القانون ( المقدمة الجزولية ) 85
القول البديع في الصلوة علي الجيب
الشفيع 1
القول المختصر في علامات المهدي
المنتظر ( ع ) 77
( ك ) الكاشف 442
الكافي في الحديث 105
كامل الزيارة 276
الكامل في معرفة الضعفاء و المتروكين
من الرواة : ابن عدي 112
كتائب اعلام الاخيار من فقهاي مذهب
النعمان المختار 409
كتاب الاجازات : علامه مجلسي
45 ، 46 ، 63 ، 64
كتاب اسماء الخيل و فوارسها من العرب
84
كتابچه جغرافياي چراغان 196
كتاب الخمس : حائري 144
كتاب الرؤية 313
كتاب الصلوة : ايرواني 249
كتاب العشرات 78
كتاب في معني قول النبي ( ص ) انزل
القرآن علي سبعة احرف 20
الكشف عن مشكلات الكشاف
221 ، 223
كشف الغمة في معرفة الائمة 350
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
396
الكشف و البيان ( تفسير ثعلبي ) 255 ،
258 ، 259 ، 260 ، 261 ، 262
الكمال في معرفة الرجال 49 ، 50 ، 298 ،
348
كنز الاسرار و لواقع الافكار 303
( ل )
لآلي القرآن 104
اللباب في تهذيب الانساب 414
اللباب في علوم الكتاب 247
لب اللباب في تحرير الانساب
308 ، 413
اللمحات : سهروردي 115 ، 119
لوامع الانوار العرشيه في شرح الصحيفة
السجادية 166 ، 167
ليالي الوصال بعد الفراغ 122
( م )
مباني الاحكام في اصول شرايع الاسلام
147 ، 148
المبسوط في فقه الاماميه 282 ، 362
مثالب النواصب 277 ، 278 ، 386
المجرد في غريب الحديث 139
مجموع الفقه عن الامام زيد بن علي
( ع ) 128
مجموعه لطيف 122
المحاسن المجتمعة في الخلفاء الاربعة
15 ، 410
المحاضرات في علم الاصول 226 ، 227
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :
ابن عطية 361
المحيط الاعظم 175 ، 176
المحيط في اللغة 267 ، 269
المختار من الكافي 34
المختار من نوادر الاخبار 121
مختصر اسد الغابة 262
مختصر التبيان 366
المختصر في اخبار البشر 339
مختصر مصباح المجتهد 70
مزكي النفوس 97
المستقصي في فضائل مسجد الاقصي
399
مسند الحميد 349
مسند الرضا ( صحيفة الرضا ع ) 134
مسند الفردوس 270 ، 271 ، 272 ، 273 ،
274 ، 275 ، 394
مشجرة الانساب 95
المشيخة لابن جماعة 161
مصباح الصلاح و مفتاح النجاح 74
المصباح المضيء في كتاب النبي الامي
187
مطالب السئول ( منال الطالب ) 179
معارج الاحكام 173
المعجم الكبير 75
معراج اهل الكمال الي معرفة الرجال
242
معرفة انواع علم الحديث 125
معرفة الرجال 40
المغني في الضعفاء 14
المفاحص 103
مفتاح العارفين 285
مقاصد الصالحين 171
المقدمة الجزولية ( قانون ) 85
مقصد الراغب في مناقب علي بن ابي
طالب ( ع ) 119
مكتوب مسيو شوستر 184
مكنون الحديث ( عرائس الحديث )
31 ، 32
مناقب الائمة و نقض المطاعن عن سلف
الامة 223
مناقب الامام الشافعي : فخر رازي 182
مناقب علي بن ابي طالب ( ع ) : ابن
مغازلي 170
منال الطالب ( مطالب السئول ) 179
مناهج التوسل في مباهج الترسل 195
منتخب كفاية المهتدي في معرفة المهدي
( ع ) 251
منتخبي از سلم السموات 86
المنتخب من كتاب السياق لتاريخ
نيشابور 228 ، 241
منحة الكرام بشرح بلوغ المرام 21
منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة
263 ، 265 ، 266 ، 267 ، 338
المهذب البارع في شرح مختصر النافع
130 ، 283
المهذب في الفقه 289
المهذب في المصادر 38
مواعظ : ؟ 130
مواهب الكريم المنان 216
( ن )
الناسخ و المنسوخ : ابن متوج 379
الناسخ و المنسوخ : هبة الله بن سلامة
188
النافعة في اعمال شهر رمضان 73
نثر الدرر 87
نزهة الناظرين 387
نسب العرب 83
نسب فحول الخيل في الجاهلية و الاسلام
84
نسمة السحر في ذكر من تشيع و شعر 7 ،
8 ، 9 ، 10 ، 189
نشوة السلافة و محل الاضافة 82
نظام التواريخ 2
نقاوة الآثار في ذكر الاخيار 224
نقد الرجال 304
نور العيون و جامع الفنون 209
نهاية الآمال في كيفية الرجوع الي علم
الرجال 101
نهاية البيان في تفسير القرآن 124
النهاية في مجرد الفقه و الفتوي 69 ، 70
نهاية المامول في شرح كفاية الاصول
294 ، 295
( و )
الوافي بالوفيات 423 ، 424 ، 425 ،
426 ، 427 ، 428 ، 429 ، 430 ، 431 ، 432 ،
433 ، 434
الوجوه النيره في قراءة العشرة 26
الوجيز في تفسير القرآن العزيز 314 ،
337 ، 356
الوجيزه : بهائي 250
الوسيط في تفسير القرآن 155 ، 156
وسيلة المآل في عد مناقب الآل 25
وقفنامه : از خليفه سلطان 202
وقفنامه : از علويه زبيده بيكم 199 ، 201
( ي )
ينابيع العلوم 150 ، 151 ، 152
مصادر: الاعلام : زركلي ، چاپ سوم .
اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهبا : محمد راغب حلبي ، مطبعة العلميه حلب 1343 ه .
الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ : سخاوي ، تحقيق روزنتال ، مطبعة العاني بغداد
1382 ه .
اعيان الشيعة علامه امين ، دار التعارف بيروت 1403 ه .
الانساب : سمعاني تعليق : البارودي دارالكتب العلمية بيروت 1408 ه . ق .
انوار البدرين : علي البلادي ، طبع كتابخانه آية الله مرعشي قم 1407 ه .
ايضاح المكنون : بغدادي ، مكتبة المثني بغداد .
البدر الطالع : شوكاني ، مطبعة السعادة قاهره 1348 ه .
بغية الوعاة : سيوطي ، تحقيق : محمد ابوالفضل ابراهيم ، مطبعة عيسي البابي الحلبي
1384 ه .
تاريخ الادب العربي : بروكلمان ، ليدن .
تاريخ التراث العربي : سزگين ، تعريب : محمود فهمي حجازي ، الهية المصرية العامة
1977 م .
تاريخ نيشابور المنتخب من السياق ، قم 1403 ه .
تحفة العرفان : شرف الدين ابراهيم روزبهان ثاني ، بكوشش دانش پژو 1347 ش .
التدوين في اخبار قزوين : رافعي ، تحقيق : العطاردي ، دارالكتب العلميه بيروت 1408 ه
الذريعة : علامه تهراني ، چاپ تهران و نجف .
روضات الجنات : خوانساري ، كتابفروشي اسماعيليان ، قم .
ريحانة الادب : مدرس خياباني ، چاپ سوم ، چاپخانه شفق تبريز 1346 ش . ه
سلافة العصر : سيد عليخان مدني ، طبع خانچي مصر 1324 ه . ق
سير اعلام النبلاء : ذهبي ، مؤسسة الرسالة بيروت 1401 ه . ق
شد الازار : تحقيق : علامه قزويني ، چاپخانه مجلس تهران 1328 ش . ه
الضوء اللامع : سخاوي ، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت .
طبقات اعلام الشيعة : علامه تهراني ، چاپ ايران و بيروت .
طبقات الشافعية الكبري : سبكي ، تحقيق : عبدالفتاح محمد حلو چاپ اول ، مطبعة
عيسي البابي الحلبي و شركاء .
طبقات المفسرين : داودي ، مطبعة الاستقلال الكبري مصر 1392 ه . ق
الفهرست : شيخ طوسي چاپ نجف
فهرس الفهارس : الكتاني : باهتمام : احسان عباس ، دار الغرب السلامي بيروت
1402 ه . ق
فهرست كتابهاي چاپي عربي : مشار ، تهران 1344 ش . ه
الفهرسة للمجدوع : كتابفروشي اسدي ، تهران 1344 ش . ه
الفهرست للنديم ، تحقيق رضا تجدد ، تهران 1931 ه ق
قاموس الاعلام ، طبع استانبول 1306 ه . ق
كشف الحجب و الاستار : كنتوري ، چاپ دوم ، مكتبة آية الله مرعشي 1409 ه .
كشف الظنون : حاجي خليفه ، مكتبة المثني بغداد .
الباب : ابن اثير ، مكتبة المثني .
مآخذ تحقيق درباره قم : مدرسي طباطبائي ، قم 1353 ش ه .
مؤلفات ابن الجوزي : عبدالحميد العلوچي ، دارالجمهورية للنشر - بغداد 1385 ه . ق
مؤلفات الفارابي : مطبعة الاديب بغداد 1395 ه . ق
ماضي النجف و حاضرها : آل محبوبة ، دار الاضواء بيروت 1406 ه . ق
مجله راهنماي كتاب سال 11 شماره 7 ، مهر 1347 ش ه .
مرآت الكتب : ثقة الاسلام ، چاپ تبريز عبدالله ثقة الاسلامي .
مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني : حسين العمري ، دار المختار ، دمشق
1400 ه . ق
معالم العلماء : ابن شهر آشوب ، چاپ عباس اقبال ، تهران 1353 ه ق .
معجم الادباء : ياقوت ، چاپ سوم ، دارالفكر - بيروت 1400 ه ق .
معجم الدراسات القرآنيه المطبوعة و الخطوطة : ابتسام مرهون الصفار ، منتشره در
مجله المورد در شماره هاي مختلف از 1980 م ببعد .
معجم المؤلفين : كحالة ، المكتبة العربية دمشق 1376 ه . ق
معجم المطبوعات : سركيس ، مطبعة سركيس مصر 1346 ه . ق
نجوم السماء : كشميري ، كتابفروشي بصيرتي - قم .
الوافي بالوفيات : صفدي ، معهد الماني - ويسبادن .
وفيات الاعيان : ابن خلكان ، تحقيق : احسان عباس ، دارالثقافة بيروت 1968 م .
هدية العارفين : بغدادي ، مكتبة المثني - بغداد .
يتيمة الدهر : ثعالبي ، تحقيق : مفيد محمد قميحة ، دارالكتب العلمية - بيروت 1403
ه . ق
Skip Navigation Links