Get Adobe Flash player
 
مدرسه فيضيه قم جلد 2
شناسنامه فهرست: فهرست نسخه هاي خطي
كتابخانه مدرسه فيضيه قم
بخش دوم ( كتابهاي تركي و فارسي )
رضا استادي
از اين كتاب پانصد نسخه در رجب 1396 در چاپخانه مهر قم چاپ شد

فهرست نسخه هاي خطي

فهرست الفبائي نسخه هاي فارسي: آداب تجارت 5
آداب پدر و فرزند 5
آداب عباسي 6
آيينه عباسي در نمايش حق شناسي 6
ابليس سبزواري = تنبيه المغترين
ابواب الجنان 6
اثبات الرجعه 7
احسن الكبار في مناقب الائمة الاطهار 8
اختيارات الايام و الساعات 10
اختيارات النجوم = لوايح القمر
اخلاق محسني 10
اخلاق جلالي = لوامع الاشراق
اخلاق ناصري 11
ارث 11
ارشاد المسترشدين في معرفة الضروري
من احكام الدين 12
ارشاد الملوك في سير السلوك 12
اصول دين 13
اكمال الاصلاح = ترجمه اصلاح العمل
امالي عباسي = آيينه عباسي
انسان سبزواري - جامع النورين
الانصاف 13
انوار سهيلي 14
انوار القلوب 14
انيس التجار 14
انيس العارفين 15
ايضاح المنطق 15
بحر انساب 15
بحر الغرائب 16
بحر المعارف 16
برهان قاطع 16
بياض 17
تاريخ پادشاهان عجم 17
تاريخ عتبي 17
تاريخ وصاف 18
تبصرة العوام 18
تجارب السلف 19
تجويد 19
تحفة الابرار 19
تحفة الامير في ابطال الجبر و اثبات -
التخيير 20
تحفه حكيم مؤمن 20
تحفة الزائر 21
التحفة الشاهيه 22
تحفه شاهي - التحفة الشاهيه
تحفه علويه سليمانيه 22
تحفة الغرائب - بحر الغرائب
تحفة القاري 23
تحفة القراء - تحفة القاري
تحفة المجالس 24
تحفة المؤمنين 24
تحفة المؤمنين - تحفه حكيم مؤمن
تحفة الواعظين 24
تذكرة الاخرة 25
تذكرة الائمة 25
تذكرة الاخوان لشرك الشيطان 25
ترجمه احتجاج طبرسي - كشف الاحتجاج
ترجمه احياء العلوم 27
ترجمه ادعيه ايام ماه 28
ترجمه اصلاح العمل 28
ترجمه اصلاح العمل - مصباح طريق
ترجمه اعتقادات صدوق 29
ترجمه اعتقادات صدوق - منهاج المؤمنين
ترجمه اقبال سيد 30
ترجمه اكمال الاصلاح - ترجمه اصلاح
العمل
ترجمة الانصاف في معرفة الاسلاف =
الانصاف
ترجمه تاريخ طبري 30
ترجمه تاريخ فخري - تجارب السلف
ترجمه تاريخ عتبي 31
ترجمه تقويم الابدان 31
ترجمه تورات - سيف المؤمنين
ترجمه توحيد مفضل بنظم - توحيدنامه
ترجمه حاشيه ملا عبداله - شرح تهذيب
المنطق
ترجمه حديث اعرابي ... - صراط
النجاة
ترجمه حسنيه - حسنيه
ترجمه حيوة النفس 32
ترجمة الخواص 32
ترجمه ديوان اميرالمؤمنين - شرح و
ترجمه ديوان
ترجمه روضة الواعظين - حلية الموحدين
ترجمه شرح اربعين شيخ بهائي - ترجمه
قطب شاهي
ترجمه شرح شرح لمعه - لمعان
ترجمه صحيفه سجاديه - شرح صحيفه
سجاديه
ترجمه عهدنامه مالك 34
ترجمه عهدنامه مالك - تحفه علويه
سليمانيه
ترجمه فقه الرضا 35
ترجمه قطب شاهي 35
ترجمه لوامع - لمعان
ترجمه مختصر مكارم الاخلاق طبرسي
= ترجمه مكارم الاخلاق
ترجمه مفتاح الفلاح 35
ترجمه مفتاح الفلاح - آداب عباسي
ترجمه مفتاح الفلاح - فتوح المفتاح و
فلاح اهل الصلاح
ترجمه مكارم الاخلاق 36
ترجمه منهاج العابدين غزالي 36
ترجمه منتخب رساله حيدريه - رساله
عمليه
تسديد المكارم و تفضيح الظالم 37
تفسير ابوالفتوح - روض الجنان
تفسير حسيني - مواهب عليه
تفسير خلاصة المنهج - خلاصة المنهج
تفسير زواره اي - ترجمة الخواص
تقويم الميراث في تقسيم الميراث 38
تنبيه الغافلين 39
تنبيه المغترين في احوال ابليس 39
توحيدنامه 39
التهجديه 40
جامع السعادة 40
جامع الشتات 40
جامع عباسي 41
جامع عباسي شيخ بهايي 41
جامع النورين في احوال الانسان 42
جلاء العيرن 42
جمال الصالحين 43
جنات الوصال - ديوان نور عليشاه
جواب پادري 44
جواب پادري - آيينه عباسي
جواهر الاسرار - اخلاق محسني
جواهر القرآن 44
جواهرنامه 45
جهان آرا 45
چهارده حديث - اثبات الرجعه
حاشيه بر حاشيه ملا عبدالله 45
الحجة البالغه 46
حديقة الشيعه 46
حسنيه 46
حق اليقين 47
حقيقة لامر 47
حلية الموحدين 48
حمله حيدري باذل 48
حمله حيدري راجي 48
حياة الفؤاد 49
حياة القلوب 49
حياة القلوب - حياة الفؤاد
خرقه 50
خفي علائي 50
خلاصة الحكمة 50
خلاصة اللعات و تفسير المشكلات 51
خلاصة المنهج 51
خمسه حسيني 52
خمسه نظامي 52
خواص الاشياء 52
خواص السور 53
خيراتيه 53
دره نادري 56
دعا 56
ديوان تركي 3
ديوان نجاتي تركي 3
ديوان ابن حسام 57
ديوان رشيد و طواط 57
ديوان سعدي 57
ديوان سنائي 58
ديوان عطار 58
ديوان قاسمي 58
ديوان نور عليشاه - جنات الوصال 59
ديوان مايل افشار 59
ديات 59
ذريعة النجاح 60
ربيع الاسابيع 60
رد فرائد ابوالفضل گلپايگاني - الحجة
البالغه
رساله در احكام شك و سهو - تحفة الابرار
رساله در ارث - ارث
رساله در جواب پادري - جواب پادري
و آيينه عباسي
رساله در جواهرشناسي - جواهر نامه
رساله در تجويد - تجويد
رساله در ديات - ديات
رساله در رجعت - اثبات الرجعه
رساله در زكوة - زكوتيه
رساله در زكوة - زكوتيه
رساله در صرف - شرح قواعد منظوم
جامي
رساله عمليه - مرشد العوام
رساله عمليه - مسلك نجات
رساله عمليه - مسلك النجاة
رساله عمليه - نخبه
رساله عمليه - جامع السادة
رساله عمليه - جامع عباسي حسين بن
محمد حسيني
رساله عمليه 61
رساله عمليه 61
رساله عمليه - هداية الطالبين
رساله عمليه - وسيلة النجاة
رشحات عين الحيات 62
رطب اللسان - جهان آرا
روح الجنان - روض الجنان - تفسير
ابوالفتوح
روضة الاحباب 62
روضة الشهداء 63
روضة الصفا 63
روضة الجنان و روح الجنان 64
رياض الاحكام 65
رياض السياحه 65
زبدة الدعوات 66
زكوتيه 66
زكوتيه جد صاحب روضات 66
زنبيل 67
زينة القراء 68
سراج القلوب 68
سراج القلوب 68
سراج منير 69
سرمايه ايمان 69
سفرنامه 70
سفينة المحمود 70
سفينة النجاة 71
سؤال و جواب 71
سؤال و جواب شفتي 72
سؤال و جواب - جامع الشتات
سيف الامة نراقي 72
سيف المؤمنين في قتال المشركين 73
سي فصل 73
شرح آداب البحث 73
شرح احاديث اربعين - معارف اليقين
شرح اربعين - معارف اليقين
شرح اربعين - هدية الخبر
شرح اربعين - ترجمه شرح اربعين
شرح الفيه ابن مالك 74
شرح بيست باب ملا مظفر 74
شرح تهذيب المنطق 75
شرح تهذيب المنطق - ايضاح المنطق
شرح حديث لاقطعن امل ... - كشف
الكنوز ...
شرح حديث كنت كنزاً مخفيا 75
شرح و ترجمه ديوان اميرالمؤمنين 75
شرح صحيفه سجاديه - ترجمه صحيفه
سجاديه
شرح قواعد منظوم جامي 76
شرح كافي - الصافي
شرح المقدمة الجزريه 76
شرح منظومه جزريه - شرح المقدمة
الجزرية
شرح من لا يحضره الفقيه - لوامع
صاحبقراني
شرح نهج البلاغه 77
شرح هيات فارسي 77
شرح هيات فارسي 77
الشفاعة الختمية 78
شمع يقين يا آيينه دين 78
الصافي في شرح الكافي 79
صحايف العالم 79
صد خطابه 80
صراط النجاة 80
صيغ نكاح 80
طب منصوري - كفاية مجاهديه - كفايه
منصوريه
طالع نامه 81
عقائد الاسلام ، تركي 4
عقائد المتقين 81
عقائد المؤمنين 81
عين الحيوة 82
فتوح المفتاح و فلاح اهل الصلاح 82
فرهنگ خداپرستي 83
فقه فارسي 83
فهرست كتاب مظفر و منصور 83
قرة الباصرة في تواريخ الحجج الطاهرة 84
قصص انبيا 85
قواعد منظوم جامي - شرح قواعد ...
كبري 85
كتاب دعا - دعا
كتاب كعب الاحبار - قصص الانبيا
كتاب لغت ... - لغت فارسي ...
كشف الايات - فهرست كتاب مظفر و
منصور
كشف الاحتجاج 86
كشف الاحتياج - كشف الاحتجاج
كشف الكنوز في الاستكشاف عن الرموز 86
كعب الاحبار - قصص انبياء
كفاية مجاهديه 87
كفايه منصوريه - كفايه مجاهديه
كنز الفوائد 87
كنز اللغات 87
گوهر دوشيزگان 88
گوهر مراد 88
لسان الذاكرين 88
لغت فارسي بفارسي 89
لمعان 89
لوامع الاشراق 90
لوايح القمر 90
لوامع صاحبقراني 90
لوامع القدسيه - لوامع صاحب قراني
مجالس المؤمنين 91
مجمع العقائد و جواهر الفرائد 91
مجمع محمودي - سفينة المحمود 91
مجموعه 91 - 95
محرق القلوب 95
مخابرات مؤيد الدوله 96
مختصر ذخيره خوارزمشاهي - خفي
علايي
مختصر زاد المعاد - تحفة المؤمنين
مدايح السليمانيه 96
مرآت المحققين 97
مرآت المحققين 97
مراحل السالكين 97
مرشد العوام 98
مسلك نجات 98
مسلك النجاة 99
مسمطات لعنيه - ديوان مايل
مصائب الابرار 99
مصابيح القلوب - مصباح القلوب
المصادر 100
مصباح طريق 100
مصباح القلوب 100
معارف اليقين في شرح احاديث الاربعين
101
معيار الاشعار 101
مفتاح الالم 102
مقالات - سفينة النجاة
مقامع الفضل 102
مقباص المصابيح 103
مقصد اقصي 103
مقويم 103
مناسك حج 104
منتخب الروضة 104
منتخب اللغات 104
منتخب مكاتيب قطبيه 105
منشات - بياض
منشات تركي 4
منهاج المؤمنين 105
مواعظ 106
مواهب عليه 106
نخبه 107
نزهة الزاهد و نزهة العابد 107
نزهة القلوب 108
نصاب الصبيان 109
نقد النصوص في شرح نقش الفصوص
109
نيل المرام في مذهب الائمة عليهم السلام
109
وسيلة النجاة 110
هدايه 110
هداية الطالبين 111
هداية المؤمنين 111
هدية الخبر 111
شناسنامه فهرست: نسخه هاي خطي كتابخانه هاي قم
--------
5
فهرست نسخه هاي خطي
كتابخانه مدرسه فيضيه قم
بخش سوم ( مجموعه ها )
رضا استادي

فهرست نسخه هاي خطي

فهرست الفبائي مجموعه ها: آب حيات 175
آثار علوي 113
آداب البحث ايجي 92
آداب البحث سمرقندي 150
آداب بندگي 149
آداب التجارة 47 / 84
آداب المتعلمين 32 / 149 / 161 / 162
آداب المشق صيرفي 115
آداب المشق ياقوت 115
آشوب نامه 87
آغاز و انجام 21 / 31 / 59
ابتلاء الاولياء 98
ابصار المستبصرين 34
ابطال الزمان الموهوم 21
ابواب الجنان 7
اثبات رجعت 161
اثبات معاد جسماني و علم حادث 41
اثبات الواجب دواني 8 / 141
اثبات واجب و نبوت و امامت 113
اثنا عشريه 90/90/ 139 / 148
اجازه 19 / 73 / 95 / 148
( مجموعاً سيزده اجازه است )
اجوبة مسائل ميرزا محمد شفيع 41
اجوبة مسائل ميرزا محمد حسن 41
اجوبة مسائل ميرزا حسين علي 41
اجوبة مسائل ملا رشيد 41
اجوبة مسائل اصفهان 42
اجوبة مسائل الشيخ عبدالله 32 / 42
اجوبة مسائل ملا كاظم السمناني 32 / 42
احاديث درباره دجال و علائم ظهور 51
احسن الحسنات 143
احكام دوازده خانه 137
احكام فرد از مفرد 136
احكام قرانات 136
احكام نماز ( چاپي ) 172
احياء العلوم ( چند باب ) 75
اختيارات مجلسي 71 / 128 / 150 / 161
اختيارات ( ؟ ) 132
اختيارات نجوم 136
اخلاق 172
اربعين شيخ بهائي 33 / 51
ارجوزة في الارث 94
ارشاد در اسطرلاب 44
ارشاد مفيد 119
ارشاد الهادي 173
استخراج الشئون 176
اسرار الايات 4 / 31
اسرار الصلوة ابن سينا 158
اسرار الصلوة شهيد 79
اسرار العبادة و وجه غيبة الامام 41
اسرار قاسمي 31
اسطرلاب 44
اسهاليه 135
اشتقاقيه 123
اصطلاحات العارفين 110
اصل لبعض قدماء اصحابنا 130
اصل الاصول 46
اصلاح العمل 52
اصول دين سيد كاظم رشتي 68 / 126
اصول دين ميرزاء قمي 85
اصول دين مقدس اردبيلي 10
اصول دين (؟) 121
اصول ستة عشر 66
اصول فقه سيد كاظم رشتي 81
اطباق الذهب 77
اعتقادات شهيد اول 162
اعتقادات شيخ احسائي 22
اعتقادات شيخ بهايي 164
اعتقادات صدوق 5 / 60 / 77
اعتقادات مجلسي 126
الاعراب عن قواعد الاعراب 38 / 67
الاعضالات العويصات 90
الاعلام فيما اتفقت عليه الامامية 143
الاعمال المانعة من الجنة 130
الاعيان الثابتة 37 / 126
اقدس ( از كتب فرقه ضاله ) 169
الفيه ابن مالك 28 / 94 / 127 / 149
/ 165
الفيه شهيد 60 / 111 / 149
الواح ( از كتب فرقه ضاله ) 169
امالي سيد مرتضي 2
امالي صدوق 69
امالي مفيد 80
الامان من اخطار الاسفار و الازمان 145
امريه 85
انژيكسيون روحي 142
الانسان الكامل 12
انموزج العلوم 142
انوار التنزيل 105
انوار الحكمة الناصرية 135
انوار الرياض 24
انوار سهيلي ( بخشي از آن ) 8
انوار الفقاهه 5
انيس الشعراء 125
انيس العشاق 13 / 165
انيس الموحدين ( چاپي ) 176
اوزان و مقادير 59 / 132
ايرج نامه 170
ايساغوجي 103 / 164
ايضاح الاشتباه 14 / 19
باب حاديعشر 10 / 60 / 60 / 121
بازنامه 129
الباقيات الصالحات 121
بحر الدموع 22
البداية في علم الدراية 33
بداية الهداية 147 / 148
برهان نامه 142
بلد الامين في اصول الدين 74
بوارق 170
بيان التنزيل 84
بيان شهيد اول 157
پندنامه 152
تاج المآثر 164
تاريخ جهان گشاي نادري 44
تاريخ رم 15
تجارب الانسان 170
تحفة الابرار 79
تحفة الاخيار 118
تحفة اهل الايمان 117
تحفه بهائي 164
تحفه حاتمي 104
تحفه حاتميه 59 / 71
تحفه شاهي 145
تحفه علوية در شرح منظومه تحفة
الورديه 12
تحفة الغرائب 69
تحفة الملوك 64
تحفة المناظرين لامتحان النحوييين 11
تحفة المورود في المقصور و الممدود 61
التحفه النجفيه 167
تحفه نظاميه 137
تخصيص نامه 164
تذكرة الائمه 2 / 2 / 49
تذكرة جوامع الادوات 164
تذكرة العنوان 38
ترجمه بغية الطالب 84
ترجمه تحرير اقليدس 16
ترجمه امان الاخطار 120
ترجمه توحيد مفضل 34
ترجمه جاماسب نامه 17
ترجمه رساله يوحنا 172
ترجمة الصلوة 121
ترجمه طب الرضا 78
ترجمة العقائد 131
ترجمه فصول خواجه 93
ترجمة المصائب 5
ترجمه معالم الاصول 36
ترجمه نماز 118
ترجمه و شرح ثمره بطليموس 136
ترجمه و شرح اهليلجه 78
تشريح الافلاك 61 / 174
التصريف 58
تفسير آية الكرسي 59
تفسير آيه نور 102
تفسير آيه يوما كان مقداره ... 59
تفسير سوره توحيد و آيه نور 42 / 92
تفسير سوره توحيد ملاشمسا 116
تفسير سوره توحيد دواني 141
تفسير سوره توحيد ابن سينا 158 / 166
تفسير سوره جحد 142
تفسير سوره فاتحه - فارسي 7
تفسير سوره فاتحه عربي 80
تقديسات 81
تقريرات اصول 9
تلخيص المقال استرابادي 74
التمحيص 130
تمرنامه - ظفرنامه هاتفي 7
تمرين الطلاب 96
تمهيد القواعد شهيد 87 / 96
تنبيه الغافلين 7
توضيح الاشتباه 49
توحيد مفضل 52
توضيح الاشكال 16
توضيح المقاصد 93
تهذيب الاحكام 6 / 19
تهذيب البيان 173
تهذيب المنطق 150 / 174
تهذيب الوصول 39
جامع الاحاديث 143
جامع الاخبار 75 / 146 / 172
جامع الاسرار 112
جامع الحديث 143
جامع الشتات 47 / 69
جامع صفوي 118
جامع الصنايع و حاوي البدايع 97
جامع عباسي ( متمم آن در ارث ) 30
جامع المقاصد 18
جامع المقال فيما يتعلق باحوال الحديث
والرجال 36
جعفريه 40
جمل العلم و العمل 157
جنگ 110
جواب آخوند ملا مصطفي 93
جواب چند مسئله كلامي 53
جواب سه مساله 33
جواب مسائل 29
جواب المسائل 113 / 113
جواب مسائل سيد محمد قادري 32
جواب شيخ علي بن فارس 33
جواب مسائل شيخ محمد قطيفي 33
جواب المسائل القطيفيه 138 / 172
جواب مسائل ملا عبدالوهاب لاهيجاني 123
جواب مسائل ملاعلي توبلي 32
جواب ملا علي رشتي 32
جواب مساله 113
جوامع الاحاديث 173
جواهر الاخبار و معتقد الاخيار 72
جواهر الاعمال 131
جواهر الكلام 5 / 9 / 20 / 53
الجوهرة ( چاپي ) 176
جوهرة التوحيد 45
حاشية بر كتابي در نحو 130
حاشيه اثبات الواجب 8
حاشيه اثبات الواجب 132
حاشيه انوار التنزيل 37 / 71 / 99 / 105
حاشيه الفيه شهيد 90
حاشيه تحرير اقليدس 155
حاشيه جامع المقال ( حاشيه بر باب
دوازدهم آن ) 36
حاشيه بر حاشيه ايساغوجي 45
حاشيه بر حاشيه خطائي بر مختصر
42 / 123
حاشيه بر حاشيه آقا جمال بر شرح تجريد
117
حاشيه بر حاشيه خفري از لاهيجي
21 / 135 / 157
حاشيه بر حاشيه خفري از آقا جمال
21 / 132
حاشيه بر حاشيه خفري از سلطان
119 / 132
حاشيه بر حاشيه شرح مطالع 131
حاشيه بر حاشيه شيرواني بر معالم 160
حاشيه بر حاشيه ملا عبدالله از طالقاني 22
حاشيه بر حاشيه ملاعبدالله از هرندي 171
حاشيه بر حاشيه ملا عبدالله از حويزي 171
حاشيه بر حاشيه ملا عبدالله از تجلي
38 / 135
حاشيه خانقاهيه 157
حاشيه خطائي بر مختصر مطول 42 / 157
حاشيه خفري بر الهيات شرح تجريد
120 / 157 / 174 / 132 / 132 / 135
/ 39
حاشيه رسائل شيخ انصاري 35
حاشيه رسائل شيخ انصاري از آخوند
خراساني 35
حاشيه رسائل از آشتياني 57
حاشيه زبدة الاصول 158
حاشيه سيوطي 22
حاشيه بر شرح ايساغوجي كاتي ؟ 88
حاشيه شرح تجريد قوشچي از فخرالدين
119 / 133
حاشيه شرح تجريد قوشچي از باغنوي
122
حاشيه شرح تجريد از ملاشمسا 135
حاشيه شرح تجريد از لاهيجي 151
حاشيه شرح تجريد از دواني 92 / 123
حاشيه شرح تجريد ؟ 133
حاشيه بر شرح تجريد و حاشيه خفري 39
حاشيه شرح چغميني 134
حاشيه شرح چغميني از بيرجندي 61
حاشيه بر شرح چغميني ( بحث نسبت
ارتفاع ... ) 156 / 61 / 38
حاشيه شرح حكمة العين از ملا شمسا 70
حاشيه شرح حكمة العين ؟ 116 / 124
حاشيه بر شرح شمسيه و حاشيه مير 140
حاشيه شرح شمسيه از مير سيد شريف
23 / 69 / 94 / 120
حاشيه شرح شمسيه از دواني 23 / 126
حاشيه بر شرح شمسيه و حاشيه مير از
از ملا محد آملي 24
حاشيه بر شرح عضدي بر مختصر الاصول
14
حاشيه شرح كبير 24
حاشيه شرح مطالع 124
حاشيه شرح مواقف ( شرح مقدمه ) 141
حاشيه بر شرح هدايه ميبدي 122
حاشيه بر فارسي هيات 134
حاشيه فصول 56
حاشيه قوانين شهشهاني 100/55
حاشيه قوانين قزويني 53 / 102
حاشيه مبدء و معاد 156
الحاشية علي المختصر في علم العروض
103
حاشيه مرموزات 43
حاشيه معالم ؟ 54
حاشيه معالم ؟ 55
حاشيه معالم ؟ 68
حاشيه معالم 73
حاشيه معالم از سلطان 97 / 104 / 105 /
124
حاشيه معالم از شيرواني 36/99 / 104
حاشيه معالم از ملا صالح 15
حاشيه معالم از وحيد بهبهاني 29 / 66 /
75 / 99 / 101 / 148
حاشيه ملا عبدالله / 25 / 29 / 33 / 41 / 45
58 / 96 / 122 / 135
حجلة الكلام ( يك برگ آن ) 115
حجة الشريعة 78
حدائق الصالحين ( بخشي از آن ) 147
حديث قدسي 69 / 91 / 146 / 149 / 170
172
حديث مفضل درباره امام زمان با توضيحاتي
پيرامون آن 51
حديقه سنائي 158
حديقة المتقين 68 / 167
حسنيه 7 / 9 / 49
حساب الاهلة 28
حقائق فيض 27
حق اليقين 2 / 9
حل معماي ... 102
حلية الحلل 115
حلية المتقين 8
حيوة النفس 92
خاقانيه 93 / 138
حتم الغرائب 12
خزائن الانوار ( 2 برگ آن ) 37
خشخاش نامه 164
خصال صدوق 71
خطبه ها ( از كتب بابيه ) 169
خطبه اي از امام رضا 50
خلاصة الابحاث 94
خلاصة الاقوال 19 / 25 / 58
خلاصة تاريخ اسلام 16
خلاصة الحساب 31 / 60 / 115 / 131
132 / 157 / 174
خلاصه فقه 109
خلاصة الوسائل في شرح المسائل 42
خلص واجبات 146
خوان خليل 87
دانش نامه شاهي 89
دايره هنديه 93
درج مضامين 138
درالثمين ( بخشي از آن ) 21
دره بحر العلوم 170
دره صافيه 71
درة الغواص 58
الدر و المرجان في تفسير الايمان 160
الدروع الواقيه 145
دعاي صنمي قريش و شرح ثواب آن 161
دوازده امام محيي الدين 69
ديات 8
ديوان ؟ 122
ديوان ؟ 6
ديوان انوري 6
ديوان متنبي 17
ديوان متنبي ( منتخبي از آن ) 125
ذخيره سبزواري 56
راحة الانسان 120
رباعيات باباطاهر 102
رباعيات ملا محمد طاهر قمي 118
رجال شفتي 48 / 49 / 54 / 69 / 73 / 74
رجال شيخ طوسي 106
رجال من لايحضره الفقيه 11
الرجعة و الظهور 79
رد پادري 83
رساله اي از سيد مرتضي 2
رساله اي از شيخ احسائي 22
رساله اي از سيد باب 168
رسالة في اثبات المناسبة بين الالفاظ و
المعاني 81
رسالة في اثبات الواجب 4
رسالة في اجتماع الامر و النهي 57
رسالة في الاجزاء 57
رسالة في الاجتهاد 26 / 66 / 73 / 101 /
137
رسالة في الاجماع از آقا باقر 26 / 101
رسالة في الاجماع 66
رسالة في الاجماع و الاستصحاب از
صاحب رياض 26 / 30
رسالة في الاجماع المنقول 56
رساله در احباط و تكفير 114
رساله در احكام دعا 64
رساله در احكام شك و سهو از شفتي 79
رساله در احكام شك و سهو از مجلسي 128
رساله در احكام شك و سهو از شيرواني
113
رساله در اخوت 175
رسالة في الارادة و الاختيار 15
رساله در ارث 30
رساله در ارث - ذيل جامع عباسي 30
رسالة في الارث از علي بن مجدالدين 94
رسالة في ارث الزوجة 158
رسالة في الارض المندرسة 76
رساله در استخراج جيب ... 62
رسالة في الاستصحاب از شفتي 76
رسالة في الاستصحاب 76
رسالة في الاستصحاب از آقا باقر 26 /
29 / 40 / 66 / 69 / 100 / 102
رسالة في اصالة البرائه 66
رسالة في اصالة البرائه از آقا باقر 22 /
100 / 101
رسالة في اصالة الصحه 66
رسالة في اصالة الطهارة 29 / 100 / 101
رسالة في الاصل في المعاملات 66 / 77
رسالة في الاصل في المعاملات از آقا
باقر 26 / 29 / 100 / 101
رساله در اصول فقه 32
رسالة في اعراب الجمل 13
رسالة في افضلية المشاهد المشرفة من
المساجد 141
رسالة في اقسام الاستعاره 150
رسالة انفسنا 165
رسالة في ان الالفاظ موضوعة للمعاني
الذهنية او الخارجيه 65
رسالة في ان التركة تنتقل الي الورثة
قبل اداء الديون ام لا 48
رسالة في ان ذااليد لايطالب بوجه
الانتقال ... 148
رسالة في ان الغسل واجب نفسي او
غيري 76
رسالة في ان اللغة هل تثبت بالقياس 65
رسالة في ان المراد من علم الخلاف ماذا 65
رسالة في الاوزان 30
رساله درباره بسم الله الرحمن الرحيم 54
رساله در بداء 113
رساله در بيان آسيا و طريق گردش و
استعمال آن 159
رساله در بيان صفات واجب الوجود 175
رسالة في بيان قواعد الجفر 94
رسالة في بيع الخياري 76
رساله در بيماري پرندگان 129
رسالة في التجويد 111
رساله در تجويد 144
رساله در تحديد صاع 158
رساله در تحديد صاع از مجلسي 71
رساله در تحقيق تشخص 81
رسالة في تحقيق جهة القبله 93
رسالة في التحقيق حول المعرف بالالف
واللام 37
رسالة في تحقيق المحصورات 127
رسالة في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
100
رساله در تخلف از جيش اسامه 113
رساله در ترجيح بلا مرجح 81
رسالة في تزويج علي ( ع ) ابنته لعمر 143
رسالة في التشكيك 128
رسالة في تصرفات المريض 20
رسالة في التصور و التصديق 81 / 86
رسالة في التصوف 156
رسالة في تعارض الاحوال 30
رسالة في تعبير النوم 155
رسالة في تعريف اصول الفقه علماً و
اضافة 65
رساله در تقليد 47
رساله در تقليد ميت 66
رسالة في توقيفية الاحكام 101
رساله در جبر و تفويض 28
رساله در جزيه 76
رسالة في الجفر ... 147
رساله در جفر 61
رسالة في الجمع بين الاخبار 101 / 100
رساله در جواب اشكال بررساله زوراء 142
رساله در حبوه ميت 113
رسالة في حجية الاستصحاب 112
رسالة في حجية المفهوم 100
رسالة في حجية الاخبار الآحاد 100
رسالة في حجية الشهره 66 / 101
رسالة في حجية الادلة الاربعه 26 / 101
رسالة في حجية الاجماع 81
رسالة في حجية الظواهر 66
رسالة في الحدود ( اصطلاحات ) 120
رسالة في حدوث العالم 52
رساله در حساب 133
رساله در حساب عقد انامل 52
رسالة في الحسن و القبح 76
رسالة في حكم رؤية الهلال قبل الزوال 66
رسالة في حكم صلوة الجمعه 100
رسالة حول توقيت ظهور الحجة 160
رسالة في خصوص الغايب عينه منقطعة 76
رسالة في خلق الاعمال 28
رسالة في الخمس 65
رسالة في الخلود في النار 42
رساله در دفاع از عقيده شيخ احسائي در
معاد 80 / 83 / 39
رسالة في دفع شبهة الاكل و الماكول 41
رسالة في ذبائح اهل الكتاب 126 / 158
رساله در رجعت 161
رسالة في رد الاخباريين 101
رساله در رد ديباچه اي كه نگارنده آيينه حق
نما ... نوشته بود 88
رساله در رموز مربوط بهواجبات 175
رساله روحيه 72
رسالة في رؤية العين 156
رساله در زكوة 118
رساله در زكوة و خمس 138
رساله در شرح اصطلاحات تقويم 104
رساله در شرح چهل اسم از اسامي خدا 17
رساله در شرح حديث لما خلق الله العقل
استنطقه 53
رساله در شرح حديث ما ترددت في شي ء
انافاعله 165
رسالة في شرح حساب الخطائنين 160
رسالة في شرح حقيقة العقل و النفس و
الروح 138
رساله در شرح ظاهر و باطن و تاويل در
قرآن و حديث 81
رسالة في شرح مصطلحات المناظره 12
رسالة في الشرط ضمن العقد 76 / 77
رساله در شير بها 48
رساله در صدق كلام الهي 113
رسالة في الصلوة الغفيله 76
رساله در صلح 46
رساله در طب 134
رسالة في طريق معرفة الزوال 93
رساله در طريق تحصيل خلوص نيت 74
رسالة في الطلاق از شيخ اسدالله 1
رساله در طلاق ... از شفتي 54
رسالة في طلاق الغائب 148
رسالة في الطينة 156
رسالة في الظن 65
رسالة في العام المخصص 118
رسالة في عبادة الجاهل 66 / 99 / 100
101
رسالة في العدالة 86
رساله در عدد تام 64
رسالة في العرفان 155
رسالة في العروض 18
رساله در عشق 4
رساله در عصمت انبيا ( فارسي ) 113
رساله در عصمت انبيا ( عربي ) 113
رساله في عصمة الانبياء ( از شيخ احسائي )
52
رساله در علم 114
رسالة في علم الحروف 152
رسالة في علم الحساب 162
رساله عمليه 149
رساله عمليه 149
رساله در غسل و نماز ميت 113
رسالة في الغناء 156
رسالة في الفرق بين الحيثية التعليلية
و الحيثية التقييديه 76
رسالة في قاعدة لاضرر 77
رسالة في قاعدة نفي العسر و الحرج 77
رساله در قافيه 125
رساله در قبله از شيخ حسين بن عبدالصمد
117
رساله در قبله از غياث الدين منصور 117
رساله در قبله از محمد باقر يزدي 117
رساله در قبله از مجلسي اول 117
رساله در قبله از شولستاني 117
رسالة في القرائه 161
رسالة في القرائه 162
رساله در قرض به شرط معامله محاباتي
65
رسالة في القياس 26 / 66 / 69 / 102
رسالة في الكر 89
رساله در كيفيت سلوك ولاة عدل با كافه
عباد 34
رسالة في كيفية علم الله 39
رساله در متعه 138 / 162
رسالة في مراتب الوجود 131
رسالة في المسائل الجبريه 159
رساله در معاد 21
رسالة في معاني الاصل و استعمالاته
رساله در معجزات 72
رساله در معرفت اوقات صلوة 28
رساله در معرفت تقويم ؟ 129
رساله در معرفت تقويم از روياني 137
173
رسالة في معني الاسلام و الايمان 130
رسالة في معني الالف و اللام ... 0/101
رسالة في معني بسيط الحقيقة كل الاشياء
93
رساله مقدمه واجب 54 / 65 / 98
رسالة في المفهوم 29
رساله در بيان منازل قمر ( تركي ) 461
رسالة في المنطق 59
رسالة في الموسيقي 156
رسالة في الناسخ و المنسوخ 29
رساله در نبوت خاصه 41
رسالة في النبوة و عصمة الانبيا 33
رسالة في النسخ 101
رسالة في النية 127
رسالة في وجوب الافتاء و بيان الحق علي
كل من علم به 119
رسالة في الوجود 24
رساله در وحدت وجود ( فارسي ) 76
رساله در وحدت وجود از خواجوئي 131
رسالة في الوضع از عضدي 126 / 150
رسالة في الوضع ؟ 65
رساله در وقف ... 54 / 87
رساله در هندسه 114
رساله يوحنا 72
رضاعيه از مجلسي اول 9 / 34
رضاعية از شيخ حسين بن عبدالصمد 91
رضاعيه ؟ 166
رضوان الآملين 55 / 100
الرق المنشور 74
رمان تائبي 43
الرواشح السماويه 49
رياض المسائل 7
زاد العارفين 4
زاد المعاد 78
زايجه 136
زبدة الاصول 32 / 87 / 99 / 105
الزوراء 142
الزهد 143
زهر الرياض 166
زيج الغ بيك 136
زينة القاري 173
ساقي نامه 152
سؤال و جواب از ملا علي مراد 128
سؤال و جواب از صاحب جواهر 53
سؤال و جواب از شفتي 69 / 149 / 171
سؤال و جواب ملا علي نوري و ميرزاي
قمي 59
السؤالات الصدريه 86
سدرة المنتهي 131
سراج العباد 146
سراج القلوب 7
سعادت ناصريه 22
سوانح غيبيه 52
سورة الرضواذن ( از كتب بابيه ) 169
سي فصل 109 / 132 / 137
شاخ نبات 175
شاخ نبات صغير 175
شارع النجات 90
شافيه 154 / 174
الشافي في الامامة 11
شرح آداب البحث عضدي از محمد
حنفي 175
شرح آداب البحث عضدي از تاج
اردبيلي 45
شرح آداب البحث سمرقندي از ميبدي 124
شرح آداب البحث ؟ 103
شرح الابواب 110
شرح اثبات الجوهر المفارق 151
شرح ارشاد الاذهان 47
شرح اشارات خواجه 128
شرح الفيه شهيد اول ؟ 105
شرح انموزج 23 / 41
شرح ايساغوجي از كاتي / 130 / 122
88 / 89 / 92
شرح ايساغوجي از فناري 88
شرح ايساغوجي 45
شرح البداية في الدرايه 27 / 40 / 59
شرح بيست باب ملا مظفر 64
شرح تجريد قوشچي 27 / 37 / 71 / 92
96
شرح تصريف 34 / 41 / 111
شرح تهذيب المنطق از دواني 127
شرح " ثمانا بعد ما جاوزت ... " 50 / 85
شرح چغيني 138
شرح حديث ان الله خلق الاسماء بالحروف
غير مصوت 41
شرح حديث ستة اشياء 113
شرح حديث عالم علوي 63
شرح حديث كنت كنزاً ... 37
شرح حديث لولاك كما ... 42 / 123
شرح حديث ملعون من كمه اعمي 113
شرح حديث نفس 167
شرح خلاصة الحساب 31
شرح دعاي صباح 147
شرح دلپذير علي متن نحو مير 11
شرح ديوان ابيوردي 91
شرح رسالة الزوراء 142
شرح رساله طلاق ميرزاي قمي 87
شرح رسالة العلم 120
شرح رسالة القدر 48
شرح رساله وضعيه عضديه 45
شرح شرايع ؟ 5
شرح شرح ايساغوجي كاتي 103
شرح شرح عوامل ملا محسن 84
شرح شمسيه رازي 25 / 69 / 94
شرح شواهد الايضاح 91
شرح صحيفه سجاديه از فيض كاشاني 118
شرح صحيفه سجاديه از محمد صالح
قزويني 64
شرح صحيفه سجاديه از ميرداماد 118
شرح عباراتي از تفسير بيضاوي 29
شرح عبارتي از قواعد 113
شرح عبارتي از قواعد 114
شرح عبارتي از قواعد ( فارسي ) 113
شرح عرشيه 61
شرح عوامل جرجاني 38 / 52 / 58 / 111
141
شرح عوامل ملا محسن 41 / 56
شرح عوامل 10
شرح فوائد احسائي 27 / 48 / 82
شرح قانونچه 114
شرح قصيدة البرده 139
شرح قصيده ذي الرمه 17 / 91
شرح قصيده طنطرانيه 163
شرح قصيده عبدالباقي 123
شرح قصيده عروضيه ابن حاجب 61
شرح قصيده عروضيه جزرجيه 61
شرح قصيده عينيه ابن سينا 120 / 155
شرح قصيده " قفانبك ... " 100
شرح قصيده نابغه ذبياني 17
شرح قطر 85
شرح كبري در منطق 92
شرح كلمات باباطاهر 83
شرح المسائل الكلاميه - خلاصه الوسائل
شرح مشكلات ديوان انوري ( قصائد)
12/97
شرح مشكلات ديوان انوري ( مقطعات )
13 / 97
شرح معمايي كه در ... 12
شرح المقدمة الجزريه 155
شرح مقدمة طوالع الانوار من مطالع
الاخطار 142
شرح مقدمه مفاتيح فيض 97 / 100
شرح نخبة الفكر 144
شرح نصاب 50
شرح نصاب از علي بن عمر نجار 104
شرح وافيه توني از بحرالعلوم 26 /
35 / 39 / 69 / 97
شرح هدايه ملاصدرا 56
شرح هدايه ميبدي 22 / 56
شفاء الصدور استرابادي 171
شمسية الحساب 62 / 159
شمسية المنطق 50 / 154
شوارق 8
الشوارق اللامعة و السبحات الساطعة 151
الشواهد الربوبيه 57 / 86
شواهد سيوطي 51 / 166
الشهاب في الحكم و الاداب 12
صحيفه در اسطرلاب - صفحه 144
صحيفة الرضا 90 / 162
صحيفه عدليه ( از كتب بابيه ) 168
صغري در منطق 89
صفات الشيعه 130
صلوات 144
صمديه شيخ بهائي 23 / 25 /
28 / 32 / 33 / 34 / 36 / 41 / 56 / 67 /
173
صيغ العقود كركي 157
صيغ العقود استرابادي 106
صيغ مشكله 152
صيغ نكاح ؟ 30
صيغ نكاح از مجلسي 37 / 138
ضوابط الاصول 3
طب النبي 163
طرائف 11
طرح الكونين في حشر العالمين 31
الطهارة ؟ 54
الطهارة ؟ 55
عدة الداعي 146
عرشيه 31 /59 / 62 / 75
العرة الوثقي ( اصول فقه ) 55
العرة الوثقي ( تفسير سوره حمد ) 28 / 71
العروس 143
عشرونيه 50
العقيدة الكافيه 162
علم الهداية في غياهب ... 95
عوائد الايام 47
العوامل في النحو 52
عوامل نحو منظوم 67 / 141
عين الحيوة ناصري 159
عيون اخبار الرضا 69
الغالية لاهل الانظار العاليه 175
الغايات 130
غرر الحكم 12
الغصب ؟ 20
غنية النزوع 39
غني و مني 114
فارسي هيات - فتحيه 132 / 133 / 109
فالنامه 150
الفرائد البهيه في شرح الفوائد الصمديه
50
فراموش خانه 152
فرس نامه 129
فلك مشحون 49
فروق اللغات 49
فضائل الرجب 30
فضائل رمضان 30
فضائل شعبان 30
فقه ؟ 75
فقه ؟ 18
فقه اللغه 58
فوائد ؟ 83
فوائد آخوند خراساني 102
فوائد آقاباقر 40 / 101 / 40 /
100 / 137 / 40 / 101 / 66 / 40
فوائد بحر العلوم 30 / 97
فوائد الرجاليه آقا باقر 69/99
فوائد الرجاليه بحرالعلوم - رجال بحر
العلوم 73
فوائد لطيفه 72
فهرست شيخ طوسي 58 / 106
فهرست العلوم 27
فهرست مصنفات شهيد ثاني 144
فهرست مصنفات فيض 156
قاطع اللجاج في حل الخراج 76
قبله اثناعشريه از محمد بن محمد زمان
كاشاني 117
قرب الاسناد 66
قرة العيون 21 / 39
قصائد مصنوع اهلي شيرازي 18
قصيده 77
قصيده ام القري 155
قصيد بانت سعاد 155
قصيده تائيه 82
قصيده تائيه شيخ حسين نجف 85
قصيد تائيه صغري 82
قصيده خمريه 82
قصيده رائيه ازري 77
قصيده لامية العرب 136
قصيده لام عمر و ... 85/ 77
قصيده در مدح امام هشتم 158
قصيده هائيه ازري 77
القضاء 47
قواعد البحث - آداب المناظره 40
قواعد شهيد اول 96
قواعد العقائد 174
قواعد مير سيد شفيع 3
كافي 3
الكافي في علمي العروض و القوافي
كافيه 79 / 140 / 174
كبري منطق 23 / 25/ 33 / 34 /
36 / 41 / 51 / 56 / 58 / 89 / 122 / 165
كبريت احمر 84 / 98
كتاب الرضا عليه السلام لفضل بن سهل
163
كشف الحجاب والران عن وجه اسئلة
الجان 152
كشف الحقائق 52
كشف الحق ( يك برگ آن ) 43
كشف الريبه 76
كلمات طريفه 94
كنز الذهب 78
كنز اللغاز - كنز الالغاز 173
كوه و كتل راه علم و عمل 85
گل جعفري 78
گوهر مراد 46
اللئالي المستخرجة من الكلمات المكنونه
83
لؤلؤة البحرين 54 / 65 / 74
اللؤلؤ المسجور في معني لفظ الطهور 1
لسان الخواص 35
لسان الغيب في لسان الغيب 83
لغات قرآن 50
لغت تركي به فارسي 1
لغت عربي به فارسي 68
لغت عربي به فارسي منظوم 42
لغت عربي به فارسي منظوم 150
لغت نامه پزشكي 51
لغز الزبده 25
لمعه ( نكاح فارسي ) 109
لوامع انوار الكشف و الشهود 163
لوامع المسائل - جواب ملا علي توبلي 32
ليلي و مجنون عامري 18
ليلي و مجنون نظامي 16
مباحثة النفس 118
مبادي الوصول 99 / 124 / 162
مبدء و معاد 57
مجمع البيان 1
مجموعه در طب 51
مجموعه در طب 17
محرق القلوب 2/ 9
مختصر اكمال الاصلاح 167
مختصر تكملة الصرف 155
مختصر التحفة الكلاميه 151
المختصر النافع 91 / 111 / 111
مختلف علامه 9
مدارك 5
مدخل منظوم 94 / 137
مذاهب الفرق 143
مذهب نامه 142
مرآت الانوار ( چند برگ آن ) 9
مراد المسافر 120
مرشد العوام 85
مرموزات 43
المسائل الكلاميه 138
مسالك شهيد 5/ 18
مستند نراقي 3 / 20
مسكن الفؤاد 158
المسلسلات 130
مسلك الراشدين 13
مسيونامه 164
مشارق الشموس في شرح الدروس 19
مشاعر 24 / 39 / 52 / 75 / 86 / 101
124 / 138 / 146 / 147
المصابيح ؟ 87
مصابيح الهدي 97
مصادقة الاخوان 130
مصابيح الهدي 97
مصباح الذاكرين 131
مصباح الشريعه 48 / 77
مصباح المبتدي و هداية المهتدي 139
مصطلحات صوفيه 4
مصقل صفادر تجليه و تصفيه آيينه حق
نما 88
مضرت نامه - مسرت نامه 142
مطلع الانوار ( بحث قبله آن ) 117
مطول 9
معارج الاصول 51
معارف اللغه 150
معالجة النفس 118
معالم الاصول 31 / 105 / 106
118
معالم العلماء 19
معاني الاخبار 71
معدن الجواهر و رياضة الخواطر 167
المغرب و الدر المعجب 82
معينيه در مصائب حسينيه 23
المغرب في ترتيب المعرب 25
مغني 13
مفاتيح الاصول 47
مفتاح الحساب 62
مفتاح الغرر في شرح الباب الحادي
عشر 10 / 42 / 115
مفتاح الفلاح 79
مفتاح المعاد 139
مفرح القوام 114
المفيد في علم الجويد 115 / 162
مقابيس الانوار 1
مقاصد الاعراب - منظومه 14
مقالات در عرفان 4
مقباس المصابيح 78
مقتل ... 5
المقدمة الجزريه 162 / 155
المقصد الاسني في شرح الاسماء الحسني
103
مقصد اقصي 52
المقلاد - حجية الظن 112
ملحقات شمسية الحساب 62
ملحقات شمسية الحساب - ذيل ...
159
مناجات نامه انصاري 4/ 64
مناسك حج ؟ 10
مناسك حج از شيخ محمد صادق ...
98
مناهج الفقه ميرزاي قمي 55
مناهج الفقه ؟ 3
منتهي السئول في شرح الفصول 37
منشآت 17
منشآت طغرا 88
منشآت نصيري همداني 88
منظومه در ارث 45
منظومة في اصول الفقه 126
منظومه در اصول فقه ( فارسي ) 51
منظومه بحرالعلوم ( اصول فقه ) ...
127
منظومه در تجويد 93
منظومه در قرائت 162
المنظومة المخيريه 93
منظومة في النحو 148
من لايحضره الفقيه 10 / 14
منهاج الكرامة 11
منهاج المناهج - رساله يوحنا 9
منهاج الهدايه كلباسي ( چند برگ آن )
18
منهج الراشدين في احكام طه و يس
13
منهج النجات 8
منهل العذب 163
منية اللبيب في شرح التهذيب
6 / 8 / 82
منية المريد 28 / 112
المؤمن اهوازي 130
مونس الابرار - قصيده 118
النافع ليوم الحشر في شرح الباب
الحادي عشر 23 / 46 / 60 / 121
نامه اهل بهبهان درباره قبله .. 117
نان و حلوا 83
نتائج الاصول 7
نجم الولاية لمن اراد الهدايه 33 /80
نخبة الاصول 75
نخبة العقول 74
نخبه فيض 77 / 27
نخبه كلباسي 3
نزهة الارواح 63
نزهة الناظر في الجمع بين الاشباه و
النظائر 127
نصاب مثلث 68
نصيحت نامه جامي به فرزندش 44
نفليه 162
نقد الرجال 73
نقد النصوص جامي 31
النكت الاعتقاديه 60
نور الهدايه دواني 20
واجب الاعتقاد 139
واردات قلبيه 4
وافي فيض 27
وافيه توني 15 / 32
وجيزه شيخ بهائي 30 / 33 / 144 / 158
وجيزه صفي آبادي 149
وجيزه مجلسي 3
الوسائل سيد مجاهد 40
وسائل الهمم العليا 42
الهداية في النحو 173
هداية المحدثين الي طريق المحمدين -
مشتركات كاظمي 19
هدية الاخوان 128
هدية النملة الي مرجع المله 23
هفت بند مولانا تاج الدين كاشي 173
يوسف و زليخا جامي 16
چند نسخه عربي كه بايد در فهرست الفبائي نسخه هاي عربي ياد مي شد
انوار التنزيل - تفسير البيضاوي صفحه 74
بخش اول
التقريرات - فقه و اصول 165
جامع الاخبار 182
الحاشية علي الرياض 23
الحاشية علي الفرائد 48
الحاشية علي شرح التجريد 83
رسالة في ذكر البرهان المذكور في الشكل 15
من المقالة 12 من تحرير الاقليدس
رسالة في تحقيق حال ابان بن عثمان 50
رسالة في ترجمه مؤلف مرآت الانوار 239
رسالة في ثواب قرائة سورالقرآن 46
رسالة في وزن الكر و حجمه 118
شرح الارشاد 70
شرح الشرايع 158
شوارع الانام = شوارع الاعلام 154
لؤلؤة البحرين 50
المختلف 69
مسالك الافهام 63
الوجيزه للشيخ البهائي 294
چند نسخه فارسي كه بايد در فهرست الفبائي نسخه هاي فارسي ياد مي شد
ترجمه اعتقادات صدوق ص 19 بخش اول
ترجمه صحيفه سجاديه ص 176 بخش اول
رساله قرائت عاصم ص 23 بخش دوم
رساله حدود حجة الاسلام شفتي ص 72 "
فهرست سيف الامه ص 72 بخش دوم
قصص و حكايات ص 68 "
متمم تحفة القاري در تجويد ص 23 "
اعتذار: چون از سيزده ماه پيش تا اين تاريخ ( رجب 1396 هجري قمري ) كه چاپ
اين فهرست بپايان رسيد ورود به مدرسه فيضيه و كتابخانه آن ممنوع بود و نگارنده
نمي توانست به كتابخانه و نسخه ها مجدداً مراجعه كند با كمال تاسف در اين فهرست
نواقصي پيدا شد .
يك حدود سي جلد از نسخه ها فهرست نشده ماند كه در اينجا به چند نسخه
مهم آنها اشاره مي شود .
جنگ شماره 330 كه شامل بيش از ده كتاب و رساله است از جمله رساله
خلافيه محقق سبزواري و نرگسدان ملا اسماعيل و و
مجموعه شماره 1320 شامل دو كتاب 1 - اثبات نبوت به انجيل و تورات و
بطلان طريقه يهود و نصاري ( فارسي ) 2 - باب سوم و چهارم از كتاب محضر الشهود
في رد اليهود نگارش حاج بابا قزويني يزدي .
مجموعه شامل تفسير فرات كوفي و جعفريات و قرائات سياري كه در
فهرست سابق كتابخانه ج 1 ص 34 معرفي شده بود .
مجموعه شماره 1804 كه شامل بيست رساله و فائده است از عبدالرزاق
كاشي ، محمود كاشي ، بابا افضل ، سعدالدين حموي ، محيي الدين و شايد ديگران
كه رساله قضا و قدر عبدالرزاق كاشي در آغاز آن قرار دارد .
هشت بهشت از علي بن محمد حسيني عريضي امامي نگارنده مجمع -
البحرين در چهل و پنج مجلد و معاصر شاه سليمان صفوي .
اين كتاب ترجمه و شرح هشت كتاب است به اين شرح :
جنة الفردوس شرح من لايحضره الفقيه .
جنة الخلد شرح كافي .
جنة النعيم شرح تهذيب .
جنة الماوي شرح استبصار .
جنة عدن شرح علل الشرايع .
جنة السلام شرح عيون اخبار الرضا عليه السلام .
جنة صدق شرح امالي صدوق .
جنة المقامة شرح اكمال الدين .
و نسخه اين كتابخانه شامل جنة النعيم و جنة الماوي است تحرير سده يازدهم
و دومي ناتمام .
و نسخه اي از جنة الفردوس مورخ 1087 در كتابخانه وزيري يزد موجود
است .
9 نسخه از قرآن مجيد كه هشت شماره آن در فهرست سابق اين كتابخانه
صفحه 2 - 7 معرفي شده بود .
دو برخي از شماره هاي نسخه ها ( شماره قفسه ) كه اشتباه شده بود نتوانستيم
تصحيح كنيم .
سه بخش سوم ( مجموعه ها ) در برخي موارد احتياج به توضيح بيشتري داشت
كه بدون مراجعه باصل نسخ ها ميسر نبود .
چهار لازم بود كه از آغاز و انجام نسخه هاي مهم اين كتابخانه عكس برداري
و به اين فهرست ضميمه شود كه متاسفانه اينكار هم ميسر نبود .
اميد است نگارنده بتواند در آينده ، براي رفع اين نواقص و غيره جزوه اي
منتشر سازد .
مدارك و مراجع
براي تهيه و تدوين اين فهرست به كتابهاي بسياري مراجعه شده است ولي
چون ذكر همه آنها به طول مي انجامد فقط نام كتابهاي فهرست و تراجم ياد مي شود .
1 - درباره نسخه هاي خطي - نشريه
كتابخانه مركزي دانشگاه
2 - الذريعة الي تصانيف الشيعة 22 جلد
3 - ذيل كشف الظنون
4 - فرهنگ نامه هاي عربي به فارسي
5 - فهرست كتابخانه مدرسه فيضيه
نگارش جناب آقاي حاج آقا مجتبي
عراقي جلد اول و دوم چاپي و بخشي از
جلد سوم خطي
6 - فهرست كتابخانه مركزي دانشگاه
تهران
7 - فهرست كتابخانه مجلس شوراي ملي
8 - فهرست نسخه هاي خطي فارسي 6 جلد
9 - فهرست كتابخانه معارف جلد اول
10 - فهرست كتابخانه جناب آقاي
روضاتي جلد اول
11 - فهرست كتابخانه آية الله مرعشي
جلد 1 - 3
12 - فهرست كتابخانه آستان قدس
رضوي 8 جلد
13 - فهرست كتابخانه دانشكده حقوق
جلد اول
14 - فهرست كتابخانه دانشكده ادبيات
جلد اول
15 - فهرست كتابخانه دانشكده پزشكي
( ره آورد )
16 - فهرست كتابخانه مدرسه حجيته قم
17 - فهرست كتابخانه مدرسه رضويه قم
18 - فهرست كتابخانه وزيري يزد
19 - فهرست كتابهاي چاپي عربي مشار
20 - فهرست كتابهاي چاپي فارسي مشار
چاپ اول در يك جلد
21 - فهرست مصنفات فيض كاشاني ،
نسخه خطي
22 - فهرست كتب مشايخ
23 - فهرست كتابخانه مدرسه سپهسالار
جلد اول و دوم
24 - كشف الحجب و الاستار
25 - كشف الظنون
26 - مخطوطات الموصل
27 - معجم المطبوعات
28 - مقدمه لغتنامه دهخدا - جلد چهلم
29 - هدية العارفين
30 - اجازات بحار الانوار
31 - اعلام الشيعة قرن 13 و 14 - نقباء
البشر و الكرام البررة
32 - اعيان الشيعة
33 - روضات الجنات چاپ دوم
34 - ريحانة الادب چاپ شش جلدي
35 - زندگاني وحيد بهبهاني
36 - دانشمندان و سخن سرايان فارس در 4 جلد
37 - شجره نامه خاندان آية الله بروجردي
38 - فوائد الرضويه محدث قمي
39 - الكني و الالقاب محدث قمي
40 - لباب الالقاب كاشاني
41 - مجمع الفصحاء چاپ سنگي
42 - مصفي المقال حاج شيخ آقا بزرگ
43 - نجوم السماء چاپ افست
44 - هدية الرازي حاج شيخ آقا بزرگ
45 - يادنامه ملاصدرا
و برخي از فهرستها و كتب تراجم ديگر
درست نامه
بخش اول را تصحيح كنيد
صفحه 3 سطر 11 علامت استفهام زائد است
4/9 علامت استفهام زائد است
4/10 الاثناعشرية
8/10 604 نه 404
9/15 اخي ظ
11 / 8 تزكية
11 / 21 دفاتر
20 / 6 1220 نه 1120
24/12 120 + 100
27/5 ذيقعده
35/2 ش 828
38/10 ويرگول زائد است
41/7 مقدمة
44 / 18 صغير
47 / 13 سده
50/18 لؤلؤة
53/19 همزه در اول سطر زائد است
55 /7 فقه
56 / 11 جهاد
59/13 تا - نسخ
59 / 23 لطف الله ، لطف
63/8 در
67 / 22 المؤن
72/14 قوله نه وله
73/6 مربوط به
74/15 البهجة
80 و 81 الروضة
82/12 علقتها
110/12 محيي
139 / 2 ايساغوجي
139 / 4 للمنطقيين
167 / 18 الجزء
175 / 20 الزاي
189 / 6 گويا سند افتاده دارد
192 / 16 است زائد است
206 / 17 شحيحان
208 / 19 رمضانعلي
209 / 9 با اين
217 / 3 مهمات
220 / 14 ان نه اني
227 / 11 ( كه در شيراز بوده )
249 / 17 عقليه
254 / 11 آلائه
255 / 19 و 20 دمشق - شده
257 / 19 سوابغ
270 / 17 بن
273 / 11 زكرياي
277 / 4 التوني
282 / 14 الجزء
287 / 13 التاسع
297 / 19 او زائد است
بخش دوم را تصحيح كنيد
صفحه 6 سطر 17 از واعظ
4 / 1 4 نه 320
13 / 16 طهماسب
16 / 3 كتاب ، تحفة الغرائب
21 / 15 14 × 19 ، 14 سطر
23 / 17 15 سطر ، متمم
26 / 16 و فقيه مذكور
29 / 7 تغييرات
30 / 5 صدوق ، به منهاج
31 / 12 ج 1 / 467
37 / 9 آنروز سامراء و نجف
44 / 6 شبهات بر اسلام و قرآن به عباس
49 / 17 21 سطر
49 / 19 215 گ ( 18 × 23 ) 23 سطر
50 / 4 1243
50 / 4 16 × 21
54 / 19 الزنادقة
55 / 23 14 × 21 ، 21 سطر
56 / 8 15 × 25
57 / 20 1266
57 / 20 25 × 20
60 / 9 از نگارش
62 / 1 ترجمه منتخب رساله حيدريه
78 / 5 اول
85 / 1 ش 1421 ف ع 2 / 242
100 / 6 مصباح طريق - مختصر ترجمه ...
111 / 17 هدية الخبر - شرح اربعين
بخش سوم را تصحيح كنيد
صفحه 2 سطر 18 ماض
6 /11 ديوان از ؟
11 / 3 ثقة
11 / 16 مير نه مبرد
13 / 18 مغني
15 / 5 اطنبنا
15 / 9 اصححها
26 / 10 الاجتهاد
26 / 14 الاستصحاب
29 / 13 الفقهيه
41 / 3 بهائي
43 / 1 المسائل
44 / 3 به
45 / 2 المنطق
46 / 19 دانشت
52 / 4 6 - شرح ...
73 / 1 1240
80 / 6 ( ظ )
81 / 12 رضوي
86 / 13 شايد 3 زائد باشد
91 / 18 شرح شواهد الايضاح
93 / 20 بداني
95 / 17 1232 نه 1332
106 / 1 حاء بخش فارسي اين فهرست
107 / 18 الحسن بن علي بن الحسن بن
علي بن شد قم
108 /1 كلمه اي كه خوانده نشده بود
خاتون است .
109 / 8 قران نه قرآن
112 سطر آخر زائد است
113 / 21 آثار علوي
114 / 7 مني
118 / 19 مقالة
124 / 11 خليفه سلطان
127 / 20 الفيه
130 / 12 از پدر شيخ صدوق
147 / 10 از سيد كاظم ...
148 / 15 لايطالب ظ
149 / 5 عمليه
151 / 6 962 نه 996
151 / 6 239 نه 234
152 / 18 صيغ
153 / 3 صوفيه كه
153 / 12 او را از حدقه
154 / 6 ايشان
155 / 20 نبذة
156 / 9 مصنفات
158 /6 حقيقة
158 / 15 مسكن الفؤاد
159 / 10 الصحه
159 / 12 مصابيح القلوب
160 / 6 اصفهاني
162 / 6 نفليه
162 / 19 محمد بن حسن
163 / 11 ، 315 گ ظ
163 / 19 است از يكي ...
165 / 20 و بعد
168 / 12 الزكوة
170 / 10 با ده نه باره
174 / 7 خفري
174 / 20 الذي زائد است
175 / 21 ش ا گ زائد است و بايد
تصحيح شود
176 / 3 الجوهرة
176 / 3 تلخيص
176 / 5 حسيني
176 / 14 ... "
علامتها
مشار : علامت اينست كه آن كتاب چاپ شده و در فهرست كتب
چاپي مشار ياد شده است .
منزوي = فهرست نسخه هاي خطي فارسي منزوي .
ش = شماره قفسه
ف ع ج ض : علامت نسخه هايي است كه در فهرست سابق اين
كتابخانه معرفي شده است با تعيين جلد و صفحه آن فهرست .
گ = برگ
× = طول و عرض نسخه به سانتيمتر
سپاسگزاري
اكنون كه كار چاپ هر سه بخش اين فهرست به پايان رسيد لازم است از
باب " من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق " از كسانيكه نگارنده را در انجام اين
كار مورد لطف قرار داده اند سپاسگزاري نمايم .
حضرت آية الله آقاي حاج سيد مصطفي صفائي خوانساري ، كه علاقه ايشان
به نوشته شدن اين فهرست توفيق آغاز به اين كار را نصيب نگارنده كرد .
حضرت حجة الاسلام و المسلمين جناب آقاي حاج شيخ مجتبي عراقي ،
كه مقدمات تدوين اين فهرست را فراهم ساختند و نيز اجازه دادند كه نگارنده در
طول مدت نگارش اين فهرست از مخزن كتابخانه بطور خصوصي استفاده كند .
حجة الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد احمد حسيني اشكوري كه چاپ
شدن اين فهرست تا حدود زيادي مرهون اقدام و لطف ايشان بوده است .
صديق دانشمندمان جناب آقاي حاج سيد حسين مدرسي طباطبائي كه به
درخواست نگارنده ، فيشهاي اين فهرست را پيش از چاپ ملاحظه و در پاره اي از
آنها اصلاحاتي بعمل آوردند .
مدير محترم چاپخانه مهر قم كه در تسريع چاپ كتاب و قسمتهاي ديگر مربوط به
چاپ صميمانه نگارنده را ياري كردند .
در پايان از اساتيد و دانشمندان عظام انتظار دارم كه لغزش ها و نواقص
قابل اغماض اين كتاب چشم پوشي و در غير آن موارد نگارنده را آگاه فرمايند .
قم رضا استادي
Skip Navigation Links