Get Adobe Flash player
 
كتابخانه ومركز اسناد مجلس شوراي اسلامي جلد 12
شناسنامه فهرست:
كتب خطي --- فارسي و عربي و تركي
فهرست
كتابخانه مجلس شوراي ملي
تاليف
عبدالحسين حائري
جلد دهم از انتشارات كتابخانه
(اداره بررسي و تحقيق )
(بخش سوم )
تهران - 1348
مقدمه عبدالحسين حائري: بنام خدا
بخش 3 از مجلد دهم فهرست نسخ خطي كتابخانه كه اينك تقديم انظار
اهل تحقيق و نظر ميگردد حاوي معرفي 1017 (1317 - 2326) كتاب و رساله
خطي است در 382 مجلد (3323 - 3705) .
بخش 4 مجلد 10 اختصاص دارد به نسخ خطي مجموعه مرحوم ميرزا محمد طاهر
تنكابني ، و هم اكنون بيش از صد صفحه آن (از شماره 3706 تا 3700) چيده
و صفحه بندي شده .
و نيز چاپ مجلد 17 كه از شماره 5541 آغاز شده و تا شماره 6000 در آن
معرفي ميشود نزديك به پايان است .
چاپ مجلد 19 در طب و رياضيات (6001 - 6500) قريباً (در آغازمهرماه )
و به دنبال آن مجلد 20 در فلسفه و عرفان و منطق (شماره 6501 - 7000) و سپس
مجلد 21 ، كتابهاي كلام و عقايد و ملل و نحل (7001 - 8000) براي چاپ آماده
است .
بدين ترتيب اميدوارم تا اوائل زمستان و يا آخرين روزهاي سال جاري كار
چاپ فهرستها خاتمه يابد و پس از آن بااميد به توفيق خداوند و با فراغت خاطر به
چاپ فهرست نسخ مجموعه مرحوم طباطبائي كه اينك آماده است و براي تحقيق و
بيشتر شناختن برخي از كتابها و نسخ نادرونفيس اين مجموعه ، نوبت چاپ فهرست
آن را عمداً به تعويق فكنده ام ، خواهيم پرداخت .
كتابخانه مجلس شوراي ملي ، اين پيشرفت سريع و چشم گير را در امر
تهيه و چاپ فهرست كتابخانه در گرو توجهات و تشويقات و تسهيلات جناب آقاي
رياضي رئيس محترم مجلس شوراي ملي ميداند و بدان ميبالد
نگارنده در تهيه اين فهرست از همكاري و ياريهاي همكاران عزيز ، آقاي
سيد جلال الدين شعاعي و آقاي ابوالفضل شريف بهره فراوان برده ، و سهم ايشان
را در تهيه و چاپ اين اثر محفوظ و منظور ميداند.
همچنين از كوششهاي چاپخانه محترم مجلس در امر چاپ و رفع (حتي المقدور)
اغلاط سپاسگزارم .
يكم شهريور ماه 1348 - عبدالحسين حائري

فهرست نسخه هاي خطي

استدراك: استدراك
اين شماره ها در جاي خود از اين فهرست نيامده
و يا با نسخه اي آمده كه بيشتر شناسانده شده و خودداراي شماره اي ديگر است

نسخه هاي خطي استدراك

فهرست نام كتاب هاي معرفي شده: فهرست نامهاي
كتابهاي معرفي شده
به ترتيب الفبائي
اين فهرست با همكاري آقاي سيد جلال شعاعي تهيه شده
- آ - الف -
آتشكده آذر ( تذكره شاعران . ) فارسي 1619
آداب البحث از شمس الدين محمد سمرقندي عربي 1289
آداب البحث از خواجه حسن شاه بقال فارسي 1221
آداب المتعلمين منسوب بخواجه نصير الدين طوسي فارسي 1230
ابياتي از ابن سودن و غيره فارسي 1343
ابياتي از شيخ بهاء الدين فارسي 1414
اثبات صانع از علي نقي كمره اي عربي 1128
اثبات واجب از محمد دهدار فارسي 1372
اثبات واجب فارسي 1085
اثني عشريه از شيخ بهائي عربي 1340
اثني عشريه ( طهارتيه ... ) عربي 1146
اثني عشريه عربي 1127
اجازه روايت از سيد اسماعيل خواتون آبادي به سيد محمد عربي 1330
اجازه روايت از شيخ بهائي به شيخ صالح جزائري عربي 1532
اجازه روايت از شيخ عبدالنبي جزايري عربي 1532
اجازه روايت از شيخ محمد زمان كاشاني عربي 1619
اجازه روايت از مير داماد به جزائري عربي 1532
احكام كسوف فارسي 1321
احكام و داوريهاي امير المومنين علي ( ع ) عربي 1396
اختلاج اعضاء بدن انسان ( رساله درتعبير پرش چشم وغيره ) فارسي 1410
اختلاج اعضاء حركت اعضاء ( رساله در ... ) از گفتار هنديان فارسي 1376
اختلاج اعضاء ( گفتار در... ) عربي 1132
اختيارات بديعي از حاجي زين العطار حسيني فارسي 1287
اخلاص نامه مصطفي پاشا وزير اعظم عثماني در پاسخ نامه همايوني
( شاه عباس ثاني ) تركي 1153
اخلاص نامه سردار مصطفي پاشا به نواب اشرف تركي 1162
اخلاق محسني = جواهر الاسرار از مولي حسين كاشفي فارسي 1564
ارشاد الاذهان از علامه حلي عربي 1426
ارشاد الاذهان از علامه حلي عربي 1304
ارشاد الطالبين - شرح فاضل مقداد بر نهج المسترشدين
علامه حلي عربي 1289
ارشاد القاري از مصطفي بن ابراهيم تبريزي فارسي 1265
ارشاد القاصد از محمد بن ابراهيم انصاري عربي 1102
اسامي اميرالمومنين علي ( ع ) عربي 1411
اسامي پيغمبراني كه نامشان در قرآن كريم آمده عربي 1398
اسامي ندماء مجلس همايوني فارسي 1338
استخاره باتسبيح از شيخ بهائي عربي 1340
استصحاب = تقريرات درس اصول شيخ مرتضي انصاري از
شيخ غلامعلي بهبهاني عربي 1291
اسناد سامع الدعاء عربي 1535
اشتراك وجود - رساله وجود از مولي رجبعلي تبريزي فارسي 1256
اشراق النيرين از دهدار عربي 1084
اشعار از ساغر و غيره فارسي 1462
اشعار از واعظ قزويني و طاهر وحيد فارسي 1366
اشعار دواني وصفي قلي بيك فارسي 1337
اصول التراكيب از فخر الدين محمد خجندي عربي 1480
اصول عقايد فارسي 1150
اصول علم فيزيك از مهندس علي خان افشار فارسي 1497
اصول فقه عربي 1207
اطباق الذهب از شرف الدين شفروه اصفهاني عربي 1248
اعتذار ( رساله ... ) از فيض كاشاني عربي 1271
اقباليه از علاء الدوله سمناني فارسي 1377
التقاطات ( كتاب الغصب ) عربي 1175
التقاطات ( كتاب القضاء ) عربي 1176
التماس نامه مولانا عبدالحسينا خطاب به يكي از سادات
عظام به استدعاي گرد آورنده جنگ فارسي 1169
الف انساني از دهدار فارسي 1082
رساله در القاب - ذيل رساله القاب عبدالحسين نصيري طوسي از
محمد رضا بن عبدالحسين نصيري طوسي فارسي 1367
امالي - مجالس از محمد بن علي بن بابويه قمي صداق عربي 1432
امثال و لغات و اشعار عرب عربي 1466
امواج البكاء از نوروز علي بسطامي فارسي 1134
انساب النواصب علي بن داود خادم استرابادي فارسي 1497
انشاء اديبانه ميرزا طاهر نصر آبادي فارسي 1370
انشاء مصنوع از صائب فارسي 1370
انشائي از جلالا اردستاني در باب گدايان مبرم فارسي 1157
انشائي از جلالا اردستاني درشكوه از روزگار فارسي 1156
انموذج العلوم از سيد اسمعيل خواتون آبادي عربي 1328
انوار البصائر - لب اللباب در فلسفه ازحسن بن محمد 1343 - 1241
الانوار الظاهره مصطفي بن عبدالباقي حلبي عربي 1231
انوار النعمانيه سيد جزائري عربي 1142
انوار حكمت منسوب به يوسفي هروي فارسي 1413
انوار حكمت منسوب به يوسفي هروي فارسي 1400
انيس العشاق از شرف رامي فارسي 1446
ايمني از فناي نفس در پناه خرد از بابا افضل كاشاني فارسي 1391
ايمني از فنا نفس در پناه خرد از بابا افضل كاشاني فارسي 1389
- ب -
باه نام ( نسخه ... ) فارسي 1379
بحار الانوار از مجلسي فارسي 1259
بحار الانوار از مجلسي فارسي 1260
بحار الانوار از مجلسي فارسي 1261
بحار الانوار از مجلسي فارسي 1262
بحار الانوار از مجلسي فارسي 1263
بحار الانوار از مجلسي فارسي 1263
بحار الانوار از مجلسي فارسي 1264
بحار الانوار از مجلسي فارسي 1264
بحار الانوار از مجلسي فارسي 1456
بحر الاسرار ( مثنوي ... ) از مظفر علي كرماني فارسي 1088
بهجة الروح ( در موسيقي ) فارسي 1381
بياض دعاء فارسي 1306
بيان از محمد بن مكي شهيد اول فارسي 1433
- پ -
پاسخ نامه شمس الدين دزواگوش از بابا افضل كاشاني فارسي 1391
پندي كوتاه درباره دوستان قديم و ياران قديم فارسي 1414
پير و جوان ( مثنوي ) از ميرزا نصير طبيب اصفهاني فارسي 1464
- ت -
تاريخ اكبري - اكبر نامه از ابوالفضل بن مبارك علائي فارسي 1513
تاريخ الفي از احمد بن نصر الله رسندي تتوي فارسي 1558
تاريخ حكماء ، سرگذشت و آراء جمعي از حكماي عربي 1372
تاريخ حكماء يونان عربي 1344
تاريخ طم و رم ( افسانه ) فارسي 1375
تاريخ عالم فارسي 1098
تاريخ ناپلئون ( ترجمه ميرزا محمد رضا تبريزي معروف )
به مسيو ژولي از فرانسه فارسي 1524
تاريخ ناپلئون ج 2 فارسي 1525
تاريخ ناپلئون بناپارات ترجمه محمد رضا تبريزي ( ج 2 ) فارسي 1507
تاريخ ناپلئون بناپارات ترجمه محمد رضا تبريزي ( ج 2 ) فارسي 1506
تاويلات شيخ عبدالرزاق كاشاني ( بخشي از ... ) عربي 1345
تبصرة العوام از سيد مرتضي رازي فارسي 1205
تجريد در تجويد عين التنزيل از طاهر بن محمد مومن
حافظ اصفهاني فارسي 1309
تجويد ( رساله در ... ) ازحاجي حافظ بن يوسف گيلاني فارسي 1308
( تجويد ( رساله در ... ) از قطب الدين محمد فارسي 1307
تحرير اقليدس ( نقل از ... ) فارسي 1344
تحفة الرضا عربي 1306
تحرير ( درفقه ) از علامه حلي عربي 1261
تحفة المحتاج الي ادلة المنهاج ابن حجر هيتمي عربي 1123
تحقيق الادله از سيد محمد حسين بن محمدعلي
مرعشي شهرستاني عربي 1292
تحقيق الاصطلاحات از امير حيدر بلگرامي امير حسيني فارسي 1555
تحقيق دهر وزمان از بابا افضل كاشاني فارسي 1390
تحقيق از خواجه نصير الدين طوسي در تحرير بحسطي فارسي 1378
تخميس قصيده برده از شهاب الدين عربي 1378
تذكرة الشعراء ابراهيم بن محمد شربت دار اصفهاني عربي 1472
تذكره الشعراء از دولتشاه سمرقندي عربي 1295
تذكره شاه طهماسب عربي 1373
تذكير و تانيث ( رساله ... ) عربي 1092
ترجمه احتجاج طبرسي فارسي 1514
ترجمه اربعين شيخ بهائي = اربعين قطب شاهي فارسي 1176
ترجمه اشارات و تنبيهات شيخ الرئيس ( بخشهاي منطق
و طبيعي ) فارسي 1301
ترجمه بغية الطالب شيخ جعفر كاشف الغطاء فارسي 1509
ترجمه رساله در اخلاق از مولي محمد بن موسي
اردبيلي فارسي 1293
ترجمه روزنامه هاي خارجي از مترجمان عهد ناصري
فروغي و ديگران ( 55 شماره ) 1590 - 1604
ترجمه كيمياء الشفا = طب كيموني از حاج محمد
علي بن اسكندر شيرواني فارسي 1475
ترياق فاروق از عبدالصمد بن عبدالله حسيني مازندراني فارسي 1485
تشريح الاعمال در پرگار متناسبه ، از محمد زمان مشهدي
اسطرلابي فارسي 1333
تصرفات مريض = رساله منجزات مريض از سيد عبدالله بن سيد اسمعيل
موسوي بهبهاني عربي 1556
تصرف المشتري في زمن الخيار عربي 1130
تعارض الدليلين = تقريرات درس اصول شيخ مرتضي
انصاري از شيخ غلامعلي بهبهاني عربي 1291
تعبير خواب نقل از حضرت صادق ( ع ) عربي 1410
تعريف سوفسطا فارسي 1153
تعليق بر قانون از سيوطي عربي 1340
تعليقات از سيد اسمعيل خواتون آبادي عربي 1325
تعليقات منهج المقال ( مقدمه ... ) از آقا باقر بهبهاني عربي 1273
تعليقات منهج المقال عربي 1182
تفاحه = سيب نامه منسوب به ارسطو عربي 1385
تفالنامه قرآن فارسي 1529
تفسير آيه " انزل من السماء " عربي 1418
تفسير آيه ( لسوف يعطيك ربك فترضي ) نقل از امام
امير المومنين علي ( ع ) عربي 1399
تفسير آيه " و كان تحته كنزلها و كان ابوهما صالحاً " عربي 1417
تفسير سوره اعلي از ابن سينا عربي 1359
تفسير سوره توحيد از ابن سينا عربي 1358
تفسير سوره فلق از ابن سينا عربي 1358
تفسير سوره ناس از ابن سينا عربي 1358
تفسير سوره يوسف از فتوحي كوبناني فارسي 1185
تفسير شاهي از ابوالفتح بن مير مخدوم حسيني فارسي 1286
تفسير سوره فاتحه از ميرزا ابراهيم شيرازي فارسي 1529
تفسير قرآن ( سوره جمعه - مريم ) از سيد اسمعيل
خواتون آبادي فارسي 1329
تفسير قرآن از يعقوب بن عثمان چرخي فارسي 1297
تفسير قمي از علي بن ابراهيم قمي عربي 1459
تفصيل وسائل الشيعه از شيخ حر عاملي عربي 1455
تفصيل وسائل الشيعه از شيخ حر عاملي عربي 1456
تفصيل وسائل الشيعه از شيخ حر عاملي عربي 1440
تقريرات و فصول مقطعه از بابا افضل كاشاني فارسي 1392
تقريظ ( ديباچه ) ديوان شعر فارسي 1335
تقريظ ( ديباچه ) ديوان شعر فارسي 1335
تقويم آفتاب و احوال او فارسي 1377
تقويم النيرين ( تقويم سال 953 قاهره ) از صفي الدين وفائي عربي 1552
التقيه = شرح كبري در منطق از معز الدين محمد بن ابي
الحسن موسوي عربي 1216
تلخيص فهرست طوسي از شيخ عبدالغفور انصاري لاري عربي 1211
مجموعه تلگرافها فارسي 1201
تلويحات ( منطق ) از شهاب الدين سهروردي عربي 1540
تلويحات ( الهيات ) از شهاب الدين سهروردي عربي 1540
تلويحات ( طبيعيات ) از شهاب الدين سهروردي عربي 1540
تمهيد القواعد از زين الدين عاملي ، شهيد اول عربي 1304
تمهيد القواعد از زين الدين عاملي عربي 1183
تناهي اجسام از بابا افضل كاشاني فارسي 1378
التنبيه بالمعلوم من البرهان علي تنزيه المعصوم عن
السهو و النسيان - از شيخ حر عاملي عربي 1147
توانگري و درويشي از صحيفه سليماني فارسي 1412
توحيد واجب الوجود فارسي 1545
تهافت التهافت ابن رشد عربي 1556
تهافت الفلاسفه از غزالي عربي 1547
تهذيب الاحكام از شيخ ابو جعفر طوسي عربي 1456
تهذيب الاحكام از شيخ ابو جعفر طوسي عربي 1457
تهذيب الوصول الي علم الاصول از علامه حلي عربي 1288
تيول نامچه آقا مبارك ريش سفيد حرم عليه فارسي 1363
- ج -
جامع الحكمه از قاسم بن محمد كاظمي عربي 1275
جامع القوانين از خليفه شاه محمد ( در ترسل ) فارسي 1499
جامع المعجزات از واعظ اصفهاني فارسي 1486
جامع المقاصد - شرح قواعد علامه از كركي عربي 1460
جامع عباسي از شيخ بهاء الدين عاملي فارسي 1563
جداول اختيارات و فال فارسي 1239
جداول قرانهاي علوي فارسي 1322
حدول استخراج اوائل ماههاي كامل و ناقص قمري فارسي 1378
جدول استخراج نطاقات كواكب از زيج شاهي در فارسي 1379
جدول تاريخ و تقويم فارسي 1379
جدول چهارده معصوم ( ع ) فارسي 1212
جدول فهرست مصنفات فارسي 1209
جدول قضايا فارسي 1218
جدول مقادير از ميرزا قاضي بن كشاف الدين يزدي فارسي 1384
جراحي = تشريح ترجمه محمد حسين افشار از فرانسه فارسي 1493
جنگ فرمانها و منشآت فارسي 1152
جنگ فرمانها و نامه ها و رساله ها و اشعار تركي و فارسي عربي 1334
الجنه الامان الوافيه 1621
جواب اخلاص نامه سردار مصطفي پاشا تركي و فارسي عربي 1162
جواب عريضه محمد خان اوزبك 1165
جواب سپهسالار به نامه سردار 1163
جواب سيد علي كيا به امير تيمور 1154
جواب شاهجهان فرمانفرماي هندوستان ، انشاء
سلطان العلماء اعتماد الدوله 1168
جواب شاه جهان به اكبر شاه 1154
( جواب كتابت ) مصطفي پاشا وزير اعظم 1161
جواب مصطفي پاشا تركي 1161
جواب نامه ( كتابت ) اشرف ( شاه صفوي ) فارسي 1160
جواب نواب اشرف به نامه خواندگار روم فارسي 1153
جواب نواب اشرف به كتابت مرتضي پاشا فارسي 1161
جوامع الحكايات عوفي فارسي 1617
جواهر التفسير از مولي حسين كاشفي فارسي
جواهر التفسير از مولي حسين كاشفي فارسي 1431
جواهر الكلام - شرح شريع از محمد حسن اصفهاني عربي 1454
جواهر الكلام - شرح شريع از محمد حسن اصفهاني عربي 1429
جوهريه سيمي از سيمي نيشابوري فارسي 1198
جهانگشاي نادري از ميرزا مهديخان بن محمد نصير
استرآبادي فارسي 1510
جيب ترتيب دايره ( رساله در ... ) از سيد محمد بن محمد
حسين منجم فارسي 1322
- ح -
حاشيه انوار التنزيل بيضاوي از شيخ بهائي عربي 1538
حاشيه تحرير القواعد المنطقيه ( بخش قضايا ) عربي 1440
حاشيه تهذيب منطق عربي 1145
حاشيه تهذيب منطق از مولي عبداله شاهابادي عربي 1305
حاشيه تحرير القواعد المنطقيه قطب رازي از عماد الدين
استرآبادي عربي 1429
حاشيه حاشيه تهذيب منطق از مولي نظر علي گيلاني عربي 1299
حاشيه حاشيه تهذيب منطق از محسن بن محمد
طاهر قزويني بر حاشيه شاهابادي عربي 1299
حاشيه الروضه البهيه از احمد بن محمد توني بشروي عربي 1187
حاشيه الروضه البهيه از شيخ محمد سبط شهيد ثاني عربي 1188
حاشيه الروضه البهيه از ميرزا ابراهيم مير سلطان العلماء عربي 1188
حاشيه الروضه البهيه از شيخ علي بن محمد سبط شهيد عربي 1189
حاشيه الروضه البهيه از آقا جمال الدين محمد بن حسين
خونساري عربي 1458
حاشيه شرح جديد تجريد از صدر الدين دشتكي عربي 1135
حاشيه شرح تجريد از شمس الدين احمد خفري عربي 1565
حاشيه شرح تهذيب ( منطق ) از غياث الدين منصور بر شرح
دواني عربي 1283
حاشيه شرايع الاسلام محقق حلي از شيخ علي بن
عبدالعال كركي عربي 1492
حاشيه شرح طوالع الانوار = حاشيه شرح مطالع
از معين بن حسن توني عربي 1276
حاشيه شرح مختصر از سيد شريف عربي 1136
حاشيه شرح مواقف = الهيات از مسعود شرواني
بر شرح گرگاني عربي 1511
حاشيه شرح الوقايه برهان الشريعه محمود بن
عبداله بخاري محبوبي حنفي عربي 1523
حاشيه عين الحكمه قوام الدين رازي عربي 1149
حاشيه الفوائد الضيائيه از عصام الدين اسفرايني عربي 1212
حاشيه كشاف زمخشري ( ج 1 ) عربي 1541
حاشيه كشاف زمخشري ( ج 2 )
حاشيه معالم از مولي صالح مازندراني عربي 1187
حجيه ( رساله ..) از شهيد ثاني عربي 1353
حدائق الحقايق شرف رامي فارسي 1518
حدائق السحر از رشيد و طواط فارسي 1294
حدود الامراض از محمد بن ابي المجد بن مسلم
طبيب عربي 1557
حديث قدسي عربي 1417
حديقة الاخوان از حاج محمد واعظ فارسي 1487
الحديقة الهلاليه = شرح صحيفه سجاديه از شيخ بهائي عربي 1246
الحديقه الهلاليه شرح صحيفه سجاديه از شيخ بهائي عربي 1146
حقوق مومنان روايتي بنقل اسحاق بن عمار عربي 1417
حقيقت ادراك ( رساله ... ) از محمد دهدار فارسي 1081
رساله حقيقت و مجاز از عصام اسفرايني فارسي 1442
حكاياتي كوتاه از انوشيروان وديگران فارسي 1399
حكايت دخمه انو شيروان عادل فارسي 1396
حمله حيدري ( مثنوي ) از ميرزا محمد رفيع خان
مشهور به باذل هروي فارسي 1618
حيوة الحيوان ( نقل از كتاب ... ) عربي 1398
حلية المتقين فارسي 1711
حواشي شرح حكمة العين از شاه تقي الدين و غيره فارسي 1175
- خ -
خرم و زيبا = داستان منظوم ( مثنوي ) فارسي 1449
خطبه همام ( از امير المومنين علي عليه السلام ) در
صفت مومن عربي 1419
خلاصة الاعراب = شرح مصباح مطرزي از حاج بابا
پسر عبدالكريم طرسوسي عربي 1190
الخلاصة الالفيه = الفيه از ابن مالك عربي 1266
خلاصة التبيان محمد دهدار فارسي 1083
خلاصة الحكمه يا خلاصة المطلب فارسي 1303
خلاصة المنهج (تفسير ) از مولي فتح الله كاشاني فارسي 1484
خمسه نوائي از امير عليشير نوائي تركي 1566
خواص اسماء الحسني نقل از شيخ كفعمي عربي 1414
خواص اسماء ( گفتاري از شيخ رجب برسي ) عربي 1418
خواص الذئب ( بخشي از كتاب ... ) عربي 1166
خواص چند دعا و ذكر عربي 1414
خواص ذكر الحمد فارسي 1414
خواص و فضائل آية الكرسي از ابوالعباس بوني عربي 1409
داستان آب بستن متوكل عباسي بر قبر امام حسين ( ع ) 1401
داستان از اصمعي ( عربي ) 1397
داستان ( حكايت ) ازدواج داراب با دختر فيلقوس ... فارسي 1405
داستان ابوالحسن خرقاني 1341
داستان جلوس هرون الرشيد بر مسند خلافت 1409
داستان حاتم طائي و مردي درويش فارسي 1400
داستاني از روز بهان فارسي 1350
داستاني از ركن الدين سليمان از سلجوقيان روم فارسي 1344
داستان سلطان محمود با فرزندش مسعود به هنگام مرگ از
نگارستان فارسي 1408
داستاني از عثمان 1344
داستان فخر الدين رازي فارسي 1401
داستان كوتاه ديگر فارسي 1151
داستان ( حكايتي ) كوتاه از مردم قزوين فارسي 1408
داستان ( حكايت ) كوتاه : از رسيدن انوشيروان بپادشاهي فارسي 1400
داستان گذشتن يحيي بن زكريا بر گور دانيال فارسي 1413
داستان و مثلي چند از گلستان سعدي فارسي فارسي 1409
داستانهايي از جامع الحكايات درباره خلافت عمر فارسي 1408
داستاني از قطب الاولياء جمال الدين اردستاني فارسي 1404
دايره تعبير خواب فارسي 1411
الدر المنثور از شيخ علي سبط شهيد ثاني عربي 1429
الدر النظيم ( خواص آيات ) از محمد بن احمد بن الخشاب ( يا ) يافعي عربي 1302
در بحر المناقب از علي ابن ابراهيم = درويش برهان فارسي 1470
دروس از محمد بن مكي شهيد اول عربي 1435
درويش نامه از مير سيد علي همداني فارسي 1383
دستور حلواي تخم مرغ 1337
دستور انشاء شجره نامه و احكام و ارقام 1369
دستور العمل براي محال رعيتي و املاك شاهي 1357
دستور اللغه از ابو عبدالله نطنزي ( لغت عربي به فارسي ) 1539
دستور الوزراء 0 يا ) قانون الوزاره ( فارسي ) 1350
دستور و آداب مملكت داري فارسي 1351
دعاي صباح 1552
دعاء عقد الطريق ( راه بندي ) 1355
دو بيتي معروف منسوب به شافعي و پاسخ سيد مرتضي به آن عربي 1365
ديباچه بياض املاء خواجه محمد ميرك صالحي فارسي 1336
ديباچه بياض انشاء ملا خليل و قاري فارسي 1336
ديباچه تاريخ اكبري از ابوالفضل علائي فارسي 1361
ديباچه تيولنامچه منصور خان قوللر آقاسي 1363
ديباچه تيولنامچه آق كافور خزانه دار 1363
ديباچه جنگ مولانا احسني لاهيجي 1336
ديباچه خوان خليل - ظهوري 1495
ديباچه ديوان انشاء نصيرا همداني 1349
ديباچه رقم قورچي باشي گري ساروخان 1363
ديباچه شرح ديوان انوري از نصيرا 1349
ديوان الشعر - از امير عليشير نوائي - تركي جغتائي 1561
ديباچه گلزار ابراهيم ظهوري فارسي 1495
ديباچه مكاتبات علامي از عبدالصمد افضل فارسي 1368
ديباچه كتابت خواتين معظمه و والده خداوند گار روم 1368
ديباچه نورس - از نور الدين محمد ظهوري فارسي 1495
ديوان مغربي از شمس الدين محمد بن شيرين فارسي 1450
- ذ -
ذخائر النشاتين در فقه از علي بن ميرزا محمد رشتي فارسي 1489
ذخيره خوارزمشاهي از سيد اسماعيل گرگاني فارسي 1194
ذخيره خوارزمشاهي فارسي 1191
ذخيرة المعاد شرح از مولي محمد باقر بن محمد مومن
سبزواري عربي 1427
ذكريه از مير سيد علي همداني فارسي 1384
ذيل معينيه ( چند فصل از ذيل ... ) از خواجه نصير الدين طوسي فارسي 1385
- ر -
رباعيات از بابا طاهر و ملا رحيم طاي جوزي 1466
رباعيات از ملك الشعراء بهار وديگران 1344
رجال ابن داود از حسن بن علي حلبي عربي 1531
رزم نامه شاه اسماعيل با سلطان سليم زكي ( بخشي از تاريخ
عثماني از سعد الدين خواجه افندي ) 1372
الرسالة المحمديه شيخ يوسف بحراني 1139
رضاعيه از كركي 1147
رساله در اخلاق ، از جلال الدين دواني فارسي 1393
رساله في طريقه الخرقه و الخلوة عربي 1394
رساله در معرفة اعراب 1191
رقايق الحقايق - محمد دهدار فارسي 1086
رقعات ظهوري ( 6 رقعه ) فارسي 1495
الرواشح السماويه - مير داماد شرح كافي - عربي 1537
الرواشح السماويه 1139
و آن نامه (شايد پروانچه ) به بپكچري آقاسي نوشته شده 1161
روض الجنان از ابوالحسن بن احمد كاشي عربي 1131
روض الجنان = تفسير ابوالفتوح رازي فارسي 1431
روضة الاحباب از مير جمال الدين عطاء الله دشتكي فارسي 1448
روضة اولي الالباب از فخر الدين داود بناكتي فارسي 1382
الروضة البهيه از زين الدين بن علي بن احمد شامي - شهيد ثاني عربي 1424
الروضة البهيه عربي 1181
روضة الخلفاء فارسي 1512
روضة الصفاء از مير خوند 1296
روضة الصفاء 1297
روضة المتقين = شرح محمد تقي مجلسي بر من لا يحضره الفقيه 1447
رياض الانشاء خواجه محمود گيلاني فارسي 1471
رياض السالكين = شرح صحيفه از سيد علي بن نظامي الدين 1225
- ز -
زاد المسافرين ( مثنوي ) مير حسن بن عالم هروي 1474
زاد المسافرين و تحفه السالكين از سيد اسماعيل مدرس
خواتون آبادي فارسي 1332
زيج الغ بيك 1554
زيج ايلخاني ( ديباچه و بخشي از فصل 8 و 9 - ) خواجه نصير فارسي 1377
- س -
الستين الجامع للطائف البساتين = تفسير سوره يوسف از ابوبكر
تاج الدين احمد طوسي فارسي 1498
سجلي از ملا اكمل قاضي كرمان 1366
سخنان سلطان ابراهيم ادهم فارسي 1400
سخناني از ابراهيم خواص عربي 1395
سخناني كوتاه از پيغمبر ( ص ) عربي 1403
سخني از امام فخر رازي در تفسير كبير 1412
سخني كوتاه از ارسطاطاليس 1409
سخني كوتاه درباره هنر و هنرمند 1414
السدرة المنتهي سيد محمد عبدالحسيب عاملي فارسي 1451
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي از ابن ادريس حلي 1280
سر العالمين از امام غزالي - ( نقل از ... ) 1419
سررشته = طريق خواجگان از عبدالرحمن جامي فارسي 1387
سرگذشت بايزيد بسطامي ( نقل از ابن زهره اندلسي ) فارسي 1399
سرگذشت سقراط فارسي 1399
سرگذشت قرطي ( قرتي ) ( كربلائي لطف الله همداني شاعر متخلص به قرطي ) 1467
شرگذشت محيي الدين 1205
سرگذشت و حالات ابراهيم ( ع ) و كيفيت وفات او 1396
سفرنامه حج از ضياء الدين آل كيوان قادري فارسي 1365
سفينة النجاة از محمد بن عبدالفتاح تنكابني سراب عربي 1443
سنور نامه ( سرحد نامجه ) معاهده شاه سليمان با سلطان
مراد عثماني ( در اين صفحه سندر چاپ شد ) تركي 1364
سنور نامه ( مصالحه نامه ) محمد پاشا 1161
سواد خط سلطان احمد بن شيخ اويس در توصيف و تجليل
از كمال الدين عبدالقادر 1380
سواد خط سلطان اويس بن شيخ حسن ايلكاني 1380
سوانح از احمد بن محمد غزالي عربي 1403
سوالاتيكه از مجد الدين بغدادي كرده اند و جواب او عربي 1401
سوال ( خواهندگي = گدائي ) درشب چمچه زني فارسي 1203
سوالي از ابوالحسن الارموي درباره وفا فارسي 1408
سوال و جواب از بابا افضل در پاسخ منتجب هراسكاني فارسي 1388
سير ملوك 1341
سيف الواعظين از محمد حسن اردكاني فارسي 1143
سي فصل خواجه نصير فارسي 1238
سي فصل ( مثنوي ) از عطار توني 1087
- ش -
شاطبيه - منظومه حرز الاماني در تجويد از امام ابوالقاسم شاطبي {1}
( عربي ) 1308
شبهه استلزام ( فارسي ) 1546
شجره نسب اكبرشاه تا امير تيمور 1361
شرايع الاسلام - محقق حلي 1276
شرح آداب البحث عضدي از عصام الدين اسفرايني ( عربي ) 1441
شرح آداب البحث سمرقندي از مسعود شرواني ( عربي ) 1170
شرح آداب البحث سمرقندي از مسعود شرواني ( عربي ) 1290
شرح آداب البحث {2} از محمد حنفي تبريزي بر آداب البحث عضدي ( عربي ) 1289
شرح ارشاد مقري يمني از ابن حجر هيثمي ( عربي ) 1527
شرح الاسباب و العلامات سمرقندي از نفيس الدين عوض كرماني ( عربي ) 1589
شرح اسماء حسني از سيد عبدالقادر حسني جيلاني ( فارسي ) 1463
شرح اشكال التاسيس 1169
شرح اصطلاحات عرفا ( فارسي ) 1407
شرح الالفاظ في كشف الالفاظ ( يا كشف الالغاز ) از حسين بن احمد
خالدي تبريزي ( فارسي ) 1465
شرح انموذج زمحشري از محمد بن عبدالغني اردبيلي ( عربي ) 1589
شرح ايساغوجي از حسام كاتي عربي 1133
شرح بيست باب اسطرلاب از عبدالعلي بيرجندي فارسي 1378
شرح تجريد العقائد طوسي از علي قوشچي ؟
شرح تجريد العقائد از قوشچي 1454
شرح تجريد العقائد از قوشچي 1215
شرح تصريف از محمد بن يوسف حسني فارسي 1140
شرح تهذيب منطق از مولي عبدالله شاه آبادي يا شهرستاني
( جمال الدين محمد بن محمود شاگرد دواني ) 1240 - 1241
شرح تهذيب منطق از عصام الدين ابراهيم اسفرايني 1284
شرح تهذيب منطق از جلال دواني عربي 1283
شرح ثمره بطليموس از خواجه نصير طوسي فارسي 1310
شرح حال خاتون آبادي و نقد تصوف ( بخش از رساله در ... )
از سيد اسماعيل خواتون آبادي فارسي 1331
شرح حال فيثاغورس و زندگي او عربي 1398
شرح حال علي ( ع ) 1093
شرح حديث طينه 1096
شرح حديث طينه از فيض كاشاني ( نقل ازو ) عربي 1466
شرح حديث عمران صابي از محمد خليل بن اشرف قايني 1544
شرح حديث عمران صابي از سيد كاظم 1101
شرح حديث كميل از عبدالرزاق كاشاني عربي 1545
شرح حكمة العين كاتبي از محمد بن مباركشاه منطقي عربي 1468
شرح حكمة العين از ميرك بخاري 1171
شرح حكمة العين از علي بن فضل الله فومني 1172
شرح خلاصة الفقه كيداني از سعد الدين تفتازاني ( عربي و فارسي ) 1508
شرح داستان رمزي فلسفي از مير محمدمومن تنكابني پزشك فارسي 1198
شرح دعاء صباح از خواجويي عربي 1245
شرح دعاء صباح از ابراهيم اميني فارسي 1534
شرح ده خصلت مذموم فارسي 1401
شرح ديوان علي ( ع ) فارسي 1206
شرح زيج سلطاني ( الوغ بيك ) از عبدالعلي بيرجندي فارسي 1379
شرح سي فصل عربي 1103
شرح شرح عقائد از سيد اسماعيل خواتون آبادي بر شرح دواني
بر عقايد عضدي عربي 1331
شرح شواهد شرح تصريف از نظام الدين احمد اردبيلي فارسي 1229
شرح صحيفه سجاديه مير محمدباقر داماد عربي 1246
شرح عرض نامه بابا افضل از او فارسي 1392
شرح عرض نامه بابا افضل از او فارسي 1393
شرح فرائض منظوم عربي 1547
شرح قانون ابن سينا ( كليات ) از قطب الدين ابراهيم مصري 1494
شرح قصيده فرزدق در مدح سيد سجاد ( ع ) عربي 1534
شرح كافيه از رضي الدين محمد بن حسن استرآبادي 1559
شرح كبري از عصام الدين اسفرايني فارسي 1220
شرح " كنت كنزاً " منسوب به محيي الدين بن عربي عربي 1358
شرح مثنوي مولوي از سبزواري فارسي 1097
شرح مشكوة ( شرح منظومه اي در فلسفه بنام مشكوة ) از حسن بن
مهدي سبزواري عطار عربي 1285
شرح معلقات سبع از زوزني عربي 1482
شرح معلقات سبع از زوزني 1295
شرح مناجاة ( يا سامع الدعاء ) 1535
شرح نصاب الصبيان از محمد حسين شريف طالقاني فارسي 1228
شرح نوشته محراب خان به نواب اشرف ( شاه صفوي ) 1154
شرح نصاب الصبيان فراهي ( بجز شروح شناخته شده ) فارسي 1514
شرح الورقات جويني از جلال محلي 1100
شعر از امامقلي شاملو 1197
شفاء - الهيات 1127
شفاء - الهيات 1133
شناختن اعمال خير از بابا افضل كاشاني فارسي 1391
شوارع الهدايه شرح حاج محمد ابراهيم كلباسي بر كفايه سبزواري عربي 1511
شيرين و فرهاد وحشي بافقي فارسي 147
- ص -
صحيفة الصفا از ميرزا محمد اخباري 1101
صحيفة الصفا از ميرزا محمد اخباري 1209
صرف مير ( فارسي ) 1247
صغري از مير سيد شريف فارسي 1218
صغري منظوم = نظم صغري فارسي 1219
صفت عارف نقل از علي ( ع ) فارسي 1411
صلحنامه سلطان مراد خان با شاه عباس ، انشاء خواجه افندي سعدالله 1155
صلوات انشاء برخوردار ملك بن يعقوب ملك عربي 1258
صلوات و تحية حضرت رسول ( ص ) ( انشائي در ... ) فارسي 1414
صناعات ( گفتارهايي در... ) عربي 1351
صورت حساب صرف محصولات شتوي سال 1191 ( مكرر ) فارسي 1338
صورت طلا آلات و اقمشه كه به امر شاه صفوي به آقا قنبر علي صاحب جمع
خزانه تحويل شد با تعيين بها فارسي 1349
صيغ النكاح ( رساله در ... ) از محمد زمان كاشاني عربي 1619
صيغ العقود و الايقاعات از كركي 1148
طب كيموني = ترجمه كيمياء الشفاء
صيغ مشكله فارسي 1229
- ط -
طينت ( رساله در ... ) از آقا جمال خوانساري فارسي 1372
- ظ -
ظفرنامه تيموري از شرف الدين علي يزدي 1481
ظفرنامه تيموري 1564
- ع -
عجائب المخلوقات - ترجمه فارسي 1477
عروض حسيني - منظومه در عروض عربي 1548
عروض و قافيه ( رساله منظوم و منثور در ... ) از ابوالعلاء 1518
عشق ( رساله در... ) فارسي 1447
عشق ( رساله ... ) از عباد الله طبيب فارسي 1446
العقائد البهائيه از شيخ بهائي عربي 1340
عقائد صدوق ( نقل از ... ) 1342
عقل جوهر نيست از بابا افضل كاشاني فارسي 1389
علل الشرايع از صدوق محمد بن علي بن بابويه قمي عربي 1137
علل الشرايع از صدوق محمد بن علي بن بابويه قمي 1458
عمل مواليد - تقويم الشمس في نصف النار عربي 1377
عنوان الشرف الوافي في الفقه و النحو و التاريخ و العروض و القوافي از
شرف الدين اسماعيل مقري يمني 1239
عوالم العلوم و المعارف از مولي عبدالله بن نورالله بحراني
مقدمه مجلدات .... 1567 - 1571
عوالم العلوم و المعارف از مولي عبدالله بن نورالله بحراني عربي
( 55 مجلد در 55 شماره ) 1567 - 1589
العناية شرح اكمل الدين محمود بابرتي بر هدايه غيناني عربي 1482
عوامل مايه از عبدالقادر گرگاني 1247
عوامل مايه عبدالقادر گرگاني 1231
عوامل مولي محسن بن محمد طاهر قزويني تركي 1247
عهد نامه بين شاه و سلطام مراد عثماني 1364
عين الحكمه قوام الدين رازي عربي 1149
عيون الشفاء لازالة الاسقام و العناء از محمد رضا بن توفيق طبيب عربي 1503
- غ -
نهايه المراد في نكت الارشاد - شرح بر ارشاد علام از شهيد اول 1226
غري ( وجه تسميه نجف به ... ) عربي 1412
غزلي در تتبع حافظ 1753
غزليات از شفيع 1370
غزليات ( بخشي از ... ) عراقي 1464
غزليات و قطعات از طاهر وحيد و جمعي ديگر 1346
غزليات و قطعات از طاهر وحيد و جمعي ديگر 1347
غنية النزوع ( بخش كلام و اصول و فقه ) از ابوالمكارم بن حمزه عربي 1620
- ف -
فاتحة معكوس فارسي 1411
فاتحه معكوس فارسي 1413
فالنامه سلطاني فارسي 1238
فايده اسماء و صفات حق تعالي فارسي 1408
فايده - همه امور كلي و معاني حقيقي ... عربي 1402
فايده در تعيين مساحت كره زمين فارسي 1411
فايده كوتاه درباره عقل و روح فارسي 1408
فايده در علم عربي 1402
فايده از بابا افضل كاشاني فارسي 1389
فايده نقل از كشف الاسرار عربي 1396
فتحنامه شاه اسماعيل 1380
فتحنامه آذربايجان و ديار بكر از زبان شاه طهماسب و خطاب ملك كيومرث
( حاكم رستمدار ) 1362
فتح نامه ( بمناسبت پيروزي شاه سليمان بر جهانگير هندي ) 1356
فتح نامه شاهي پس از فتح قندهار ( تركي ) 1154
فتحنامه كه اعلي حضرت صاحبقراني شاه اسماعيل به پادشاه مصر نوشت ( پس از قتل
شيبك خان ) 1349
فتحنامه قندهار بنام علي پاشا حاكم بصره 1153
فتحنامه گيتي ستان ( شاه صفوي ) 1336
فتوحات مكيه ( منقولاتي از ... ) 1344
فرائد الاصول ( بخش از ... ) از شيخ مرتضي انصاري 1279
فرزند نامه = ايها الولد از غزالي فارسي 1462
فرمان ( صورت فرمان ) اكبر شاه به نام علامه چلبي 1156
فرمان اكبر شاه به نام امراء و اعيان 1369
فرمان اكبر شاه بنام مير احمد كاشي 1156
فرمان ( صورت نشان ) امير تيمور ( درباب سفارش خواجه به اهل سمرقند انشاء
مولانا شمس الدين منشي 1380
فرمان به نام اجوق والي مازندران 1165
فرمان ( مسوده رقم ) نواب اشرف همايون به نام حيدر بك ايشيك آقاسي باشي حرم 1168
فرمان ( حكم خطاب به كلبعلي خان متولي آستانه صفوي در اردبيل درباره فرستادن
طبل و علم ) 1168
فرمان ( حكم ) خرجي باشيگري خلف بيك سفره چي باشي 1168
فرمان ( حكم ) تخفيف رسوم مير شكار باشي 1168
فرمان ( حكمي كه ) پادشاه عثماني ( روم ) بپادشاهان روم ايلي و اناطولي و قضاة آنجا 1379
فرمان ( مثال ) سنجر به پادشاه روم 1337
فرمان سپهسالاري شهنواز خان از شاه سلطان حسين 1370
فرمان ( ترجمه فرمان ) شاه به سردار روسيه 1163
فرمان شاه صفي به صفدر خان ايلچي هند 1163
فرماه شاه صفي به سردار روسيه سالار پاشا 1163
فرمان ( منشور ) شاه صفوي به بهرام پاشا وزير ثاني قائم مقام محمد پاشا سردار 1161
فرمان كه به نام عمه پادشاه دكن سلطان عبدالله قطب شاه نوشته شد 1164
فرمان منع ريش تراشي ( گويا از شاه صفي ) 1157
فرمان منع مسكرات از شاه صفي 1335
فرمان حكم وزارت مازندران ميرزا قاسم 1168
فرمان ( منشور ) نواب گيتي ستان به مفتي روم در باب محاصره بغداد 1155
فرمان وصول ماليات 1368
فرياد نامه ا سيران روم به سلطان سنجر 1337
فصل در بيان سبب اختلاف طعمها فارسي 1410
فصول في النجوم ( يا ) مقاله في احكام النجوم منسوب به ارسطو عربي 1378
فصول و فوائد از بابا افضل فارسي 1389
فضائل علي ( ع ) عربي 1414
فضيلت ذكر كلمه توحيد 1412
فقريه ( رساله ... ) از نجم الدين كبري 1461
فقه عملي = رساله عملي از احمد بن لطفعلي تبريزي 1509
فلك مشحون از شريعتمدار استرابادي 1143
فوائد فلسفي از ابوالحسن بن احمد كاشي 1134
فهرست تمهيد القواعد 1184
فهرست علوم از فيض كاشاني عربي 1270
فهرست مصنفات فيض - از فيض كاشاني ( فهرست اول ) 1270
- ق -
قافيه ( رساله در ... ) جامي فارسي {3} 1402
قانون الشفا حاج محمد علي بن اسكندر شيرواني فاني طب فارسي 1239
قبله (رساله تحقيق جهة ... ) 1146
قبله ( گفتار در ...) عربي 1383
قرائت ( رساله در ... ) علي اكبر بن محمد علي فارسي 1260
قراباد بن شفائي مظفر بن حسين شفائي فارسي 1264
قرة العيون في اعز الفنون فيض كاشاني فارسي و عربي 1274
القسطاس المستقيم زمخشري عربي 1547
قصائد ( اشعار ) امير معزي 1169
قصيده اي در مدح شاه صفي از ضياء اواجه نويس پارس فارسي 1197
قصيده بائيه - در مدح رسول الله ( ص ) عربي 1462
قصيده صلواتيه ميرزا محمد اخباري 1209
قصيده ( يائيه ) مير فندرسكي 1094
قصيده ميميه فرزدق 1530
قصيده نونيه در اخلاق عربي 1203
قصيده فاطميه از علي اكبر شفيق فارسي 1544
قطعه ادبي منثور از مجمع التواريخ حيدر بيك 1347
قطعه [ مكتوب ] مطايبه آميز به نظم آميخته به نثر از عبدالجبار
به خير النساء و قطعه پاسخ خير النساء 137
قطعه اي با صنعت تكرار از نسيمي 1357
قطعه در هجو شاه هند 1166
قلميه - خواجه عبدالله صرفي فارسي 1202
قواعد الاحكام علامه حلي 1262
القول السديد ( صيغ عقود ) محمد زمان كاشاني 1619
- ك -
كافي ( درفقه ) تقي الدين ابوالصلاح چلبي عربي 1506
كافي - اصول از محمدبن يعقوب كليني 1454
كافي - فروع محمد بن يعقوب كليني عربي 1436
كافيه - در نحو از ابن حاجب عربي 1263
كبري منظوم = نظم كبري نور عليشاه دكني فارسي 1221
كبري منظوم = نظري كبري شرف بن محمد داوود فارسي 1219
كتاب الذمه ( نقل از... ) امام جعفر صادق ( ع ) عربي 1410
كتاب اللذات ( منتخب ...) سلطان حسين استرابادي فارسي 1402
كراميه رامجرد - رساله در موسيقي دوره سفره چي 1380
كشاف تفسير.... زمخشري فارسي 1558
كشف الحقايق سيد محمد نور بخش فارسي 1383
كشف اللثام - شرح قواعد علامه از محمد بن حسن اصفهاني 1448
كشف اللثام - فاضل هندي محمد بن حسن عربي 1422
كشف حقايق زيج ايلخاني شرح نظام اعرج بر زيج خواجه 1549
كشف حقايق زيج ايلخاني شرح نظام اعرج بر زيج خواجه فارسي 1421
كشكول - بخشي از ( مسودات ) كشكول بهائي فارسي 1411
كلمات قصار از مولي امير المومنين علي ( ع ) عربي 1414
كلمات قصار از مولي امير المومنين علي ( ع ) عربي 1345
كلمات قصار پيغمبر ( ص ) عربي 1419
كلمات مخزونه فيض كاشاني فارسي و عربي 1273
كلمات مضنونه فيض كاشي عربي 1546
كواكب الثواقب از محمد دهدار فارسي 1086
الكواكب الضيائيه - شرح يوسف بن محمد بن حسين بن
قائني بر زبدة الاصول بهائي ج 1 عربي 1483
كيميا [رساله...] حاج محمد علي بن اسكندر شيرواني فارسي 1476
" گ "
گفتار از ابراهيم ادهم فارسي 1396
گفتار [ سخني ] كوتاه از ابو حفص حداد درباره حفظ آداب فارسي 1408
گفتارهايي كوتاه از : ارسطو ، سقراط و سلمان فارسي 1415
گفتاري از امير عليشير فارسي 1409
گفتار از شيخ ابو سعيد ابوالخير درباره زكوة فارسي 1412
گفتار شيخ ابو سعيد درباره عشق فارسي 1412
گفتار ابو سعيد 1341
گفتاري از ارسطو 1344
گفتاري ( حديثي ) از امير المومنين علي ( ع ) در عيب كسان پوشي عربي 1412
گفتاري از بايزيد بسطامي در پند و اندرز فارسي 1409
گفتار ( موعظه ) خطيب ترك درباره شيعه ( از تحفة المادحين ) 1370
گفتاري از بايزيد درباب فقر فارسي 1402
گفتار خواجه عبدالله مرواريد در تعريف گرما فارسي 1410
گفتار خواجه عبدالله مرواريد در تعريف سرما فارسي 1410
گفتار عبدالله بن حسن انطاكي فارسي 1409
گفتاري از خواجه نظام الملك 1400
گفتار در تصوف از ابوالحسن نوري فارسي 1404
گفتاري از حسين منصور حلاج عربي 1404
گفتار ( از سخنان ) عزيز نسفي درباره عزت نفس فارسي 1406
گفتار در منع تفتيش عيوب مردم فارسي 1401
گفتاري ( روايتي ) از پيغمبر ( ص ) درباره شب معراج عربي 1406
گفتاري چند درباره عقل از بزرگان فارسي 1400
گفتاري درباره آئينه فارسي 1408
گفتار در شكايت از درد اشتياق فارسي 1414
گفتار درباره غيبت نقل از كنز العباد فارسي 1408
گفتاري در حكمت عربي 1406
گفتاري از ابو سعيد خزار فارسي 1408
گفتار خواجه عبدالله احرار فارسي 1413
گفتاري از خواجه نصير طوسي در پاسخ سئوال از فرق بين
وحدت و توحيد فارسي 1405
گفتار نجم الدين در فقر عربي 1342
گفتاري از سري سقطي با يكي از مريدان فارسي 1412
گفتار ( چند گفتار ) از جمع عبدالاول ( در عرفان ) عربي 1412
گفتار ذوالنون مصري عربي 1411
گفتار ( سخني كوتاه ) از مظفر ( علي ) كرمانشاهي درباره عارف فارسي 1408
گفتار هايي از علي ( ع ) و حكماء عربي 1417
گفتاري ( نقل ) از مير سيد علي همداني فارسي 1413
گفتاري در تصوف و متصوفان 1347
گفتاري كوتاه از فاطمه ( ع ) عربي 1414
گفتگوي عمر با اويس قرني عربي 1401
گفتگوي مامون خليفه با دختر حسن بن سهل عربي 1404
گنج الگنج ( نقل از ... ) فارسي 1410
گنج الگنج ( نقل از ... ) فارسي 1400
- ل -
اللب - رساله در حدوث عالم از فيض كاشاني عربي 1268
اللباب - رساله در علم الهي از فيض كاشاني 1269
لطائف الاحكام سيد منجم محمد بن محمد حسين فارسي 1324
لطايف التوحيد في غرايب التفريد شيخ سعد الدين حمويي فارسي 1383
لغز بنام يونس از شيخ عزالدين حسين بن عبدالصمد حارثي ( عربي ) 1359
لغز ( به نثر ) از آلفته 1370
لغز زبده شيخ بهائي ( عربي ) 1345
اللمع في اصول الفقه از ابو اسحاق شيرازي 1099
لمعات عراقي ( بخشي از ... ) ( فارسي ) 1405
لوايح جامي ( فقراتي از ) 1363
اللولو النظيم از ابو يحيي زكريا انصاري ( عربي ) 1548
ليلي و مجنون ( مثنوي ) از نظامي 1522
" م "
مآثر الملوك غياث الدين خوند مير (فارسي ) 1300
ماهية الصلوة از ابن سينا 1089
مثنوي در مدح علي ( ع ) 1086
مجالس از شيخ الاسلام فارسي 1444
مجالس علاء الدوله سمناني ( بخشي از... ) فارسي 1377
مجالس وعظ ، يكي از مشايخ كرمان فارسي 1505
مجمع الغرائب از محمد حسين بن فتحعلي ( فارسي و عربي ) 1526
مجمع الفايده و البرهان اردبيلي 1226
مجمع الفايده و البرهان از اردبيلي 2 - 1227
محاضرات راغب ( نقل از ... ) 1344
مختلف الشيعه علامه حلي ( عربي ) 1458
مدارك الاحكام ( عربي ) 1224
مدارك الاحكام سيد محمد بن علي موسوي عاملي 1271
مدارك الاحكام سيد محمد بن علي موسوي عاملي 1281
مدايح و مراثي منظوم 1144
مدخل كبير نجوم ( بخشي از مدخل ابو جعفر خازن ) عربي 1378
مدخل در نجوم ( بحثي از .. ) ابو نصر قمي عربي 1377
مراسم ( فقه ) از سالار ( سلار ) بن عبدالعزيز 1621
مرآة الظفر = تاريخ و جغرافياي كردستان از صادق الملك ( اوائل
قرن 14 - ه ) فارسي 1288
مرصاد العباد نجم الدين دايه رازي 1294
مسالك الافهام در آيات الاحكام از جواد فاضل 1126
مسائل ابوحازم اسرار عربي 1213
مسمط ( قصيده ) در مدح علي ( ع ) از خطائي شاه اسماعيل اول ( نقل از
ده نامه او ) تركي 1357
مشارع الوصول الي علم الاصول از محمد تقي بن حسينعلي هروي 1292
مشارق الشموس ( فقه ) شرح آقا حسين خوانساري بر دروس 1460
مشرق الشمسين شيخ بهائي ( عربي ) 1246
مشرق الشمسين شيخ بهائي عربي 1538
مشرق الشمسين 1127
مشفقة الحافظ ( در تجويد ) قطب الدين محمد فارسي 1308
مشكوة الانوار - ذيل مكارم الاخلاق رضي الدين طبرسي عربي 1302
مصادر الانوار - ميرزا محمد اخباري عربي 1208
مصالحه نامه و سنور نامجه بين شاه عباس و سلطان مراد 1343
مصرف خمس از عبدالرحيم بن محمد علي شوشتري 1293
مطالع الانظار - شرح شمس الدين اصفهاني بر طوالع الانوار
بيضاوي عربي 1478
مطالع الايمان فارسي 1386
مطلع الانوار ( ديباچه ... ) از محمد باقر زين العابدين يزدي فارسي 1336
مطول سعد الدين تفتازاني عربي 1488
معالم الدين و معارج اليقين في اصول اصول الدين از سيد
اسمعيل خواتون آبادي 1329
معالم العلماء ابن شهر آشوب عربي 1532
معراج الشريعه = شرح منهاج حاج محمد ابراهيم كلباسي از آقا
محمد كلباسي عربي 1520
معراج الشريعه كلباسي ( ج 4 ) 1521
معراج الشريعه كلباسي ( ج 4 ) 1521
معراج الشريعه كلباسي ( ج 6 ) 1522
معراجيه شيخ الرئيس ابن سينا فارسي 1387
معيار جمالي - ( بخش بديع ) = بدايع الصنايع شمس فخري فارسي 1516
معينيه از خواجه نصير طوسي فارسي 1178
مفاتيح الشرايع از ملا محسن فيض كاشاني عربي 1282
مفاوضه نواب اشرف با فرمانفرماي اروس 1180
مفتاح الطب از ابوالفرج علي بن حسين بن هندوي رازي عربي 1479
مفتاح الفلاح عربي 1179
مفردات صحت از مير محمد معصوم حسني ترمذي بكري فارسي 1268
المفصل في صناعة الاعراب از زمخشري عربي 1483
مفيد الانسان در معرفت شهوت و مباشرت فارسي 1395
مفيد الانسان در معرفت شهوت و مباشرت 1397
مقادير ( رساله ... ) فارسي 1417
المقادير و الاوزن از محمد باقر بن محمد تقي مجلسي فارسي 1384
المقاصد العليه في تنقيح جملة من الادله الشرعيه ( اصول فقه )
از محمد تقي بن حسينعلي هروي عربي 1279
مقالات ( منشآت ) شيخ ابوالفضل بن شيخ مبارك عربي 1402
مقنعه از شيخ محمد بن محمد بن نعمان معين عربي 1185
مكاتبات ابوالفضل علامي - گردآوري عبدالصمد افضل فارسي 1536
مكاتبات قطب - قطب الدين عبدالله بن محيي خزرجي فارسي 1233
مكارم الاخلاق از ابو نصر حسن بن ابي الفضل طبرسي فارسي 1437
مكتوبات فارقي يار محمد بدخشي فارسي 1105
ملخص معيار جمالي فارسي 1445
مناجات از حضرت علي بن الحسين ( سجاد عليه السلام ) عربي 1427
مناجات خواجه عبدالله انصاري فارسي 1363
مناظر الانشاء از خواجه جهان فارسي 1543
مناظره ( تخاصم ) قلم و سيف فارسي 1344
مناظره مومن الطاق با ابو حنيفه ( نقل از كشكول شيخ بهائي ) عربي 1398
مناهج الاحكام از مولي احمد نراقي فارسي 1278
مناهل - سيد محمد بن علي طباطبائي ( مجاهد ) عربي 1459
منبع الحيوة ( طب فارسي ) از محمد مهدي بن شاه كرم فارسي 1244 - 1245
منتخبات از كتاب لذات سلطان حسين استرآبادي فارسي 1402
منتخب اللغات شاه جهاني از عبدالرشيد تتوي فارسي 1298
منشآت فارسي 1336
منشآت فارسي 1562
منشآت از محمد صادق مروزي فارسي 1507
منشآت از ملا محيي الدين اردبيلي متخلص به صبحي فارسي 1355
منشور نواب همايون به سعد الدين معلم خواندگار روم فارسي 1339
منشور نواب همايون به والده خواندگار روم فارسي 1339
منظومه در تقسيم وجود از خواجه نصير الدين طوسي فارسي 1218
منظومه رجاليه عربي 1233
من لا يحضره الفقيه از ابن بابويه قمي ( صدوق ) عربي 1455
من لا يحضره الفقيه از ابن بابويه قمي ( صدوق ) عربي 1457
منهاج الدكان از ابو المني داوود عربي 1205
منهاج النجاة از ملا محسن فيض كاشاني فارسي و عربي 1530
منهاج الهدايه از محمد ابراهيم بن محمد حسن كلباسي عربي 1432
منهاج اليقين في اصول الدين و معراج الاذهان الي درج العرفان از سيد
اسمعيل خواتون آبادي عربي 1330
مواهب عليه ( تفسير ) از مولي حسين كاشفي فارسي 1539
مواهب عليه ( تفسير ) از مولي حسين كاشفي فارسي 1477
موجبات فراموشي نقل از حكماء فارسي 1406
ميزان الاوزان از حاج محمد بن حسن طوسي مشهدي عربي 1222
ميزان الاوزان از حاج محمد بن حسن طوسي مشهدي عربي 1224
- ن -
ميزان الملوك از دارابي = فارسي 1528
نامه ( رقعه ) اي كه بدوستان نويسند دستور ترسل فارسي 1156
نامه ب شيخ محمد پيشوا فارسي 1405
نامه مصطفي چلبي تركي 1362
نامه ( كتابت ) در باب كوفت چشم از امام قليخان فارسي 1164
نامه در طلب بقاء عقلاني از بابا افضل كاشاني فارسي 1391
نامه ( رقعه ) در طلب اسطرلاب املاء ولد خواجه شهابا فارسي 1349
نامه ( " ) در طلب ماست انشاء نصيرا فارسي 1349
نامه ( مكتوبي ) كوتاه در باب حكمت توانگري فارسي 1408
نامه ( كتابتي ) از دارالسلطنه اصفهان به سلطان عبدالله قطب شاه فارسي 1164
نامه به مصطفي پاشا وزير اعظم فارسي 1163
نامه ( عريضه آشتي سلطان سليم به پدرش سلطان سليمان خان فارسي 1162
نامه ( رقعه ) آصف خان در پاسخ حكيم ابوالفتح فارسي 1349
نامه ( من منشآت ) حكيم ابوالفتح فارسي 1405
نامه ( مكتوب ) حكيم ابوالفتح به جماعتي فارسي 1406
نامه ( رقعه ) حكيم ابوالفتح به خان خانان فارسي 1406
نامه ( رقعه ) حكيم ابوالفتح در پاسخ آصف خان فارسي 1348
نامه ( كتابت ) حكيم ابوالفتح به عزيز كوكه فارسي 1348
نامه ( كتابت ) حكيم ابوالفتح به امير شريف آملي فارسي 1409
نامه شيخ ابوالفضل به آصف خان فارسي 1402
نامه شيخ ابوالفضل فارسي 1402
نامه ( انشاء ) از شيخ ابوالفضل علامي فارسي 1402
نامه حافظ احمد پاشا سردار عثماني در حين محاصره بغداد كه بدست
قزلباش به نظر شاه صفوي رسيد 1168
نامه ها ( مكتوبات ) شيخ احمد جام به مظفر شمس بلخي 1406
نامه ( مكتوب ) شيخ احمد جام ( شيخ الاسلام ) به مظفر 1407
نامه ( مكتوب ) شيخ احمد جام فارسي 1407
نامه ( مكتوب ) شيخ احمد جام در جواب مكتوب خواجه امام فصيح الدين فارسي 1407
نامه ( كتابت ) اسفنديار باشي عر كركر به پادشاه تاتاو فارسي 1153
نامه اسكندر پاشا وزير اعظم سلطان سليمان عثمان به شاه طهماسب 1337
نامه ( مكتوب ) اسكندر ذو القرنين پس از فتح ديار عجم به ارسطو -
ترجمه ملا روزبه فارسي 1157
نامه شاه اسمعيل به سلطان حسين ميرزا فارسي 1353
نامه ( جواب ) شاه اسمعيل به محمد سمناني فارسي 1154
نامه اعتماد الدوله به ابراهيم پاشا وزير اعظم عثماني فارسي 1339
نامه اعتماد الدوله به سنان پاشا فارسي 1352
نامه اعتماد الدوله به طهمورث خان گرجي فارسي 1167
نامه ( كتابت ) اعليحضرت شاه صفوي به سلطان سليم فارسي 1155
نامه از بابا افضل كاشاني به شمس الدين فارسي 1388
نامه از بابا افضل كاشاني به شمس الدين فارسي 1392
نامه اكبر همراه مير محمد معصوم بكبري فارسي 1361
نامه جلال الدين اكبر شاه هند به عبدالله اوزبك فارسي 1361
نامه اكبر به نواب گيتي ستان همراه رضي الدين كاشي فارسي 1361
نامه اكبر پاشا به عبدالله اوزبك فارسي 1157
نامه ( كتابت ) محمد اكبر شاه به شاه عباس ماضي فارسي 1154
نامه ( كتابت ) جلال الدين اكبر شاه به چلبي بيك فارسي 1348
نامه ( خطاب ) جلال الدين اكبر شاه به عبدالله خان ازبك فارسي 1369
نامه جلال الدين اكبر شاه به والي كاشغر فارسي 1369
نامه جلال الدين اكبر شاه به شرفا و مكه فارسي 1369
نامه در پاسخ اكبر فارسي 1360
نامه ديگر به اكبر ( انشاء مولانا خليل وقاري لاهيجي فارسي 1360
نامه نواب به اكبر شاه ) كه در گنجه فرستاده فارسي 1360
نامه امير عليشير نوائي به برادر خود تركي 1348
نامه نخستين امير تيمور به قيصر روم تركي 1343
نامه اوزبك در پاسخ نواب همايون ( شاه صفوي ) تركي 1345
نامه ايلاقي به شيخ احمد جام فارسي 1407
نامه بوسعيد ( ترجمه نامه ابو سعيد ابي الخير به ابو علي سينا ) فارسي 1403
نامه پادشاه مصر به شريف مكه عربي 1355
نامه ( تعزيت نامه ) شاهزاده پرويز به شاه سليم فارسي 1158
نامه ( رقعه ) پري خان خانم دختر شاه طهماسب به شاه اسمعيل فارسي 1406
نامه ( مكتوب ) امير تيمور گوركاني به سيد علي كيا فارسي 1154
نامه ( رقعه ) جلالا به دوستي فارسي 1157
نامه ( رقعه ) جلالا اردستاني به افضل خان فارسي 1157
نامه ( كتابت ) درجواب خواجه مهر ابراهيم فارسي 1164
نامه امام حسن عسگري عليه السلام به ابن بابويه قمي عربي 1355
نامه ( رقعه ) حكيم رشيدي به ميرزا ابراهيم همداني فارسي 1412
نامه به حكيم محمد حسين فارسي 1350
نامه به حكيم محمد سعيد ( گويا از شاه ) صفوي فارسي 1350
نامه ( مكتوب ) خان احمد در پاسخ زيديه فارسي 1343
نامه ( پاسخ ) خان احمد به شاه فارسي 1343
نامه ( رقعه ) خان خانان به نظيري در وقت سفر به فارسي 1348
نامه ( رقعه ) خان خانان به مولانا شكيبي فارسي 1348
نامه ( رقعه ) خان خانان در پاسخ عريضه يولقي بيك انيسي فارسي 1348
نامه ( كتابت ) خان خانان به آصف خان و پاسخ آن فارسي 1348
نامه ( رقعه ) از خان خانان وقتي كه مولانا نظيري اراده
كعبه كرده بود فارسي 1405
نامه ( مكتوب ) نواب خانخانان سپهسالار فارسي 1413
نامه ( رقعه ) نواب خانخانان به ملا شكيبي فارسي 1405
نامه ( رقعه ) نواب خانخانان در جواب عريضه يولقي بيك فارسي 1405
نامه ( كتابت ) شاهزاده خرم به نواده گيتي ستاني فارسي 1158
نامه ( كتابتي ) خرم شاه به نواب اشرف فارسي
نامه ( مكتوب ) سلطان خرم به شاه صفي فارسي 1157
نامه ( كتابت ) شاهزاده خرم به نواده گيتي ستان فارسي 1158
نامه ( كتابتي ) سلطان خرم پادشاه هندوستان به اشرف
ارفع اعلي فارسي 1163
نامه خسرو پاشا به شاه تركي 1363
نامه ( كتابتي ) خسرو پاشا به نواب همايون تركي 1160
نامه خليفه جهان به خليفه سيد علي گيلاني فارسي 1348
نامه از درويش پالان دوز فارسي 1407
نامه مولي محمد رستمداري مشكك در پاسخ نامه علماء
اوزبك فارسي 1354
نامه ( مكتوب ) پند آموز خواجه رشيد الدين به فرزند خود فارسي 1353
نامه خواجه رشيد به صدر الدين محمد فارسي 1354
نامه ( كتابت ) سپهسالار به مصطفي پاشا فارسي 1163
نامه ( كتابت ) سپهسالار به محمد پاشاي وزير اعظم پس از فتح ايروان فارسي 1161
نامه سپهسالار ايران به سردار محمد پاشا در باب فرستادن
ساروخان فارسي 1161
نامه سردار محمد پاشا به سپهسالار فارسي 1163
نامه سپهسالار به ابراهيم خان ايلچي فارسي 1163
نامه ( كتابتي ) از سردار محمد پاشا فارسي 1162
نامه ( مكتوب ) ملا سعد الدين ملاي سلطان مراد به شاه
عباس ماضي فارسي 1153
نامه ( رقعه ) سلاطين دكن فارسي 1153
نامه ( كتابتي ) سلطان ابراهيم خان بنواب اشرف فارسي 1159
نامه ( تعزيت نامه ) سلطان بلاغي به شاه صفي فارسي 1164
نامه ( كتابتي ) سلطان بلاغي بحضرت اشرف اعلي فارسي 1164
نامه ( رقعه ) شاه سليم به نواب گيتي ستاني ( شاه عباس
ماضي ) تركي 1159
نامه ( كتابت ) شاه سليم به نواده گيتي ستاني ( شاه عباس
ماضي ) تركي 1159
نامه سلطان سليم عثماني به شاه طهماسب درباره بايزيد تركي 1345
نامه (کتابت)سليم شاه ترکي 1339
نامه سلطان سليم به پدر خود سلطان سليمان خان در باب
سلطان بايزيد تركي 1343
نامه شاه سليم به نواب گيتي ستاني تركي 1350
نامه ( كتابت ) شاه سليم به نواب اعلي ( پادشاه صفوي ) تركي 1348
نامه شاه سليم در پاسخ پادشاه صفوي تركي 1353
نامه ( مكتوب ) از سلطان سليم در تهنيت جلوس شاه جهان تركي
نامه سلطان سليم پسر سليمان به شاه طهماسب در باب برادرش
با يزيد تركي 1155
نامه ( مكتوب ) سلطان سليمان در 968 به شاه طهماسب
در باب سلطان بايزيد تركي 1156
نامه سلطان سليمان به شاه طهماسب تركي 1352
نامه ( كتابتي ) سلطان شاه ندر محمد خان به خاقان عليين
آستان فارسي 1164
نامه ( كتابت ) سلطان مراد در جواب كتابت سابق تركي 1159
نامه ( مكتوب ) سنان پاشا وزير به نواب گيتي ستان تركي 1155
نامه ( كتابتي ) سنان پاشا به شاه عباس ماضي تركي 1160
نامه ( كتابت ) شاه به پادشاه اروس در باب قزاق فارسي 1167
نامه ( رقعه ) شاه بسلطان بلاغي فارسي 1164
نامه شاه به شاه سليم در تهنيت جلوس فارسي 1353
نامه صاحبقران ( شاه اسمعيل ) به شاهي بيك خان اوزبك فارسي 1349
نامه شاه صفوي بسردار عثماني فارسي 1353
نامه ( كتابت ) شاه صفوي ( اشرف اعلي ) در پاسخ اخلاص
نامه اسفنديار خان فارسي 1165
نامه ( كتابت ) شاه صفوي به والي هندوستان فارسي 1152
نامه ديگر شاه صفوي به والي هندوستان پس از فتح قندهار فارسي 1153
نامه ( كتابت ) شاه صفوي ( اشرف ) به شاهزاده شهريار فارسي 1158
نامه ( كتابت ) پادشاه صفوي فارسي 1152
نامه ( كتابت ) پادشاه صفوي در پاسخ نامه سلطان ابراهيم عثماني فارسي 1168
نامه ( مكتوب ) پادشاه صفوي فارسي 1152
نامه پادشاه صفوي به سردار مصطفي پاشا فارسي 1162
نامه پادشاه صفوي به شاه سليم پسر محمد اكبر پادشاه هند فارسي 1360
نامه ( جواب ) شاه به سلطان ابراهيم خان فارسي 1160
نامه ( كتابت ) شيبك خان اوزبك به شاه اسماعيل تركي 1349
نامه ( رقعه ) شاه صفوي به سلطان بلاغي فارسي 1163
صفدر خان حاكم قندهار به عباسقلي خان بيگلر بيگي خراسان فارسي 1168
نامه ( كتابت ) شاه صفي به سلطان محمد عادل شاه فارسي 1164
نامه ( مكتوب ) شاه صفي بشاه جهان سلطان خرم فارسي 1159
نامه ( مكتوب ) شاه صفي در جواب خواجه محمد ابراهيم فارسي 1164
نامه ( كتابت ديگر ) شاه صفي به قليخان فارسي 1164
نامه ( كتابتي ) شاه صفي به پادشاه عثماني بعد از مراجعت از بغداد فارسي 1159
نامه ( كتابت ) شاه صفي به سلطان مراد خان پس از فتح ايروان فارسي 1159
نامه ( جواب ) شاه طهماسب به نامه سلطان سليم 1155
نامه نواب ( شاه طهماسب ) به شاه سليم 1352
نامه شاه طهماسب در پاسخ همايون 1350
نامه شاه طهماسب به خان احمد حاكم گيلان 1343
نامه ( مكتوب ) شاه طهماسب به سلطان سليمان عثماني 1373
نامه ( كتابت ) شاه عباس به شاه سليم پس از فتح قندهار انشاء
اسكندر بيك منشي 1158
نامه ( كتابت ) شاه عباس در پاسخ نامه شاهزاده خرم انشاء منشي ء
الممالك 1158
نامه ( مكتوب ) شاه عباس ، ماضي به خواندگار روم انشاء اسكندر 1156
بيك منشي ( غم نويسنده جنگ ) 1156
نامه ( كتابت ) شاه عباس ماضي به شاه سليم 1158
نامه ( كتابت ) شاه عباس ماضي به شاهزاده خرم 1158
نامه شاه عباس در پاسخ عبدالمومن خان 1350
نامه ( كتابت ) شاه عباس به شاه سليم فرمانرواي هند 1153
نامه شاه عباس به سعد الدين محمد معلم پادشاه عثماني املاء مير داماد 1337
نامه ( ملطفه ) شاه عباس ماضي مفتي روم 1156
نامه موسوي عبدالباقي در پاسخ ميرزا ابراهيم همداني 1253
نامه ( مكتوب ) عبدالرزاق كاشي به شيخ علاء الدوله سمناني 1376
نامه عبدالله بيك اوزبك به سلطان مراد تركي 1343
نامه عبدالمومن خان به شاه عباس 1350
نامه ( مكتوب ) عبيد خان اوزبك به شاه طهماسب 1155
نامه ( رقعه ) مولانا عرفي به مولانا ظهوري 1405
نامه ( رقعه ) مولانا عرفي در نصيحت دوستي 1406
نامه علاء الدوله به كاشي جواب مكتوب فارسي 1377
نامه ( جواب ) ديگر از علاء الدوله به كاشي 1377
نامه ( مكتوب ) شيخ علاء الدوله در پاسخ عبدالرزاق كاشي 1373
نامه ( مكتوب ) علاء الدوله در جواب شيخ عبدالله 1409
نامه از امير المومنين علي ( ع ) به حارث عربي 1341
نامه از مير عناية الله فارسي 1348
نامه غزالي در پاسخ دعوتنامه خواجه نظام الملك فارسي 1353
نامه غزالي به سنجر فارسي 1353
نامه فتحعليشاه به نايب السلطنه ( منشآت قائم مقام ) فارسي 1467
نامه تهنيت فتح گرجستان شاه صفوي به شاه سليم فارسي 1361
نامه ( مكتوب ) فرهاد پاشا وزير عثماني به شاه عباس ماضي 1155
نامه فضلاي ماوراء النهر ( باران عبدالله اوزبك ) به علماي خراسان 1353
نامه شيخ فيض 1156
نامه قاضي مير حسين ميبدي به مير عبدالوهاب 1156
نامه ( مكتوب ) از قطب محيي 1401
نامه ( رقعه ) كنعان خان به ملا عرفي در پرسش بيماري او و پاسخ
ملا عرفي فارسي 1348
نامه ( چهار نامه ) از قورچي باشي و سپهسالار و قوللر آقاسي در
پاسخ حافظ احمد پاشا 1167
نامه ( مكتوب ) قيصر روم به عبدالملك بن مروان 1406
نامه ( مكتوب ) مادر سلطان مراد به شاه خدا بنده 1155
نامه ( رقعه ) شيخ محمد آل خاتون در طلب عينك 1349
نامه شيخ محمد از آل خاتون 1408
نامه سلطان محمد بن با يزيد به سردار ايراني 1343
نامه ( كتابت ) محمد پاشا سردار در جواب فرمان همايوني 1160
نامه مولانا محمد تقي در طلب تخته چوب چنار 1349
نامه ( پاسخ ) مولانا محمد تقي 1349
نامه ( مكتوب ) محمدخان سمناني به شاه اسمعيل بهادرخان 1154
نامه ( كتابت ) محمد شاه وزير اعظم سلطان سليمان به معصوم بيك
صفوي وكيل السلطنه 1155
نامه مولانا محمد صوفي پسر نواب اعتماد الدوله 1407
نامه مولانا محمد صوفي به ميرزا غازي خان ترخان 1156
نامه ( كتابت ) سلطان محمد عثماني به شاه عباس ماضي انشاء
اوقچي زاده 1155
نامه (رقعه ) محمد مومن فيروز آبادي به مير ابوالحسن 1349
نامه ( رقعه ) محمد ميرك صالحي به يكي از ارباب قلم 1347
نامه محمد همايون پادشاه هند به شاه طهماسب 1350
نامه ( صورت رقعه ) مير محمد يوسف صدر 1413
نامه ( كتابت ) سلطان مراد به اسمعيل ميرزا مشهور به شاه اسمعيل ثاني تركي 1155
نامه مستورة الممالك به اعظم خان قاضي محسن 1168
نامه مسيلمه به پيغمبر اسلام ( ص ) 1355
نامه كتابت سردار مصطفي پادشاه به سپهسالار رستم خان 1162
نامه ( كتابت ) سردار مصطفي پادشاه به سپهسالار رستم خان 1162
نامه ( كتابت ) سردار مصطفي سلطان مراد به نواب اشرف 1162
نامه سردار مصطفي پاشا به ساروخان 1162
نامه مظفر حسين كاشي به مولا حسنعلي 1157
نامه معاويه به امير المومنين علي ( ع ) 1157
نامه ( جواب ) ملكشاه به عريضه خواجه نظام الملك 1349
نامه منظوم از فيض كاشي و فياض لاهيجي فارسي 1095
نامه مير سيد شريف به يكي از اهل نغمه 1348
نامه ( رقعه ) مير محمد باقر داماد به مولانا عبدالله ثاني 1409
نامه مير داماد به حكيم مظفر شفائي 1496
نامه نجيب الدين حكيم 1409
نامه ( مكتوب ) نصوح پاشا به نواب گيتي ستان تركي 1128
نامه ( كتابتي ) نصوح پاشا به شاه عباس تركي 1160
نامه (سواد رقعه ) نصيرا همداني به مير محمد مومن 1405
نامه ( رقعه ) نصيرا همداني به مظفر حسن 1411
نامه ( كتابت ) نصيرا همداني به محمد حسين چلبي 1349
نامه نصيرا به محمد حسين چلبي
نامه ( رقعه ) به محمد حسين به مظفر حسين 1349
نامه ( سواد كتابت ) نصيرا همداني بياران شيراز 1407
نامه ( سواد كتابت ) نصيرا همداني به مير معين وزير اصفهان 1411
نامه ( عرضه داشت ) خواجه نظام الملك به سلطان جلال الدين ملكشاه 1349
نامه ( كتابتي ) نواب اشرف به امام قليخان پادشاه تركستان 1164
نامه ( كتابتي ) نواب اشرف به خواندگار روم 1160
نامه نواب اشرف به اسفنديار خان 1165
نامه ( كتابت ) نواب اشرف 1161
نامه ( كتابت ) نواب اشرف به پادشاه عثماني 1160
نامه ( كتابت ) نواب گيتي ستان به شاهزاده سليم 1360
نامه نواب گيتي ستان در پاسخ اكبر 1359
نامه نواب گيتي ستان به اكبر بوسيله حسن روملو 1359
نامه نواب گيتي ستان به شاه سليم درباب تغزيه اكبر شاه 1352
نامه ( كتابت ) نواب گيتي ستان به خواجه افندي مفتي روم انشاء مرحوم
نصيرا همداني 1154
نامه ( رقعه ) نواب گيتي ستان به سلطان خرم 1158
نامه ( كتابت ) نوجه گيتي ستان به شاه سليم در معذرت تسخير
قندهار ، انشاء حكيم طفيلي 1158
نامه نواب گيتي ستان بسلطان احمدعثماني 1352
نامه ( رقعه ) نواب گيتي ستاني بشاه سليم 1352
نامه ( رقعه ) نواب گيتي ستاني بشاه سليم 1352
نامه ( رقعه ) نواب گيتي ستاني بشاه سليم در سفارش سلاطين دكن 1350
نامه ( رقعه ) همايون پادشاه به شاه طهماسب 1405
نامه نواب همايون ( شاه صفوي ) در پاسخ اوزبك 1345
نامه ( رقعه ) مولانا نوعي به غني بيك همداني 1348
نامه ها و پاسخهايي از حافظ پاشا و زينل خان 1157
نامه ( كتابت ) عثمان بن سلطان احمد 1169
نامه ها و پاسخهاي زينل خان شاملو سپهسالار و حافظ احمد پاشا
سردار عثماني ( 6 نامه ) 1166
نامهاي پيغمبر اسلام ( ص ) 1395
النجاة ابن سينا 1468
نجاة الخافقين از نوروز علي بسطامي 1138
نخبة التصريف از حسين حسيني 1298
نرد ( رساله در ... ) 1323
نزهة الارواح از مير حسين هروي 1307
نزهة الارواح از مير حسين هروي 1180
نزهة الرياض ( فضيلت دعا نقل از كتابت ) 1413
نزهة المشتاق ( بخشي از ... ) جغرافياي ادريسي عربي 1365
نسب نامه عبدالعظيم حسني عربي 1352
نسخه طبي 1196
نسخه طبي 1192
نسخه طبي 1196
نسخه طبي 1199
نسخه حب جدوار 1404
نسخه حب جدوار از تاليفات مرحوم ميرزا محمد 1397
نسخه حب جدوار از ميرزا قاضي 1395
نسخه حكيم سلمان بجهت ميرزا حاتم بيك اعتماد 1397
نسخه فلونيا صدر الشريعه 1405
نسخه معجون مسط معروف بمخلصه 1153
نسخه معجون ياقوتي بجهت تقويت دل و دماغ 1397
نسخه مفرح ياقوتي از حكيم جمالا يزدي 1404
نسخه مفرح ياقوتي از حكيم از شيخ 1404
نسخه مفرح دلگشاي 1404
نسخه مفرح معتدل 1404
نسخه مفرح مقوي بكيفيت مشهور شاهي 1405
نسخه مفرح ياقوتي از حكيم جمالاي يزدي 1404
نسخه منظوم در علاج دندان از ابن سينا 1153
نسخه هاي پزشكي از پزشكان زمان صفويه 1417
نسيم السحر حسين بن ابراهيم ضميري عربي 1089
نصايح پشنگ فرزند خود را 1156
نصايحي از افلاطون ( از اخلاق ناصري ) 1399
نقد عقيده اشراقيان عربي 1402
نفايس الفنون از حنفي فارسي 1248 - 1258
نقش كعبه 1382
نقش نگينها و سجع مهرهاي شاه عباس و شاه سليمان عربي 1366
نكاح نامه شاهسون تركي 1369
نگارستان ( بخشي از تاريخ ... ) از قاضي احمد غفاري فارسي 1260
نگارستان ( بخشي از تاريخ ... ) از قاضي احمد غفاري فارسي 1371
نمونه هايي از درجات قمر فارسي 1379
نهاية الاحكام شيخ ابو جعفر طوسي عربي 1262
نهاية المرام شرح سيد محمد بن علي عاملي - تهذب عربي 1213
نهاية الوصول الي علم الاصول از علامه حلي عربي 1281
نهج البلاغه عربي 1243
النهج السلوك في سياسته الملوك از عبدالرحمن بن نصر بن
عبدالله شيزري طبري عربي 1420
نهج الهدايه با منتخب النهايه از محمد تقي بن خان احمد عربي 1424
نور الانوار از علي اصغر بروجردي عربي 1098
نور الهدايه از جلال دواني فارسي 1356
نوش آفرين ( داستان ... ) ( فارسي ) 1563
- و -
واردات مير سيد علي همداني فارسي 1410
وافي 0 كتاب الحجه ) مولي محسن فيض كاشاني عربي 1264
وافي مجلد ديگر مولي محسن فيض كاشاني 1427
وافي مجلد ديگر مولي محسن فيض كاشاني 1428
وافي مجلد ديگر مولي محسن فيض كاشاني 1428
والي مجلد ديگر از فيض كاشاني 1430
والي مجلد ديگر از فيض كاشاني عربي 1433
والي مجلد ديگر از فيض كاشاني 1437
والي مجلد ديگر از فيض كاشاني 1438
والي مجلد ديگر از فيض كاشاني 1457
وصايا از افلاطون به ارسطو عربي 1363
وصايا از ارسطو ترجمه از يوناني عربي 1343
وصول الاخيار الي اصول الاخبار عز الدين حسين عاملي حارثي عربي 1531
وصيت ابو سعيد ابوالخير عربي 1408
وصيت حضرت پيغمبر بحضرت امير عليه اسلام عربي 1398
وصيت حكماء از بابا افضل كاشاني فارسي 1390
وقف نامه پادشاهان صفوي در اصفهان فارسي 1338
وقف نامه پادشاهان صفوي بعضي املاك شاهي فارسي 1338
وقف نامه از حاج محمد جاغرقي عربي 1552
وقوف سجاوندي = وقف و وصل از محمد بن رندوي سنجاري فارسي و عربي 1309
ولايت پدر و جد در نكاح فارسي و عربي 1129
- ه -
هجويه بنثر فارسي 1379
الهدايه در نحو عربي 1230
هدايه السالكين شرح هداية الذاكرين عربي 1203
هدية المحدثين از علي اكبر بن علينقي شفيق عربي 1543
هشت بهشت ( ج 7 ) از ادريسي بدليسي فارسي 1561
هفت لشكر - شاهنامه منثور به شيوه نقالان فارسي 1617
هشت بهشت ( بحثي از تاريخ .. ) از بدليسي فارسي 1370
الهندباء از شيخ الرئيس ابو علي سينا عربي 1386
هيئت قوشچي فارسي 1178
- ي -
يادداشتي از شيخ بهائي 1340
ينبوع الحيوة از بابا افضل كاشاني 1387
_______
{1}
1 - اين رساله در اين فهرست ( سهواً ) فارسي و از جزري ياد شد .
{2}
2- در فهرست بنام حاشيه شرح آداب آمده
{3}
1- در نسخه - اين رساله به وقار منسوب گشته و در چاپ سهواقا آني چاپ شده
شناسنامه لاتين فهرست: OF CATALOGUE A
THE
LIBRARY PARLAMENT THE IN MANUSCRIPTS
( TURKISH ARABIC PERSIAN )
BY
HAERI HOSSEIN ABDOL
10 . VOL
3 PART
TEHERAN
1348 - 1969
Skip Navigation Links