Get Adobe Flash player
 
كتابخانه دانشكده الهيات دانشگاه تهران جلد 2
شناسنامه فهرست: انتشارات دانشگاه تهران
شماره 2/1082
گنجينه فهرست و كتابشناسي
شماره 2 - 14
تهران 1348
فهرست نسخه هاي خطي وعكسي
كتابخانه دانشكده الهيات و معارف اسلامي
جلد دوم
بكوشش
(سيد محمد باقر حجتي )
شماره مسلسل 1396
چاپ و صحافي يكهزار نسخه از اين كتاب در ارديبهشت ماه 1348
در چاپخانه دانشگاه تهران باتمام رسيد
حق طبع اين كتاب تا سه سال در انحصار دانشگاه
و مسئوليت صحت مطالب آن با مولف است
بها: 90 ريال
مقدمه محمد محمدي: بسم الله الرحمن الرحيم
با اين مجلد فهرست كتابهاي خطي دانشكده الهيات به پايان ميرسد. اين
فهرست شامل كتابهائي است كه تا اين تاريخ در كتابخانه دانشكده جمع آوري شده
و آنچه از اين پس در اختيار اين كتابخانه قرار گيرد در مجلد ديگري فهرست و
معرفي خواهد شد.
تنظيم فهرست براي هر كتابخانه اي لازم است و براي كتابخانه هائي كه داراي
نسخ خطي هستند لازم تر، و معرفي نسخه هاي خطي فريضه ايست كه به هيچ روي نبايد
از آن غفلت شود. ضرورت دارد كه اينگونه كتابها كه معمولا كمياب و گاه منحصر
بفرد ميباشند با كمال دقت بررسي و فهرست شوند تا اهل مطالعه و تحقيق از وجود
آنها و محل نگاهداري آنها باخبر باشند و در هنگام نياز از مطالعه آنها بهره مند گردند.
كتابهاي خطي به آساني در معرض تلف قرار ميگيرند و تلف شدن يك نسخه زياني
براي علم و معرفت است و اگر نسخه اي منحصر به فرد باشد ضايعه است جبران
ناپذير، و تنظيم يك فهرست توصيفي هر چند عامل اساسي در حفظ و صيانت نيست.
دست كم اين فايده بزرگ را دارد كه اگر نسخه اي گم يا تلف شد باري وصف و
خصوصيات آن باقي ميماند. خيلي از كتابهائي كه در " الفهرست " اين نديم وصف شده
امروز وجود ندارد ولي همان نام و نشانهائي كه از آنها در اين كتاب آمده براي
اطلاع كلي بر سير علم و فرهنگ در سه چهار قرن اول اسلامي بسيار ارزنده و
گرانبها است.
تهيه فهرستي رسا و جامع از كتابهاي خطي كه غالبا ناآشناوگاه بي عنوان و فاقد
مشخصاتي دقيق و روشن است كار ساده اي نيست، اين فني است كه هم احتياج به علم
و معرفت دارد و هم نيازمند حسن تشخيص و بصيرت است. بايد در كسي آن اندازه
مايه علمي و ممارست باشد تا بتواند نخست ارزش صحيح كتابي را در هر فني از فنون
به نيكي دريابد و آنگاه در مجال كوتاهي كه در اختيار دارد آنرا چنانكه بايد به
اهل فن بشناساند، و موجب خوشوقتي است كه آقاي دكتر محمد باقر حجتي نويسنده
فاضل اين فهرست كه از پرورش يافتگان همين دانشكده و اكنون از استادياران با ارج
آن ميباشند كاري كه برعهده شناخته اند به خوبي از عهده برآمده اند و دو جلد فهرستي
كه از نسخ خطي كتابخانه الهيات اكنون در دسترس اهل فضل قرار ميگيرد خود
نشانه اي از شايستگي علمي و نموداري از كوشش صحيح و ثمر بخش ايشان است.
تهران پانزدهم بهمن ماه 1347
محمد محمدي
مقدمه دكتر سيد محمد باقر حجتي: بسمه تعالي
مقدمه
بسي خرسندم و خدا را سپاسگزارم كه به اين بنده توفيق ارزاني داشت تا در
اندك فرصتي توانستم براي بقيه نسخه هاي خطي و عكسي موجود در كتابخانه
دانشكده الهيات و معارف اسلامي فهرستي تهيه و تنظيم نمايم.
اينك تمام نسخه هاي موجود در كتابخانه داراي فهرست جامعي است كه در دو
مجلد تدوين شده است. مجلد اول را در سال 1344 تهيه نمودم كه بوسيله اداره
انتشارات دانشگاه تهران بسال 1345 در 1228 صفحه نگارش يافت، و با تدوين
مجلد دوم كه از نظر مراجعان ميگذرد. مجموعا بيش از سه هزار رساله و كتاب
خطي و عكسي معرفي شده كه تعداد قابل توجهي از آنها بسيار نفيس و عالي ميباشد.
چنانكه در ديباچه مجلد اول يادآوري شد. در مجلد دوم نيز برخي از يادداشتها
به رمز نگارش يافت و مراجعه كنندگان ميتوانند گزارش آن و روش تدوين اين مجلد را
در همان ديباچه بدست آورند. نظر باينكه در تدوين اين فهرست از تشويق و تاييد استاد محقق و دانشور
جناب آقاي دكتر محمدي رئيس محترم دانشكده الهيات و معارف اسلامي برخوردار
بودم و همچنين بدستور معظم له از چندي پيش به بررسي و تحقيق و تدوين فهرست
موضوعي و مولفين نسخه هاي خطي عربي موجود در ايران آغاز نمودم و در اين امر نيز
مشمول لطف و اهتمام خاص ايشان ميباشم بر ذمت خويش ميدانم مراتب تشكر خود را
ابراز كنم و نيز از دانشمند گرامي جناب آقاي دكتر گلشن معاون محترم دانشكده
و هم چنين از محقق ارجمند جناب آقاي دانش پژوه كه مرا بر اين سعي مهم ترغيب
نمودند تشكر كنم، توفيق آنان را از خداوند متعال مسئلت مينمايم.
دكتر سيد محمد باقر حجتي
15/11/47
فهرست مطالب:محتواي اين فهرست ( مجلد دوم ) به ترتيب عبارتست از:
1 - نسخه هاي خطي ( بخش فارسي و مجموعه ها ) 3 - 37
2 - نسخه هاي خطي ( بخش عربي ) 40 - 91
3 - نسخه هاي عكسي - ميكروفيلم - ( بخش فارسي و مجموعه ها ) 94 - 133
4 - نسخه هاي عكسي - ميكروفيلم - ( بخش عربي ) 135 - 142
5 - استدراك: آغاز و انجام برخي از كتابها كه در مجلد اول معرفي
شده ( در دو بخش فارسي و عربي ) 145 - 295
6 - يادداشت برخي از مطالب مربوط به مجلد اول فهرست اين
كتابخانه 298 - 307
7 - فهرست مولفان با اشاره به نام كتابهاي آنان 309 - 315
8 - فهرست شماره اي نسخه ها 316 - 318
9 - فهرست نامهاي كسان و جايها و نامه ها و كتابها 319 - 343
10 - غلطنامه. 344

فهرست نسخه هاي خطي بخش فارسي و مجموعه ها


فهرست نسخه هاي خطي بخش عربي


نسخه هاي عكسي (ميكروفيلم) بخش فارسي و مجموعه ها


نسخه هاي عكسي (ميكروفيلم) بخش عربي

مقدمه يادداشت استدراك: استدراك
در مجلد اول فهرست نسخه هاي خطي اين كتابخانه نزديك به سه
هزار كتاب و رساله باجمال معرفي شد ولي آغاز و انجام عده اي از آنها از قلم
افتاد، اينك بدنبال معرفي بقيه نسخه هاي خطي و عكسي كتابخانه، آغاز و
انجام برخي از كتب و رساله هاي معرفي شده در مجلد اول - كه لازم بنظر
ميرسيد - يادداشت ميشود تا براي محققان و فهرست نويسان مفيد باشد.
پس از ذكر نام كتاب و مولف و آغاز و انجام آن ( در دو بخش فارسي
و عربي با رعايت ترتيب حروف تهجي ) شماره راهنماي كتاب و سپس صفحه
فهرست آمده، و اگر كتاب يا رساله در ضمن مجموعه اي باشد صفحه اي كه
كتاب در ضمن مجموعه معرفي شده در ميان هلالين يادداشت، و همين
ترتيب درباره كتب وقفي خاندان آل آقا نيز رعايت شده است.
سپس برخي از مطالب لازم و مربوط به مجلد اول فهرست با ذكر
شماره صفحه تصحيح مي شود.

استدراك برخي نسخه هاي خطي جلد اول

برخي از مطالب مربوط به جلد اول: يادداشت
برخي از مطالب مربوط به مجلد اول فهرست اين كتابخانه
ص 12، بجاي " اعتقادات يا مجملي از عقايد شخصي در رفع تهمت تصوف "
رساله الحق صحيح است كه در ص 49 ( 235 ) نسختي ديگر از آن، ش 4 مج 171 د
بهمين نام آمده است.
ص 15، تحت عنوان " بحر الانساب " ش 11 مج 509 د " زائد است.
ص 85، شرح قانونچه چغميني عربي است ولي در بخش فارسي آمده است.
ص 89، ش 442 د، بنام شموس الانوار و كنوز الاسرار آمده ولي جنگي است در
جفر و علوم غريبه كه بشرح زير ميباشد.
اين نسخه شكسته نستعليق چند نويسنده در سده 13 است، با عنوان و نشان
شنگرف و نسخه اي است كه اوراق آن در برخي از قسمتها پريشان و مانند نوشته ها و
مطالب آن نامنظم مي باشد.
( 12289 ) 239 گ 15 س، 5/9 × 14، 5/15 × 20، كاغذ فرنگي - جلد تيماج
مشكي ضربي لايي، داراي:
1 - قاعده استخراج جواب سوال از مربع: فارسي، از تكليس و تكسير
صفحه اي كه داراي دوازده سطر و هر سطر در نه خانه مي باشد و درباره جدول تعديلات
و نظائر و حرف ترفع و ترقي و مساوات و تنزل، بحث كرده است ( 2 پ - 5 ر )
آغاز: بسمله، قاعده استخراج سوال از مربع، بگير عدد حرف از سوال را و به
قاعده ساير اعداد در مربع درج ساز.
انجام: بايد داخل كرد ده ده طرح نمود و الله اعلم.
2 - قاعده استخراج جواب سوال: بفارسي ( 5 ر و پ )
آغاز: قاعده ديگر در سوال و جواب بگير عدد سوال را و عدد حروف و عدد
نقاط و هر يك را جدا استنطاق كند.
انجام:
اگر دريافتي بردانشت بوس و گر غافل شدي افسوس افسوس
3 - سوال از جفر جامع و ناطق نمودن آن بطريق اعداد مقطعه: فارسي.
( 5 پ - 6 ر )
آغاز: قاعده آنست كه مطلوب با سوال را بحروف مقطعه بسط نمايد ...
انجام: چون فهميدي از نا اهل پوشيده دار والسلام.
4 - جواب و سوال از جفر جامع امير المومنين (ع) بفارسي. در اين بخش سوال
و جواب ديگر و تفصيل حروف سته ( قاعده مشارقه و مغاربه ) با دو قاعده ديگر، بعربي
و قاعده ترقي الحروف و فائده اي در پيدا كردن حروف مستحصله و طريق آن آمده است
( 6 پ - 8 پ )
آغاز: اين جواب و سوال از جفر جامع امير المومنين عليه السلام استخراج
شده قاعده استخراج است چنانكه نموده ميشود.
5 - قواعد التكسير، بعربي ( 8 پ - 9 پ )
آغاز: فائده و تفهيم و تيسير في قواعد التكسير. و التكسير علي عده اوجه
اجلها و اعظمها تكسير الحروف صدرا ...
انجام: ثم تاخذ الحادي عشر و تعدكما ... ؟ الي ان ينتهي الحروف.
در برگ 10 ر طريقه پيدا كردن مستحصله و ناطق نمودن سوال از طريق جفر
( بفارسي ) آمده است.
6 - جواب و سوال از مداخل اربعه: ( مدخل كبير، مجموعي، وسيط كبيري و
صغير ) بفارسي ( 11 ر - 14 ر )
آغاز: و قاعده چنان است كه اول مداخل اربع بگيرند كه عبارت از.
انجام: بازاء آن هم بود او را هم نوشتيم و هكذا تا آخر.
در برگ 14 پ كيفيت اخذ حروف مطلوبه از صفحه ( بفارسي ) آمده است.
7 - استخراج سوال از دوائر: فارسي است.
آغاز: بسمله، مخفي نماند كه چون خواهند از اين دائره استخراج سوال نمايند
اول سوال را بلفظ عرب نويسند.
انجام: و بدستور مذكور بگيرد تا تمام ناطق شود ان شاء الله تعالي والسلام
علي من اتبع الهدي [ بقيه دوائر است ].
8 - رساله در جفر: بفارسي ( 17 پ - 22 پ )
آغاز: بسمله، اين مشتمله
علي مقدمه و فصول [ فصل ] و خاتمه، مقدمه
در بيان تحقيق جفر و اصطلاحات آن. فصل در بيان اعمالي كه باعث بر حصول مراد
است. خاتمه در باين اعمال و استخراج احوال آتيه و استكشاف امور ماضيه ...
بدان ارشدك الله كه جفر در لغت عرب چاه روشن آب را گويند ...
انجام: لجن يكتب با ال اع ال ضرا 400 ض 201 ال 200101 [ باقي
دو جدول است ].
9 - رساله در جفر: بفارسي در چهار باب و خاتمه ( 22 پ - 27 ر )
آغاز: بسمله، حمدله. اما بعد اين رساله ايست در علم جفر و رمل و كيميا
و سيميا [ در نسخه، فقط از جفر مطالبي آمده است ] كه اين قليل البضاعه از كتب
علماي اين فن انتخاب نموده ام ...
انجام: س ت ث جواب شافي مي آيد والسلام.
10 - طريقه جواب و سوال از جفر جامع امير المومنين (ع). بفارسي ( 27 ر -
34 پ )
آغاز: طريقه چنين است كه هرگاه خواهيم استخراج مطلبي نمائيم آن مطلب را
بحروف مقطعه نوشته ...
انجام: مزد ان گرفت جان برادر كه كار كرد.
11 - رساله در جفر: از شيخ بهائي، بفارسي، در ديباچه آمده كه شيخ بهايي
مدتي درباره جفر تحقيق مي كرد تا در مسقط بخدمت مرشدي رسيد و مدت دو سال
نزد او بسر برد تا سرانجام جفر را بشيخ بهائي تعليم داد.در اين قسمت علاوه بر
اين رساله مطالب زير آمده است:
قاعده مستحصله، غرض از حروف سطر ( مداخلي و عدد ثلثه ) معني زبر و بينات
در اصطلاح جفر، نوع حروف بسمله ( نوزده حرف ) حروف نوراني و ظلماني و خواص
آنها ( 36 پ - 50 پ )
آغاز: بسمله، بدان كه علم جفر علمي است بسيار معتبر و نازك و دقيق و خفا
از معجزات است ... [ پس از يك برگ ] و بعد چنين گويد الشيخ ... بهاء الدين
العاملي رحمه الله كه مدت سي سال در طلب اين كنوز مخفيه بودم ...
انجام: و هر مراد در دل دارد در سجده در خاطر بگذراند اجابت شود ان شاء الله
تعالي تمت بالخير و الصواب.
12 - متفرقاتي در جفر: بفارسي شامل مطالب زير:
ضوابطي از شيخ محي الدين، شرح دوائر عطائي، ضابطه ارقام جفر صغير
يوناني، بسط حروف حسين، استخراج از دائره جمع النظائر از شيخ بهائي، بيان
مراكز حروف و اعداد در مستحصله، درجات ابجدي، بندي در علم تكسير و رموز آن
فائده اي در خواص جفر و حصول بر تمام مدعيات، فائده اي در طرح جفر از حروف
بيست و هشت گانه، جفر بر حسب اقاليم، طريقه گرفتن اعداد صفحات جفر جامع
مرتضوي، قاعده اخذ صفحه از صفحات جفر، اسقاط 28 حرف از تعديلات و صفحه
جفر منظوم ( 51 پ - 72 ر )
13 - جفر جامع: دهدار، بفارسي منظوم ( 72 پ )
آغاز:
مكن از بهر استخراج و معمي مكن هرگز سوال از شيخ و دانا
انجام:
بود اين نكته ها واضح بهر حال كه فرمان شد ز حق شاه مردان
14 - جفر جامع: حاج حسن، بفارسي منظوم ( 73 ر )
آغاز:
جفر جامع گربداني مخزن اسما بود شرح اين گنجينه گوهر نه نزد ما بود
انجام:
گفتي استخراج جفر جامع اي حاجي حسن
تار نظمت يادگار مردم دانا بود
15 - متفرقاتي شامل يادداشتهاي فارسي زير در جفر:
جفر از ابوالعباس بوني، حروف مستحصله مراتب از بدوح، قاعده جفر از دائره
جمع النظائر، جدول ميزان الجفر، استخراج حروف مستحضره، فصلي در معرفت ميزان
حروف، درجات بروج مذكر و مونث ( 73 ر - 83 ر )
16 - مقدمه در دانستن جفر مرتضوي: بفارسي در چند فصل ( 83 ر - 85 پ )
آغاز: بسمله ... اين مقدمه ايست در دانستن جفر مرتضوي (ع) و آن چند
فصل است فصل اول در دانستن وضع.
انجام: عهده در قلب دارم نام او راست اين مي شود تمت الكتاب.
17 - اصطلاحات جفر: بفارسي در آن مطالب زير گفتگو شده است:
انواع البسط، دور منازل، مطروحه درجات منازل، ضرب المراتب في المراتب
مطروحه ضرب، ضرب المطروح في المطروح كه آنرا ضرب النقوص گويند، ضرب المراتب
ضرب نقوص در مراتب، دائره عناصر، دائره ميزان كواكب، دائره ميزان بروج و
ميزان منازل، ميزان درجات و جز آنها ( 85 پ - 87 پ )
18 - رساله در جفر :ابو محمد حسين حاجي كمال الدين بفارسي، در آن از
مشارق الانوار سيد هاشم اصفهاني ياد ميكند ( 87 پ - 103 ر )
آغاز: بدانكه دانستن رموز و اشكال در شمارات اين علم را لابد كه مي بايد
بداند و اين فقير كثير التقصير اقل العباد حسين حاجي كمال الدين از روي مشارت
[ مشارق ] الانوار ...
پس از آن از ابو العباس بوني مغربي و قواعد تحصيل مستحصله و مداخلات
و اقسام آن و حساب جمل و جز آنها ياد كرده است.
19 - متفرقاتي در جفر: بفارسي از روي نسخه ابراهيم كهكي در آن از مداخل
اربعه: مدخل كبير، وسيط مجموعي، وسيط كبير، صغير و قواعد تكسير اعداد بحث
شده و از سيد حسين اخلاطي و ميرسيد علي همداني در استخراج حروف مدعي، و
ابو حامد قطب الدين محمد دينوري در تحفه الاسرار في اسماء الملك الغفار و امام
صادق (ع) ياد كرده است ( 103 پ - 127 ر )
20 - رساله در جفر بفارسي ( 127 ر - 130 ر )
آغاز: بدان ايدك الله لتحصيل مرضاته آنكه استخراج جواب از حروف سوال را
كه مسمي بجفر است طرق بسيار است ...
انجام: ع غ ف ق ك ل م ن.
21 - متفرقاتي در جفر شامل مطالب زير:
طريق حاصل شدن مستحصله با دو قاعده ديگر، طريقه جواب و سوال از
صفحه جفر منقول از سيد حسين اخلاطي، بفارسي، فايده اي در معرفت قطب الفاتحه
بعربي، اعداد متمائل و متداخل و متوافق و متباين. بياني درباره صفحه در پنج
قاعده با پراكنده هاي ديگر در جفر همه بفارسي ( 130 پ - 136 پ )
23 - حروف ناري: بفارسي ( 137 - 142 )
آغاز: و بدانكه حروف ناري هفت است ا ه ط م ف ش د. اعدادش ...
انجام: و اين 22 حرف است و عددش 1923 موافق امتزاجات مذكوره.
23 - السر المكتوم: گويا از شيخ احمد بن حسن نامقي جامي ( م 536 ) بعربي
در طلسمات با جداول و دوائر زيادي است ( 142 پ - 214 پ )
آغاز: بسمله. الحمدلله الذي اودع السر المكتوم في طي الحروف المرقوم و
اظهر خفايا العلوم ... [ پس از يك برگ ] اما بعد فاعلم وفقك الله الي كشف سره
و اشهدك مراتب نهيه و امره ان النفس الرحماني ...
انجام: فكان الملفوظ ي ك و ن ل ه ش ا ن ا خ ر ا م ر ه يكون له شان
آخر امره و الحمدلله رب العالمين.
24 - متفرقاتي در جفر شامل: طريقه برداشتن قوي و گرفتن حروف و پراكنده هاي
ديگر بفارسي ( 215 پ - 218 پ )
25 - خواص اسماء الله در تسخير كواكب و ساير موجودات: بفارسي ( 218 پ -
220 پ )
آغاز: بسمله، بدانكه استادان فن چنين مقرر فرموده اند كه ورد شمس را در
در روز يكشنبه بخواند ...
انجام: و كشتي ما را نجات داد از غرقاب و از بركت او خلاص يافتم.
26 - سهام الربط في المخمس الخال الوسط: محمد فاسي. بعربي در خواص
حروف و اسماء و آيات قرآني و طلسمات در مقدمه و سه فصل و خاتمه ( 221 ر -
223 پ )
آغاز: بسمله، الحمدلله الذي وفق من عباده من شاء لتعريف المخمس الذي
هو الكبريت الاحمر لطلاب الحاجات ... و بعد فيقول العبد الفقير الي رحمه ربه الخبير
محمد الفاسي ...
انجام: و ان كان التراب فتضعه في شقفه نيته و تضعه في التراب و الحمدلله
وحده و صلي الله علي سيدنا محمد و آله و سلم.
[ در زير همين برگ ( 223 پ ) سوال جفري از محمد باقر خان قاجار، بفارسي
آمده است.
27 - شموس الانوار و كنوز الاسرار: ابن الحاج تلمساني، بعربي ( 224 ر -
238 پ ).
آغاز: بسمله، الباب الخامس عشر في المسائل المختلفه من كتاب شموس
الانوار و كنوز الاسرار ابن الحاج تلمساني. هذا باب جامع المسائل متنوعه يكون في
وسط الكتاب بمنزله اللب في جسده، المسئله الاولي في المحبه و التمثيل و التهييج بين
الرجل و زوجته فاعمل علي بيع قرابات النمل و تاخذ من كل واحد شيئا ...
انجام: و الخواتم السبعه تكتب في قطعه كتان ازرق مع اسم الملك الموكل
باليوم و اسم المصاب و يعلق في عنقه يبرء، تمت.
ص 108 ( 507 ) بجاي " پاسخ شهيد ثاني به خواجه محمد پارسا " جواب
زين الدين الحافي [ الخوافي ] لخواجه محمد پارسا صحيح است.
ص 118، بجاي " حاج ميرزا ابوالحسن نائيني " حاج ميرزا محمد هادي ابن
ميرزا ابوالحسن نائيني، صحيح است.
ص 185، بجاي " الرساله المعمائيه سيد علي اكبر بن عبد الحسين طباطبائي "
معماي منظوم حقيري صحيح است.
ص 193، بجاي تاريخ " 1070 " 1170 صحيح است زيرا تاريخ مزبور تاريخ
تحرير كتاب " آئينه حكمت " حسن بن عبد الرزاق لاهيجي است كه در 1121
درگذشته است.
ص 203 پس از ش 61 بجاي " رساله في عدم زياده الوجود علي حقيقه الواجب
و الماهيات الممكنه " الرساله المفصحه عن منتهي الافكار و سبب اختلاف الامم يا
المفاوضات، صحيح است.
و نيز پس از ش 62 بجاي " اجوبه مسائل القونوي " اجوبه الرساله المفصحه - يا
المفاضات يا اجوبه الطوسي للقونوي صحيح است.
و اين دو رساله با الرساله الهاديه در ضمن مجموعه 17 ع در صفحه 126 تا
بصفحه 128 جلد دوم فهرست اين كتابخانه مبسوطا معرفي شده است.
ص 280 ( 615 ) بجاي " فيض كاشاني " محسن بن محمد طاهر قزويني صحيح است.
ص 288، رساله اول و دوم مجموعه 372 د باين صورت بايد تصحيح گردد:
1 - قصيده منظوم در وصف زيبائي هاي اعضاء بدن از فرق تا قدم: كمال بن
غياث، فارسي.
2 - بحر الصنايع: حسن نيشابوري بفارسي منظوم در بديع با توجه بكتاب
حدائق السحر.
آغاز و انجام اين دو رساله همان است كه بترتيب در همان صفحه 288
يادداشت شده و عليهذا در فهرست ارجاعي در ص 15 بجاي " بحر الصنايع " قصيده
منظوم در وصف ... و بجاي " بديع منظوم " بحر الصنايع صحيح است.
ص 335 ( 675 )، منازل السائرين فارسي است ولي اشتباها در بخش عربي
آمده است.
ص 340 ( 683 ) كتاب " النفس و سعادتها و شقاوتها " فارسي ولي در بخش
عربي آمده است.
ص 340 ( 683 ) كتاب " رساله النفس افضل كاشاني " فارسي است ولي در بخش
عربي آمده است.
ص 342 ( 691 ) بجاي " الوافيه في الاصول " اصول الفقه صحيح است.
ص 353 ( 528 ) بجاي " شرح العقايد النسفيه " شرح العقائد العضديه صحيح است
ص 372 ( 526 ) و ص 395 ( 526 ) حاشيه شرح حكمه العين در دو جا آمده ولي
هر دو يك كتاب و در دو نسخه مي باشد.
ص 379 ( 85 ) " شرح غزلي از حافظ - دلم ز صومعه بگرفت خرقه ... "
همان شرح غزلي از حافظ - زبان عشق نداند ... ميباشد.
ص 394 ( 530 ) حاشيه شرح المواقف للسيد الشريف بشماره 785 د، همان
حاشيه شرح المواقف بشماره 755 د ميباشد.
ص 455 در ضمن كتاب الاشباه و النظائر الفقهيه، رساله هاي زير از قلم
افتاده است:
2 - القول النقي في الرد علي المفتري: ابن نجيم حنفي مصري، عربي، در
مساله وقف.
آغاز: بسمله، الحمدلله الذي ينصر الحق ولو بعد حين ... و بعد فهذه رساله
شريفه مختصره مبنيه اشتملت علي نقل كلام الثقات من علماء الحنفيه فيما يتعلق من
من الوظائف في الاوقاف و السعي فيها.
انجام: فان كان الواقف لايملك العزل بغير جنحه فغيره اولي و الله تعالي اعلم
بالصواب و اليه المرجع و الماب.
3 - المسئله الخاصه في الوكاله العامه: از همو، بعربي.
آغاز: بسمله و به نستعين. الحمدلله و كفي ... و بعد فقد سئلت عن التوكيل
العام فكتبت في هذه الرساله ...
انجام: بانه توكيل عام و مع ذلك قالوا بعدمه، انتهي و الله سبحانه اعلم.
4 - رساله في بيان مايسقط من الحقوق بالاسقاط و مالايسقط: از همو، بعربي
در يك صفحه، انجام افتاده است.
آغاز: بسمله و به نستعين، الحمدلله و كفي و بعد فهذه رساله في بيان مايسقط
من الحقوق فذكر في جامع الفصولين.
انجام: افتاده است.
ص 502، ثمره بطلميوس و ص 572، شرح ثمره بطلميوس، فارسي است و هر دو
شماره يك كتاب در دو نسخه ميباشد و اشتباها بدو نام و در بخش عربي آمده است.
ص 508 بجاي " جواهر الدرر " فرائد الدرر صحيح است و بايد در ص 618 درج
شود و نيز جواهر الاسرار كه ضمن همين مجموعه است در فهرست ارجاعي در ص 565
از قلم افتاده است.
ص 565 كتاب " شافي الاوجاع " فارسي است و اشتباها در بخش عربي آمده است
ص 640 بجاي " شيخ جعفر شوشتري " شيخ جعفر كاشف الغطاء، صحيح است.
ص 676 بجاي " المناقب يحيي بن حسن " العمده في عيون صحاح الاخبار في
فضائل و مناقب علي - يا - العمده من صحاح الاخبار في مناقب امام الابرار؛ تاليف
شمس الدين يحيي بن حسن بن بطريق اسدي حلي معروف به " ابن بطريق " صحيح است.
ص 744، سبيل النجات فارسي است ولي در بخش عربي آمده است.
نمايه مولفان با اشاره به كتاب هاي آنها: فهرست مولفان با اشاره به نام كتابهاي آنها
الف
اقسرائي طبيب ( جمال الدين محمد بن محمد ابن امام فجر رازي - ): حل الموجز، ش 377 ج - ص 53
ابن ابي حجله ( شهاب الدين احمد بن يحيي بن ابي بكر - ) : ديوان الصبابه. ش 845 د - ص 58
ابن بابويه - صدوق ( ابو جعفر محمد بن علي - ) : الامالي = المجالس = عرض المجالس ش 842 د - ص 42
التوحيد. س 330 ج - ص 48
كتاب من لايحضره الفقيه. ش 321 - ص 82
ابن بطريق ( شمس الدين يحيي بن حسن - ) : العمده في عيون صحاح الاخبار في فضائل و مناقب علي. ص 307
ابن خلكان: وفيات الاعيان. ش 323 - ص 89
ابن دبيثي ( حافظ ابوعبدالله محمد بن سعيد واسطي - ): ذيل تاريخ مدينه السلام بغداد. ش 22 ع - ص 137
ابن العربي: العبادله. ش 3 مج 7 ع - ص 124 (124)
ابن مالك: الخلاصه الالفيه. ش 823 د - ص 55
ابن مقري ( قاضي شرف الدين ابو محمد بن ابي بكر - ) : عنوان الشرف الوافي. ش 250 ب - ص 72
ابن نجيم حنفي مصري: القول النقي في الرد علي المفتري. ش 2 مج 201 د - ص 306
مايسقط من الحقوق بالاسقاط و مالا يسقط ( رساله في بيان - ) ش 3 مج 201 د - ص
306 المسئله الخاصه في الوكاله العامه. ش 4 مج 201 د - ص 306
احسائي ( احمد بن زين الدين - ) : شرح العرشيه. س 320 ج - ص 69
اسفرايني ( عمادالدين طاهر - ): تاج التراجم في تفسير القرآن للاعاجم. ش 1 و 2 مج 20 ع - ص 97
اصفهاني ( فضل الله بن روزبهان - ) : ميهمان نامه بخارا. ش 27 ع - ص 132
اصيل واعظ ( عبدالله بن عبد الرحمن حسيني - ): مقصد الاقبال السلطانيه. ش 18 ع - ص 130.
اوحد الدين طبيب رازي ( حكيم - ):
ذيل سير العباد . ش 5 مج 1 ع - ص 108 ( 121 )
ايجي شيرازي ( قاضي عضد الدين - ): شرح مختصر المنتهي. ص 252 ب - ص 71
ب
بابافرجي ( درويش حسين حافظ قزويني تبريزي كربلائي ): روضات الجنان و جنات الجنان، ش 13 ع ص 108
باخرزي:
ديوان، ش 1 مج 12 ع - ص 137 ( 125 ) الروزنامجه الاولي، ش 2 مج 12 ع - ص 128 ( 125 )
الروزنامجه الثانيه، ش 3 مج 12 ع - ص 139 ( 126 )
الطرد ( رساله - ) ش 4 مج 12 ع - ص 138 ( 136 )
بخاري ( ابراهيم بن اسمعيل بن عبدالله مستعلي ): شرح التعرف لمذهب التصوف، ش 19 ع - ص 110
برده سيري كرماني ( شمس الدين محمد ايد طغان - ):
مصباح الارواح، ش 3 مج 1 ع - ص 130 (120)
بهائي ( شيخ - ) : جفر ( رساله در - ) ش 11 مج 442 د ص 300 مفتاح الفلاح، ش 831 د - ص 86
بهبهاني ( آقا عبدالله بن محمد جعفر - ) : الارث ( مسئله في - ) ش 5 مج 819 د - ص 40 (21)
افضاء الزوجه ( مسئله في - ) ش 3 مج 819 د - ص 42 (20)
البيع ( تعارض الوكيل و الموكل في مسئله في - ) ش 2 مج 819 د - ص 46 ( 20 )
تجديد غسل ( مسئله در - ) ش 6 مج 819 د - ص 5 (21)
حاشيه الروضه البهيه، ش 7 مج 819 د - ص 51 (21)
الطلاق ( مسئله في - ) ش 3 مج 819 د - ص 76 ( 30 )
عصير عنبي ( پاسخ و پرسش درباره حكم - ) ش 1 مج 819 د - ص 7 (19)
بهبهاني ( محمد علي بن محمد باقر - ) : تقطع المقال في نصره القول بالانفعال، ش 1 مج 828 د - ص 48 ( 22 )
الفتاح الجامع بمفاتيح الشرايع، ش 4 مج
828 د - ص 78 ( 23 )
مظهر المختار في حكم النكاح بالاعسار، ش 3 مج 828 د - ص 86 ( 23 )
منع المنع من الجمع بين الفاطمتين، ش 2 مج 828 د - ص 88 ( 22 )
بيضاوي ( قاضي ناصرالدين - ): انوار التنزيل و اسرار التاويل، ش 248 ب - ص 43.
بيهقي ( ابوالحسن علي بن زيد ): و شاح دميه القصر، ش 4 ع - ص 141
بيهقي سبزواري ( حسن شيعي - ): مصابيح القلوب، ش 833 د - ص 36
بيهقي ( كمال الدين حسين بن علينقي كاشفي - ): روضه الشهداء ش 329 ج - ص 13
ح
حسن ( حاجي - ): جفر جامع، ش 14 مج 442 د - ص 301
حلي ( نجم الدين محقق - ) = محقق حلي
ج
جوهري ( ابونصر اسمعيل بن حماد - ): الصحاح في اللغه، ش 324 ج - ص 74
خ
خوانساري ( جمال الدين محمد بن حسين - ): ترجمه مفتاح الفلاح، ش 326 ج - ص 6.
د
دشتكي ( سيد صدرالدين محمد حسيني - شيرازي - ): حاشيه شرح التجريد للقوشچي، ش 820 د - ص 51.
دهدار: جفرجامع، ش 13 مج 442 د - ص 301
ديلمي ( حسن بن محمد - ): ارشاد القلوب، ش 3 مج 327 ج - ص 40 (19)
ر
رازي ( حكيم اوحد الدين طبيب - ) = اوحدالدين
رشيد الدين فضل الله همداني: تنكسوقنامه، ش 26 ع - ص 103
رضي ( سيد - ): نهج البلاغه، ش 1 مج 327 ج - ص 88 (18)
ز
زمخشري: الكشاف عن غوامض التنزيل، ش 249 ب - ص 82.
زين العابدين ع ( مام - ): الصحيفه الكامله السجاديه، ش 840 د - ص 75.
س
سبزواري ( محمد بن محمد - ): جامع الاخبار، ش 842 د - ص 50
سلمي نيشابوري ( ابو عبدالرحمن محمد بن حسين - ) = نيشابوري.
سلماني ( محمد بن محمود بن احمد طرطوسي - ): عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات يا - عجايب نامه، ش 253 ب - ص 15
سمعاني مروزي ( ابوسعد عبدالكريم - ): الانساب - يا انساب العرب، ش 24 ع - ص 135.
سمرقندي ( نجم الدين ابوحفص عمر بن محمد نسفي - ) = نسفي
سنائي: تجربه القلم، ش 5 مج 29 ع - ص 100
حديقه الحقيقه - فخري نامه، ش 1 مج 29 ع - ( 129 ) 30 ع - ص 105
سير العباد الي المعاد - كنوز و رموز، ش 4 مج 1 ع ( 120 ) 3 مج 29 ع (129) ص 110
عقل نامه، ص 2 مج 29 ع - ص 116 - (129)
كارنامه بلخ - مطايبه نامه، ش 4 مج 29 ع - ص 119 ( 130 )
سيد صدر ( مير صدرالدين محمد بن محمد باقر - ) = قمي.
سيد قصير ( علم الهدي محمد ابن حاج ميرزا معصوم - )
الاستصحاب - يا حاشيه فرائد الاصول، ش 828 د - ص 40
سيوطي ( جلال الدين عبدالرحمن - ): تفسير الجلالين، ش 328 ج - ص 46
ش
شهيد ثاني: مسالك الافهام، ش 332 ج - ص 84
المقاصد العليه، ش 844 د - ص 87
شهرستاني حايري ( ميرزا محمد حسين ابن مير علي محمد - ):
اصول الفقه ( كتاب في - ) ش 254 ب ص 41.
شيرازي ( محمد مفيد بن محمد نبي - ): جنگ، ش 843 د - ص 7.
ص
صدراي شيرازي: تفسير سوره الحديد، ش 846 د - ص 47
ط
طوسي ( خواجه - ): المفاوضات - 2 يا - اجوبه الرساله المفصحه ش 2 مج 17 ع - ص 135 ( 127 )
طرطوسي سلماني ( محمد بن محمود بن احمد - ) = سلماني.
طوسي ( شيخ - ) : تهذيب الاحكام، ش 319 ج - ص 49، 322 ج - ص 50
ع
عبدالله بن عبد الرحمن حسيني = اصيل واعظ.
عطار ( فريدالدين - ) : پندنامه، ش 825 د - ص 4
گل خسرو شاه صفاهان، ش 1 مج 1 ع - ص 119 ( 119 )
علامه حلي: نهج الحق و كشف الصدق، ش 847 د - ص 88.
علم الهدي ( محمد ابن حاج ميرزا معصوم - ) = سيد قصير.
علي بن ملوك منشي: فتح نامه - يا - تاريخ آل عثمان، ش 9 ع - ص 117
عمريطي ( شرف الدين يحيي بن نورالدين - ) : الدره البهيه - نظم الاجروميه، ش 822 د - ص 55
عوري ( مباركشاه ) = مباركشاه
عين القضاه همداني : مكاتيب ، ش 34 ع - ص 131
ف
فاسي ( محمد - ) : سهام الربط في المخمس الخال الوسط، ش 36 مج 442 د - ص 303
فضل الله بن روزبهان = اصفهاني
فيض ( محمد بن مرتضي - ) = كاشاني
ق
قاري ( شيخ شمس الدين محمد - ) : رسم قرآن، ش 2 مج 829 د - ص 13 ( 24 )
مفتاح القرآن، ش 1 مج 829 د - ص 87 ( 24 )
قايني ( ميرزا ابوجعفر كافي - ) : اتحاد العقل و العاقل و المعقول ( مقاله في - ) = المستوره
اسرار الايات ( مقاله في - ) يا - چگوني پيدايش غرايب ... ش 5 مج 834 د - ص 3 و 11 ( 33 )
اسرار العبادات ( مقاله في - ) ش 1 مج 834 د - ص 40 ( 28 )
شرح ابيات سبعه خواجه طوسي در مراتب موجودات، ش 2 مج 834 د - ص 14 (29) المستوره ، ش 3 مج 834 د - ص 85 (30)
المعاد ( مقاله في حال - ) ش 4 مج 834 د - ص 37 ( 32 )
قشيري ( ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن - ): لطائف الاشارات في حقايق العبارات، ش 15 ع - ص 139
قمي ( ميرصدرالدين محمد بن محمد باقر رضوي تقوي - ):
شرح الوافيه، ش 835 د - ص 72
قونوي ( صدرالدين - ): الرساله المفصحه - يا المفاوضات، ش 1 مج 17 ع - ص 138 ( 126 )
الرساله الهاديه، ش 3 مج 17 ع - ص 138 ( 128 )
ك
كاشاني ( ابوالقاسم عبدالله بن علي بن محمد - ): تاريخ سلطان محمد خدابنده ( اولجايتو ) ش 3 مج 6 ع - ص 123 ( 99 )
كاشاني ( محمد بن مرتضي - ) : عين اليقين في اصول الدين - يا الانوار و - الاسرار، ش 331 ج - ص 44 و 77
كاشفي سبزواري بيهي ( حسين بن علي نقي - ) : = بيهقي
كرمانشاهي = بهبهاني
كرماني ( شمس الدين محمد ايدطغان - ) = برده سيري
كمال الدين ( ابومحمد حسين حاجي - ) : جفر ( رساله در - ) ش 18 مج 442 د - ص 302
گ
گرگاني ( اسماعيل بن حسن بن محمد - ) : ذخيره خوارزمشاهي، ش 251 ب - ص 12
م
مباركشاه عوري:
رحيق التحقيق ( بندي از - ) ش 6 مج 1 ع - ص 108 ( 121 )
مجلسي دوم: بحار الانوار، ش 333 ج - ص 44
تحفه الزائر، ش 823 د - ص 5
محقق حلي ( نجم الدين ابوالقاسم جعفر - ) : المختصر النافع، ش 836 د - ص 83
محلي شافعي ( جلال الدين - ) : تفسير الجلالين، ش 328 ج - ص 46
محمد بن زفر بن عمر: تاريخ بخارايي نرشخي ( ترجمه و تلخيص - ) ش 14 ع - ص 98
محمد بن عبدالخالق بن معروف: كنز اللغات، ش 247 ب - ص 17
مغربي دمشقي ( شهاب الدين احمد بن يحيي - ) = ابن ابي حجله
منشي ( خواجه ناصرالدين - ) = ناصرالدين
منشي ( علي بن ملوك - ) = علي بن ملوك
ميبدي يزدي ( قاضي كمال الدين - ): شرح الهدايه، ش 826 د - ص 73
ن
ناصرالدين منشي ( خواجه - ) : سمط العلي للحضره العليا - يا - تاريخ سلاطين كرمان، ش 2 مج 6 ع - ص 99 و 110 ( 122 )
نامقي جامعي ( شيخ احمد بن حسن - ) : السر المكتوم ، ش 23 مج 442 د - ص 303
نسفي سمرقندي ( نجم الدين ابوحفص عمر بن محمد - ) : تفسير قرآن، ش 5 ع - ص 102
نيشابوري ( ابواسحق بن منصور بن خلف - ) : قصص انبياء، ش 11 ع - ص 117
نيشابوري ( ابوعبدالرحمن محمد بن حسين سلمي - ): الحقائق ( تفسير - ) ش 21 ع - ص 136
و
واسطي ( حافظ ابو عبدالله محمد بن سعيد - ) = ابن دبيثي.
ي
يزدي ( حسن بن محمد علي - ) : اكمال الاصلاح، ش 821 د - ص 3
يزدي ( شمس الدين محمد حسيني - ) : العراضه في الحكايه السلجوقيه - يا - تاريخ آل سلجوق، ش 1 مج 6 ع - ص 98 و 116 ( 121 )
يزدي ( عماد الدين عربشاه - ) : مونس العشاق، ش 2 مج 1 ع - ص 120 ( 132 )
نمايه ترتيبي نام كتاب (شماره اي): فهرست شماره اي نسخه هاي خطي
اندازه رحلي " ب "
247 - كنز اللغات : عبدالخالق بن معروف
248 - انوار التنزيل و اسرار التاويل : بيضاوي
249 - الكشاف عن حقايق غوامض التنزيل : زمخشري.
250 - عنوان الشرف الوافي في اللغه و التاريخ و النحو و العروض و القوافي : شرف الدين مشاوري.
251 - ذخيره خوارزمشاهي : اسماعيل بن حسن جرجاني.
252 - شرح مختصر منتهي السول و الامل في علمي الاصول و الجدل : عضد - الدين ايجي.
253 - عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات محمد طرطوسي سلماني.
254 - كتاب في اصول الفقه
اندازه وزيري " ج "
318 - حل الموجز : جمال الدين محمد آقسرايي.
319 - تهذيب الاحكام : شيخ طوسي.
320 - شرح العرشيه : احسائي.
321 - كتاب من لايحضره الفقيه.
322 - تهذيب الاحكام: شيخ طوسي.
323 - وفيات الاعيان و انباء ابناء الزمان : ابن خلكان.
324 - الصحاح في اللغه : جوهري.
325 - شرح القانون لابن سينا.
326 - ترجمه مفتاح الفلاح : آقا جمال خوانساري.
327 - مجموعه دو رساله ( نهج البلاغه - ارشاد القلوب )
328 - تفسير الجلالين : سويطي و محلي.
329 - روضه الشهداء : كاشفي
330 - التوحيد : صدوق.
331 - عين اليقين في اصول الدين : فيض كاشاني.
332 - مسالك الافهام الي تنقيح شرايع - الاسلام : شهيد ثاني.
333 - بحار الانوار الجامعه لدر اخبار الائمه الاطهار : مجلسي دوم.
اندازه ربعي و بغلي " د "
819 - مجموعه هفت رساله ( عصير عنبي .. )
820 - حاشيه شرح التجريد للقوشچي : سيد صدرالدين دشتكي
821 - اكمال الاصلاح ( ترجمه اصلاح العمل ) : حسن بن محمد علي يزدي
822 - الدره البهيه - يا - نظم الاجروميه : شرف عمريطي
823 - الخلاصه الالفيه : ابن مالك
824 - منظومه في الرجال.
825 - پندنامه : شيخ عطار.
826 - شرح الهدايه : ميبدي
827 - رساله في الاستصحاب ( حاشيه فرائد - الاصول )
828 - مجموعه چهار رساله ( تقطيع المقال .. و .. )
829 - مجموعه دو رساله ( مفتاح القرآن .. )
830 - شرح تهذيب المنطق.
831 - مفتاح الفلاح : شيخ بهائي
832 - مصابيح القلوب : حسن شيعي سبزواري
833 - تحفه الزائر : مجلسي دوم
834 - مجموعه پنج رساله : ميرزا كافي قايني
835 - شرح الوافيه : مير صدر الدين رضوي
836 - المختصر النافع : محقق حلي
837 - كتاب في الفقه.
838 - شرح الهدايه : ميبدي
839 - رساله في الحساب
840 - الصحيفه الكامله السجاديه : امام زين العابدين (ع)
841 - تقويم
842 - جامع الاخبار : محمد سبزواري
843 - جنگ : محمد مفيد بن محمد نبي شيرازي
844 - المقاصد العليه في شرح الرساله الالفيه : شهيد ثاني
845 - ديوان الصبابه : ابن ابي حجله
846 - تفسير سوره الحديد : ملاصدرا
847 - نهج الحق و كشف الصدق : علامه حلي.
848 - الامالي ( المجالس ) : صدوق
849 - كتاب دعا.
فهرست شماره اي نسخه هاي عكسي
( ميكروفيلم )
1 - مجموعه
2 - حمزه نامه ( قصه امير حمزه )
3 - مكاتيب : عين القضاه همداني
4 - و شاح الدميه : بيهقي
5 - تفسير قرآن : نجم الدين عمر نسفي
6 - مجموعه چهار رساله ( العراضه في الحكايه السلجوقيه .. )
7 - مجموعه ( كتاب الصلوه .. )
8 - ترجمه احياء علوم الدين غزالي
9 - فتحنامه ( تاريخ آل عثمان ) : علي بن ملوك منشي.
10 - البلغه المترجمه في اللغه.
11 - قصص انبياء
12 - مجموعه پنج رساله ( ديوان باخررزي )
13 - روضات الجنان و جنات الجنان : بابا فرجي كربلائي
14 - ترجمه و تلخيص تاريخ بخاراي نرشخي
15 - لطايف الاشارات في حقايق الاشارات : قشيري.
16 - ترجمه تفسير طبري
17 - مجموعه سه رساله ( الرساله المفصحه )
18 - مقصد الاقبال السلطانيه و مرصد الامال الخاقانيه : اصيل واعظ
19 - شرح التعرف لمذهب التصوف : ابو ابراهيم مستعلي بخاري
20 - تاج التراجم في تفسير القرآن للاعاجم : محمد اسفرايني
21 - تاج الحقايق ( تفسير ) : سلمي نيشابوري
22 - ذيل تاريخ بغداد
23 - ترجمه و تلخيص تاريخ نيشابور.
24 - الانساب : سمعاني.
25 - ترجمه تفسير طبري
26 - تنكسوق نامه
27 - ميهمان نامه بخارا : فضل الله بن روزبهان
28 - شرح قصيده تائيه ابن فارض
29 - مجموعه پنج رساله
30 - حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه : سنائي
31 - شرح سير العباد الي المعاد.
32 - شرح سير العباد الي المعاد.
نمايه اعلام (نام كسان،جايها،كتابها،نامه ها): فهرست نامهاي كسان و جايها و كتابها و نامه ها
آ
آجروم : 56
آجروميه : 56
آدم ابو البشر : 10
آصفيه : 56
آقازاده پسر ملاصالح مازندراني : 26
آقسرايي طبيب ( جمال الدين محمد بن محمد بن امام فخررازي ) : 53
آقسراي : 54
آگره : 106
آل آقا : 143
آل آقا ( محمد بن محمد نبي - ) : 22
آل سلجوق : 121
آنقروي مولوي ( شيخ اسماعيل - ) : 115
الف
ابا ايوب : 116
ابراهيم: 44 ، 90
ابراهيم ( حاج - ) : 133
ابن آجرومي فاسي صنهاجي - ابن آجروم : 56 ، 57 ، 58
ابن ابي حجله ( شهاب بن احمد بن يحيي بن ابي بكر بن عبد الواحد مغربي دمشقي : 158.
ابن ابي طلحه الكوفي : 68
ابن بابويه - صدوق : 42 ، 43 ، 44 ، 48 ، 50 ، 68 ، 82
ابن خلكان : 90
ابن دبيثي ( حافظ ابو عبد الله - ) : 137
ابن سينا : 25 ، 70
ابن شهراشوب : 75
ابن ضجمه : 68
ابن عادل : 83
ابن العربي : 124 ، 139
ابن عقيل : 55
ابن فارض : 114 ، 115
ابن مالك ( جمال الدين ابو عبدالله - ) : 55
ابن محمد : 83
ابن مقري ( قاضي شرف الدين ) : 76
ابن مقله : 26
ابن ناظم : 55
ابن الوليد : 68
ابن هشام : 55
ابن يونس : 7
ابو اسحق ابراهيم بن وليد بن عبد الملك : 91.
ابوبكر ( شيخ سيد - ) : 14
ابو جعفر سحاثي زوزني : 126
ابو جعفر محمد بن علي : 101
ابو جعفر مختار زوزني : 126
ابو الجهم خالد بن هاني فقيه : 101
ابوحيان : 83
ابو خالد يزيد بن ابي المثني : 91
ابوسعيد : 123
ابو سعيد گوركان = غياث الدين ابو الفتح ابو العباس بن عطا : 136
ابو عبد الله ع = جعفر صادق ع ( امام - )
ابو الفتح محمد شيباني خان : 132
ابوالقسم اسعد بن علي بن احمد مغتاني زوزني : 126
ابو محمد بيرام مفتي : 96
ابو محمد بن حمزه الحسيني المرعشي : 68
ابومحمد حسين حاجي كمال الدين : 303
ابو الهول : 58
ابهري ( اثيرالدين مفضل بن عمر - ) : 73
ابي هارون مكفوف : 10
اتحاد العاقل و المعقول ( مقاله في - ) : 40
اجوبه الرساله المفصحه : 127 ، 128 ، 135 ، 141
اجوبه الطوسي للقونوي : 127 ، 135
احسائي احمد بن زين الدين : 69 ، 70
احكام قرآن : 83
احمد : 90 ، 124
احمد بن حامد فقيه : 101
احمد بن حسين بن ساناق : 121
احمد بن مباركشاه : 136
احمد بن پاشا : 98
احمد ( شيخ - ) : 119
احمد عزي : 102
احمد متصوف : 124
احوال و آثار خواجه طوسي : 128
اخطب خوارزم : 50
اخلاطي ( سيد حسين - ) : 302
اخلاق محسني : 13
الارث ( مسئله في - ) : 21
اردبيلي : 74
اردكاني حايري ( شيخ محمد حسين - ) : 41
ارسطو - ارسطاطاليس : 31 ، 32 ، 33
ارشاد القلوب : 19 ، 40
ارموي ( عمر بن محمد بن سالار بن حمد الله 102 .
استصحاب ( رساله في - ) : 40 [ ك ]
استوري : 118
اسرار الايات ( مقاله في - ) : 3 [ ك ] 33 ، 88 ، [ك]
اسرار العبادات ( مقاله في - ) : 40 [ ك ] 88 [ ك ]
الاسرار فيما اعتقدته من المسائل المختاره : 27
اسعد افندي : 109 ، 131
اسفار اربعه : 69
اسفرايني : 71
اسفرايني ( عماد الدين ) : 97
اسكندريه : 15
اسماعيل : 74 ، 119
اسماعيل اول ( شاه - ) : 132
استوتكارت ( اشتوتكارت ) : 120
اشتهارد ( قريه - ) : 51
اشرف الدين علي : 106
اصفهان : 25 ، 26 ، 28 ، 72
اصفهاني ( سيد هاشم - ) : 302
اصفهاني ( صدرالدين علي - ) : 115
اصفهاني ( فضل الله بن روزبهان - ) = فضل الله بن روزبهان
اصفهاني ( معز الدين محمد بن تقي الدين - ) : 27 ، 33
اصفهاني ( ملااسماعيل بن محمد - ) : 70
اصلاح العمل : 3
اصول الفقه ( كتاب في - ) 41 [ ك ]
اصيل واعظ ( عبدالله بن عبد الرحمن حسيني معروف به - ) : 130
افضاء الزوجه ( مسئله في - ) : 20 [ ك ] 42 [ك]
افلاطون : 8 ، 26، 32
افندي ( مصطفي عاطف - ) = مصطفي عاطف
افندي ( محمد اسعد حسين ) : 103 ، 131
افندي ( ميرزا عبدالله - ) : 45
افيون قره حصار : 98
اكبر پاشا ( جلال الدين محمد ) = جلال الدين محمد اكبر پادشاه
اكمال الاصلاح : 3 [ ك ]
الفيه شهيد اول : 87
الامالي : 42 [ ك ]
امير حمزه : 94 [ ك ]
امير كبير احمد بن سليمان معروف بن خواجه حمد : 112
امير علي نايب الصداره قم = نائب الصداره قم
امين ( سيد - ) : 49
انجيل اهل بيت : 75
اندلس : 15
اندلسي ها : 56
الانساب - انساب العرب : 135 [ ك ]
انصاري ( شيخ مرتضي - ) : 7، 40، 41
انصاري هروي ( شيخ الاسلام عبدالله بن محمد ) : 111
انطاكي ( داود - ) : 58
انوار التنزيل و اسرار التاويل : 44
انوار سهيلي : 13
الانوار النعمانيه : 45
الانوار و الاسرار = عين اليقين : 44 [ ك ] 77 [ ك ]
اوزاع، اوزاعي : 10
اولجايتو : 123
ايا صوفيا : 105
ايجي شيرازي شافعي ( قاضي عضد - ) : 71
ايران : 48 ، 97
ايضاح الاشتباه : 8
ايلاق : 82
ايليا : 15
ب
بابافرجي ( درويش حسين حافظ قزويني تبريزي كربلايي - ) : 108
باب حادي عشر : 10
باب حوب : 137
باب جديد قسطنطنيه : 119
باخرز: 125
باخرزي ( شيخ الرئيس علي بن حسن - ) : 125 ، 138 ، 139 ، 141
بادكوبه : 9
باله خليل : 109
بايزيد خان : 52
بحار الانوار : 5 ، 8 ، 44 ، 45
بحرآبادي ( ملا - ) : 74
بحراني ( شيخ عبدالله بن نورالله - ) : 45
بحر الجواهر : 54
بخارا : 9، 98 ، 132
بخاري ( ابراهيم بن اسماعيل بن محمد مستعلي - ) : 110
بخاري كلابادي ( شيخ ابوبكر ابواسحق محمد - ) 111
بدوح : 301.
برده سيري كرماني ( شمس الدين محمد ايل طغان - ) : 120 ، 130
برورودي ( محمد شفيع ابن ميرزا حسين - ) : 6
برونه : 106
برهان الدين ابو اسحق ابراهيم بن حسن : 56
بريان ( شيخ برهان الدين غزنوي - ) : 105
بشير آغا ( حاج - ) : 126
بصره : 15
بغداد : 15 ، 99 ، 101 ، 105 ، 137
بغداد لي وهبي : 99
بغدادي تنوخي جماهيري ( ابوالفتح - ) : 141 ، 142
بلغار : 9 ، 137
البلغه المترجمه في اللغه : 94 [ ك ]
بمبئي : 48 ، 97
بوريني ( بدرالدين ابو الضياء حسن بن محمد دمشقي صغوري - ) : 114 ، 115 ، 116
بورسه : 102 ، 142
بوني مغربي ( ابوالعباس - ) : 301 ، 302
بهائي ( شيخ - ) : 6 ، 26 ، 27 ، 86
بهبهاني ( آقا عبدالله بن محمد جعفر - ) : 5،
17 ، 21 ، 40 ، 42 ، 46 ، 51 ، 76
بهبهاني ( آقا محمد باقر - ) : 72
بهبهاني ( محمد اسمعيل بن محمد علي - ) : 22
بهبهاني ( محمد تقي بن محمد جعفر - ) : 87 ، 88 ، 89
بهبهاني ( محمد حسن بن محمد جعفر - ) : 22
بهبهاني ( محمد جعفر بن محمد علي - ) : 77
بهبهاني ( محمد علي بن محمد باقر - ) : 22 ، 23 ، 48 ، 78 ، 88
بهرام شاه : 106
بياني ( دكتر - ) : 124
بيروني : 7
بيهقي ( كمال الدين حسين بن علي نقي كاشفي - ) : 13
بيضاوي ( قاضي ناصرالدين - ) : 43 ، 47
البيع ( تعارض الوكيل و الموكل في مسئله في - ) : 20 [ ك ] 46
بيهقي ( ابوالحسن علي بن زيد ) : 141
پ
پند نامه عطار : 4 [ ك ]
پهلوان : 83
پيامبر اسلام (ص) - پيغمبر : 7 ، 10 ، 13 ، 16 ، 25 ، 74 ، 98 ، 132
ت
تائيه صغري : 115
تائيه كبري : 115
تاج التراجم في تفسير القرآن للاعاجم : 97 [ ك ]
تاريخ آل سلجوق : 98 ، 116 [ ك ] 121 [ ك ]
تاريخ آل عثمان = فتحنامه : 98 ، 117
تاريخ اولجايتو : 99 ، 123
تاريخ بخاراي نرشخي ( ترجمه و تلخيص - ) : 98 [ ك ]
تاريخ سلاطين كرمان = سمط العلي للحضره العليا : 99 [ ك ] 110 [ ك ] 122 [ ك ]
تاريخ سلطان محمد خدابنده = تاريخ
اولجايتو
تاريخ مدينه السلام بغداد : 137 [ ك ]
تاريخ نيشابور ( ترجمه و تلخيص - ) : 99 [ ك ]
تبريز : 108 ، 109
تبريزي ( يار علي - ) : 103
تبريزي قونوي شافعي ( علائالدين علي - ) : 111
التبصير في الدين : 97
تجديد غسل ( مساله در - ) : 5 [ ك ] 21 [ ك ]
تجربه القلم : 100 [ ك ] 130 [ ك ]
تحرير : 81 ، 84
تحرير مجسطي : 28
تحفه الزائر : 5 [ ك ]
تحفه العاشقين : 8
تحفه المقلدين : 3
تحفه الملوك : 124 [ ك ]
تذكره : 81
تذكره الاولياء : 100 [ ك ]
تذكره نصرآبادي : 26
ترجمه احياء علوم الدين غزالي : 100 [ ك ]
ترجمه اصلاح العمل = اكمال الاصلاح : 4 [ ك ] 6 [ ك ]
ترجمه تفسير طبري : 101 [ ك ]
ترجمه مفتاح الفلاح : 6 [ ك ]
ترجيع بند در ستايش شهر سلطانيه ... : 102 [ ك ] 123 [ ك ]
ترشيزي ( محمد صادق بن عبد العلي - ) : 28
تركان ( قبائل - ) : 16
تزئين الاسواق بتفصيل الاشواق : 58
التسهيل : 27 ، 33
تعارض الوكيل و الموكل في مسئله في البيع = البيع.
التعرف لمذهب التصوف : 111
تغلبي : 136
تفتازاني : 69
تفسير سوره الحديد : 47 [ ك ]
تفسير قرآن : 102 [ ك ]
تفسير كبير : 83
تقطيع المقال في نصره القول بالانفعال : 22 [ ك ] 48 [ ك ]
تقويم ( كتاب - ) : 7
تلسماني ( عفيف الدين سليمان بن علي - ) : 115.
تنقيح : 81 ، 84
تنكابني ( سيد علي هندي - ) = هندي
تنكابني ( ميرزا محمد - ) : 44
تنكسوقنامه : 103 [ ك ]
تنوخي جماهيري ( ابوالفتح - ) = بغدادي
توبينگن : 107
التوحيد : 48 [ ك ]
توفيق ( محمد - ) : 102
توني ( شيخ علي بن محي الدين جامعي - ) : 27 تا 29.
توني طوسي ( ملا عبدالله بن حاج محمد بشرويه اي - ) : 72
تهذيب الاحكام : 49 [ ك ] 82 [ ك ]
تهذيب المنطق : 69
تهران : 26 ، 27 ، 31 ، 77 ، 98 ، 99 ، 100 ، 102 ، 103 ، 105 ، 110 ، 112 ،
116 ، 119 ، 124 ، 126 ، 131 ، 132 ، 136 ، 137 ، 138 ، 140 ، 142
التيسير في التفسير : 103
تيمور ( امير - ) : 10 ، 131
ث
ثعالبي : 125
ج
جابر : 25
جامع الاخبار : 5 [ ك ] 51
جامع الاصول : 82
جامعي عاملي توني ( شيخ علي بن محي الدين - ) = توني
جامي : 116
جاوي ( عبد الرحمن - ) : 58
جرجيس : 118
جزائري ( سيد نعمه الله - محدث - ) : 45 ، 48
جعفر بن محمد : 51
جعفر صادق (ع) ( امام - ) - ابو عبدالله : 49 ، 136.
جعفر قاضي ( شيخ - ) = قاضي
جلال بن محمد بن عماد : 43
جلال الدين محمد اكبرشاه : 106 ، 107
جلخ بن عيسي : 137
جماهيري ( ابو الفتح - ) = بغدادي
جنه الواقيه : 9
جنگ : 7 [ ك ]
جنيدي ( ابي سعيد ) : 100
جوامع ( كتاب - ) : 70
جواهر التفسير : 13
جوهري فارابي ( ابونصر اسماعيل بن حماد - ) : 74.
چ
چرنداب : 109
چلبي: 115، 136 ، 140
چلبي ( ابوبكر عمر بن محمد بن عثمان - ) : 124.
چلبي ( حسين - ) : 100 ، 142
ح
حاشيه الروضه البهيه = شرح لمعه : 21 [ ك ] 25، 51 [ ك ]
حاشيه شرح تجريد : 74
حاشيه شرح التجريد للقوشچي : 51 [ ك ]
حاشيه شرح عضدي : 71
حاشيه فرائد الاصول : 40 [ ك ] 52 [ ك ]
حافظ شيرازي ( خواجه - ) : 8 ، 25
الحاري الكبير : 54
حايري اصفهاني ( امير سيد علي طباطبايي - ) : 3
حجاج بن يوسف : 118
حدوث ( رساله - ) : 69
حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه [ ك ] : 105 ، 118 - 120 ، 129
حديقه السعداء : 14
حرز الاماني : 56
الحساب ( رساله في - ) [ ك ] : 52
حسكويه بن محمد بن حسكويه : 102
حسن ع ( امام - ) : 8 ، 44
حسن بك : 117
حسن بن احمد بن محمد ابوعلي : 138
حسن بن عالي بن مندرب فقيه : 101
حسن التصرف : 111
حسن ( حاجي - ) : 301
حسن ( ملا - ) : 74
حسني حسيني ( امير صفي الدين مجتبي - ) : 108
حسين - ميرحسين : 62
حسين ع ( امام - ) : 8 ، 14
حسني ( ابوالقاسم - ) : 53
حسيني ( حسين بن رضا - ) : 62
الحقايق : 136 [ ك ]
حكماء ختا : 104
حكماء يونان : 104
حكمت خالصه ارسطو : 31 ، 32
حكيم : 62
حل الموجز : 52 [ ك ]
حماد : 62 ، 68
حمدان : 62
حمدويه : 62
حمران : 62
حمزه : 62
حمزه نامه : 94 ، 107 [ ك ] 119
حمصي رازي : 50
حميد : 62
حنظله : 62
حواشي حكمه الاشراق : 69
حوب : 137
حيدر : 62
حيدر آباد : 76
خ
خاقاني جزايري ( محمد بن علوان - ) : 87
خان عالم آراء = ابو الفتح محمد بن شيباني
خبره الفقهاء : 118
ختا : 104
خردنامه : 27
خضر : 12
خضري : 12
خطاط ( عبدالرحيم بن محمد بن ابي الفتح - ) : 107
خلاصه الفيه : 55
خلاصه الحساب : 52
خلاصه الحكمه : 9
خلاصه الروضه : 14
خلخالي ( ملاجان - ) : 74
خواب گزاري : 108 [ ك ] 124 [ ك ]
خواجه حمد = امير كبير احمد بن سليمان
خواجه فاضل = فاضل
خواجه مولانا = فضل الله بن روزبهان اصفهاني : 132
خواجه ناصرالدين منشي : 122
خوارزم : 12
خوارزمشاه ( علائالدين - ) : 12
خوارزمشاهيان : 121
خوارزمي طبيب ( محمد بن احمد - ) : 71
خوانساري ( جمال الدين محمد بن حسين - ) : 6 ، 45 ، 72 ، 97
خوشنويس ( ميرزا عبد الحسين - ) : 26
خويدكي ( شرف الدين - ) : 51
د
دارالسعاده : 126
دانشگاه تهران : 3 ، 98 ، 99 ، 100 ، 102 ، 103 ، 105 ، 110 ، 112، 116 ، 119
، 124 ، 126 ، 131 ، 132 ، 136 ، 137 ، 138 ، 140 ، 142
دانشگاه كمبريج : 106
دبيث : 137
الدره البهيه - نظم الاجروميه : 55 [ ك ] 56 ، 88
درخشي ( محتشم بن هادي بن محتشم بن عميدالملك بن محمدبن نظام الدين...): 27
دروس شهيد : 27 ، 84
درويش خان مفتش اوقاف : 129
درويش علي بن شمس الدين : 91
دريمان فسا : 71
دژ دريمان فسا : 71
دشتكي ( سيد صدرالدين محمد حسيني شيرازي - ) : 51
دعبل : 64
دفع المناوات : 50
دقي ( يحيي بن علي بن محمد حسيني - ) : 75
دمشق : 138
دميه القصر : 125 ، 141
دهلي : 100
ديلمي ( جعفر بن حاج حسن - ) : 48
ديلمي ( حسن بن محمد - ) : 40
دينار : 62
دينوري ( محمد بن عبدالخالق - ) : 100
ديوان باخرزي : [ ك ] 125 ، 137
ديوان الصبابه : 58 [ ك ]
ديوان متنبي : 11
ديوان منسوب به امير المومنين علي (ع) : 9
ديوان هند : 128
ذ
ذاكر ( سيد محمد بن حامد - ) : 5
ذخيره خوارزمشاهي : 70
ذرا : 63
ذريح : 62
الذريعه : 5 ، 6 ، 46 ، 47 ، 48 ، 125
ذيل تاريخ مدينه السلام بغداد : 138 [ ك ]
ذيل سير العباد : 108 [ ك ] 121 [ ك ]
ذي النورين : 141
ر
رازي ( ابو عبدالله محمد - ) : 33
رازي انوه ؟ ( محمد بن حسن بن - ) : 96
رازي ( حكيم اوحد الدين طبيب - ) : 108 ، 121 .
رازي ( علي حافظ - ) : 51
رافع : 62
ربعي : 62
ربيع : 62
رجال كشي ( كتاب - ) : 10
الرجال ( منظومه في - ) : 61 [ ك ]
رحمه الله بن عبدالله : 140
رحيق التحقيق ( بندي از - ) : 108 [ ك ] 121 [ ك ]
رسائل انصاري - فرائد الاصول : 7 ، 41
الرساله المفصحه عن منتهي الافكار : 126 ، 137 [ ك ] 141
الرساله الهاديه : 128 [ ك ] 138 [ ك ]
رسم قرآن ( رساله در - ) : 24 [ ك ]
رشيد بن غالب مجتبي - كنت رشيد دحداح : 114 ، 115
رشيد الدين فضل الله همداني : 103
رضوي ( جعفر بن فضل الله - ) : 71
رضوي ( ميرزا ابو طالب - ) : 27
رضي ( سيد - ) : 19
رفاعه : 62
رقيم : 62
روح : 62
الروزنامجه الاولي : 125 [ ك ] 138 [ ك ]
الروزنامجه الثانيه : 126 [ ك ] 139 [ ك ]
روضات الجنان و جنات الجنان : 108 [ ك ]
روضات الجنات: 45 ، 46
الروضه البهيه - شرح لمعه : 21 ، 25 ، 84
روضه الشهداء : 13 [ ك ]
روضه الواعظين : 50
روم : 53
رونق ( ميرزا محمد بن ابي الفتح خان مرعشي شوشتري - ) : 3
ري : 48
رياح : 63
رياض العلماء : 45
رياض المسائل : 3
ريحانه الادب : 27 ، 54 ، 57
ز
زادان : 63
زبعري : 10
زبور آل محمد (ص) : 75
زجراء : 63
زرادشت : 33
زريق : 62
زكاء : 63
زكريا : 63
زمخشري : 82
زنجاني ( فرج - ) : 109
زونيين : 232 ، 241
زوزني ( ابوجعفر سحاثي - ) = ابو جعفر سحاثي
زوزني ( مختار - ) = ابو جعفر.
زوزني ( ابوالقاسم اسعد بن علي - ) = ابوالقاسم
زوزني ( عبد الحميد - ) = عبد الحميد
زوزني ( عماد الدين - ) = عماد الدين محمد
زوزني ( قاضي منصور - ) = قاضي منصور
زياد : 63
زيج خواجه طوسي : 77
زيد : 63
زين الدين : 63
زين العابدين : 6
زين العابدين - امام سجاد (ع) : 25 ، 75
زينون : 57
زبواني ( حاج شيخ حبيب الله قمي - ) : 51
س
سائق الاظعان : 115
سابري : 68
ساماني ( امير ابومحمد بن نوح بن نصر بن احمد ) : 98.
سباعي ( شيخ فتح بن هبه الدين محمود - ) : 61
سبحه المرجان : 10
سبزواري ( محمد باقر محمد مومن محقق - ) 48
سبزواري ( محمد بن محمد - ) : 50
سبكتكين : 98
ستوده ( دكتر - ) : 132
سجستاني ( خليل بن احمد - ) : 101
سحاثي زوزني = ابوجعفر
سحبان : 26
سديدي : 54
سراج هندي ( قاضي - ) = هندي
سرخاب : 109
سرخسي ( محمد بن منصور - ) : 113
سري بن احمد : 90
سري بن مغلس : 90
سعادت نامه : 14
سعد : 63
سعد بن علي : 90
سعد بن محمد : 90
سعدي : 25
سعدي چلبي : 83
سعيد : 62 ، 63
سعيده : 63
سغدي بصري ( ابو حفص ربيع بن صبيح - ) : 8
سفيان : 63
سفينه البحار : 46
سكين نخعي : 10
سلار : 64
سلام : 63
سلامه : 63
سلطان العلماء : 25 ، 51.
سلطان العلماء ( محمد جعفر - ) : 73
سلطانيه : 123
سلماني ( محمد بن محمود بن احمد طرطوسي - ) : 15
سلمه : 64
سلمي نيشابوري ( ابو عبدالرحمن محمد بن حسين - ) : 136
سليمان : 64
سليمان صفوي ( شاه - ) : 24 ، 44
سليمي = بيهقي سبزواري
سماعه : 64
سمرقندي : 4 ، 9 ، 101 ، 103
سمرقند ( نجيب الدين - ) : 54
سمرقندي ( نجم الدين ابي جعفر عمر بن محمد نسفي ) = نسفي
سمط العلي للحضره العليا = تاريخ سلاطين كرمان : 99 [ ك ] 110 [ ك ] 122 [ ك ]
سمعاني مروزي شافعي ( ابو سعد عبدالكريم - ) : 135 ، 127
سنائي : 100 ، 105 ، 106 ، 110 ، 114 ، 116 ، 119 ، 120 ، 128 ، 129
سنان: 64
سنجر : 99
سندي : 64
سنهوري ( علي بن حسن شافعي مقري - ) : 57
سوده : 64
سويد : 64
سهروري مقتول ( شهاب الدين - ) : 120
سهل : 64
سيام : 9
سيد امين = امين
سيد صدرقمي ( مير صدرالدين محمد بن سيد محمد باقر - ) = قمي
سيد قصير = علم الهدي محمد بن حاج ميرزا معصوم
سيد محمد مجاهد = مجاهد
سيد ميرزا ( مرشد الدين عبدالله معروف به ) : 13.
سير العباد الي المعاد : 110 [ ك ] 119، 120 [ ك ] 129 [ ك ]
سيف : 64
سيوري ( فاضل مقداد - ) : 10
سيوطي ( جلال الدين - ) : 46 ، 47 ، 55 ، 115
ش
شاذان : 64
شاطبي : 56
شبستري ( ملا مشهد ابن ملا حسينعلي - ) : 69 ، 70.
شتير : 64
شتيره : 64
شجاعي زوزني ( ابوبكر - ) = ابوبكر
شجره : 64
الشجره الطيبه : 27
شرايع الاسلام : 85
شرح ابيات خواجه طوسي در مراتب موجودات : 29.
شرح تائيه صغري : 116
شرح تجريد : 52 ، 74
شرح التعرف المذهب التصوف : 110 [ ك ]
شرح تهذيب المنطق : 69 [ ك ]
شرح جامع : 74
شرح حكمه الاشراق : 74
شرح خطائي : 74
شرح رساله عشق : 120
شرح سير العباد الي المعاد : 112 [ ك ]
113 [ ك ]
شرح شرايع : 81
شرح طوالع : 74
شرح العرشيه : 69 [ ك ] 70
شرح القانون : 70 [ ك ]
شرح قانون قطب : 54
شرح القصيده التائيه : 114 [ ك ] 139 [ ك ]
شرح مواقف : 74
شرح مختصر المنتهي السول : 71 [ ك ]
شرح نافع : 81
شرح واحدي بر ديوان متبني : 11
شرح الهدايه : 74 [ ك ]
شرحيل : 64
شنب غازان : 109
شوشتري اصفهاني ( محمد باقر بن غياث الدين منصور - ) : 49
شوشتري ( حسين ابن حاجي محمد واعظ : 3
شوشتري شهيد ثالث ( قاضي نورالله - ) : 7 ، 71
شوشتري مرعشي ميرزا محمد بن ابي الفتح خان = رونق.
شوكت : 96
شهاب : 64
شهرستان حايري ( ميرزا محمد حسين - ) : 41
شهيد اول : 27 ، 87
شهيد ثالث = شوشتري ( قاضي نور الله )
شهيد ثاني : 62 ، 84 ، 87
شيراز : 130
شيرازي ( شيخ ركن الدين - ) : 115
شيرازي ( محمد علي بن محمد تقي بن شاه محمد - ) : 22
شيرازي ( مفيد بن محمد نبي - ) : 7
شيرازي همداني ( عباس بن حاج محمد - ) : 77
شيرواني ( رستم بن احمد - ) : 126
شيرواني ( ملاميرزا - ميرزاي - ) : 45 ، 72
ص
صائب : 96
صاعدي قراوي ( ابو عبدالله محمد بن فضل - ) : 140.
صاعدي قراوي ( فضل بن احمد - ) : 140
صالح : 64 ، 132
صباح : 65
صبيح : 65
الصحاح في اللغه : 74 [ ك ]
الصحيفه الكامله السجاديه : 75 [ ك ]
صدر السلطنه : 26
صدراي شيرازي - ملاصدرا : 47 ، 69 ، 70 ، 73
صدقه : 65
صديقي ( بهائالدين عبد الرحمن - ) : 106
صعص : 62
صعصعه : 65
صغوري ( بدرالدين - ) = بوريني
صفوان : 65
صفي دوم ( شاه ) : 6
الصلوه ( كتاب - ) : 124 [ ك ] 139 [ ك ]
صنهاجي = ابن الاجرومي
صوفي ( ابوبكر - ) : 140
صيفي : 65
ض
ضحاك : 65
ضريس : 65
ط
طالقاني ( احمد بن محمد امين - ) : 85
طباطبايي حايري اصفهاني ( امير سيد علي - ) : 3
طبري : 101
طبسي ( موسي - ) : 30
طرابلوسي ( شحاده بن حيدر - ) : 61
طرخان والده : 135
الطرد : ( رساله - ) : 126 [ ك ]
طغرل بيك بن ارسلان بن طغرل بيك ( ابو طالب - ) : 15
طفيلي ( احمد - ) : 119
طلاب : 65
الطلاق ( مسئله في - ) : 20 [ ك ] 76 [ ك ]
طوسي ( خواجه - ) : 28 ، 30 ، 74 ، 77 ، 126 ، 127 ، 128 ، 135
طوسي ( شيخ الطائفه ابوجعفر - ) : 49
ظ
ظالم : 65
ظريف : 65
ع
عاديان : 16
عاصم : 65
عامر : 65
عاملي توني = توني
عباد : 65
عباده : 65
عباس : 65
عبايه : 65
العبادله : 124 [ ك ] 139 [ ك ]
عبد الاعلي : 65
عبد الباقي ( مير - ) : 106
عبد الحميد : 65
عبد الحميد زوزني : 126
عبد الخالق : 65
عبد خيران : 65
عبد الرحمن : 65 ، 90
عبد الرحيم : 65 ،90 ، 96
عبد السلام : 65
عبد الصمد : 65
عبد المصد احمد بن صدر الدين محمد بن عبد الصمد : 74
عبد العالي بن محمد بن محمد بن عبد العالي - بن نجد : 84
عبد العزيز : 66
عبد العزيز بن برهان الدين عبد العزيز : 98
عبد العظيم : 66
عبد الغفار : 66
عبد الكريم : 66 ، 74
عبد الكريم ( آخوند ملا - ) : 48
عبدالله : 66 ، 90
عبد الله ( پدر رسول اكرم ص ) : 10
عبدالله بن عبد السلام : 90
عبدالله بن محمد بن علي بن احمد بن محمد علي : 58
عبدالله بن مطرق بن هامان ( شيخ بخاري ) : 9
عبدالله بن يوسف : 90
عبدالله ( حاجي - ) : 72
عبداللهيه ( سلسله - ) : 109
عبد الملك : 66 ، 90
عبد المومن : 66
عبد الواحد : 66
عبد الوهاب : 90
عبد الوهاب ( آقا ميرزا - ) : 26
عبيد - عبيده : 86
عبيد الله : 66
عتيبه : 66
عتيق : 66
عثمان : 66
عثمان بن سلطان مصطفي خان ( سلطان - ) : 133
عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات : 15
عدي : 66
العراضه في الحكايه السلجوقيه = تاريخ آل سلجوق : 98 [ ك ] 116 [ ك ] 121 [ ك ]
عراق : 84
عربشاهي ( جمال الدين محمود حسني - ) : 106 ، 107
عرض المجالس : 76 [ ك ]
عرفه : 66
عرفي : 11
عزالدين عبد الحميد : 73 ، 74
عزيز : 66 ، 118
عسيلي ( شيخ نورالدين علي - ) : 142
عسيلي ( شيخ يحيي - ) : 142
عصير عنبي ( پاسخ و پرسش درباره حكم - ) : 19
عضدي : 71
عطار : 4 ، 119 ، 124
عطيه : 66
عقبه : 66
عقل نامه : 116 [ ك ] 129 [ ك ]
عقيل : 66
عقيلي ( محمد بن حسين بن محمد هادي - ) : 9
العلاء : 66
علاء الدين خوارزمشاه = خوارزمشاه
علائالدين عطيه ( شيخ - ) : 115
علامه حلي : 8، 88
علباء : 66
علقمه : 66
علماء سمرقند : 106
العلماء الصدور : 45
علم الهدي : 77
علم الهدي ( محمد بن حاج ميرزا معصوم - ) : 40
علم اليقين : 77
علومي : 27
علوي حسيني ( ميرضياء الدين محمد بن جمال الدين - ) : 24 ، 25 ، 29 ، 30 ، 35
علي : 66
علي بن ابي طالب - امير المومنين - علي (ع) : 9 ، 11 ، 18 ، 19 ، 25 ، 26 ، 58 ، 74
علي بن رضي : 85
علي بن ملوك منشي : 117
علي پاشا ( سيد - ) : 138
علي عزت : 126
علي محمد بن علي شريف : 24 تا 26
علي ( ملا - ) : 51
عماد الدين عربشاه يزدي = يزدي
عمادالدين محمد زوزني : 126
عمادي حنفي ( ابراهيم بن عبد الرحمن - ) : 51
عمار : 76
عمر : 66
عمران : 66
عمركي : 66
عمرو ( قاضي سمرقند - ) : 4
عمريطي ( شرف الدين يحيي بن نور الدين - شافعي انصاري - ) : 55 ، 56 ، 57
عنبسه : 66
عنوان الشرف الوافي : 76 [ ك ]
عواجقي = ملكزي عواجقي ( عبدالله بن سليمان - )
العوالم الكبير : 45
عوري ( مباركشاه - ) : 108 ، 121
عون : 66
عيسي : 66
عيسي بن عباس بن عبدي : 18
عيض : 66
عين الفضاه همداني : 131
عين اليقين في اصول الدين : 77 [ ك ]
غ
غازان : 109
غازان محمد خان = محمد خان
غالب : 66
غديرخم : 25
غرايب العجايب و عجايب الغرايب : 58
غزالي : 25 ، 100
غزنوي شيخ برهان الدين = بريان
غياث : 67
غياث الدين ابوالفتح ابوسعيد گوركان : 130
غياث اللغات : 10
ف
فارابي : 10
فارس : 67
فاروق : 141
فاضل ( خواجه - ) : 74
فاس ( شهر - ) : 56
فاسي = ابن آجرومي
فاسي ( محمد - ) : 303
فاضل اردكاني = اردكاني
فاضل ( خواجه - ) : 74
فاضل مقداد = سيوري
فاطمه ( س ) : 58
فاكهه : 67
فتاح الجامع بمفاتيح الشرايع : 23 ، 78 [ ك ]
فتال نيشابوري : 50
فتحنامه = تاريخ آل عثمان : 98 [ ك ] ، 117 [ ك ]
فخر الدين ( مير - ) : 74
فخري نامه : 118 [ ك ] 129
فرائد الاصول = رسائل
فراهي ( ابو نصر - ) : 8
فرزدق : 25
فرغاني ( محمد بن احمد ) : 115
فرهاد بن وليعهد = فرهاد ميرزا - معتمد الدوله : 70.
فسا : 71
فصول الحق : 27
فضاله: 67
فضل الله بن روزبهان اصفهاني : 132
فضولي بغدادي : 13
فطرت سمرقندي : 96
فلاسفه متقدم : 110
فلسفه اولاي ارسطو : 33
فندرسكي ( ميرزا ابوالقاسم حسيني - امير ابوالقاسم حسيني استرابادي - ) : 27،
28 ، 30 ، 32
فوحاني ( محمد علي - ) : 75
فهرست كتابخانه الهيات : 52
فهرست كتابخانه سپهسالار : 46 ، 106
فهرست كتابخانه مركزي دانشگاه تهران - ف - دانشگاه : 18 ، 49 ، 151 ، 71 ، 75 ، 84 ، 116
فهرست الكتب الموجوده بالمكتبه الازهريه : 56.
فهرست ميكروفيلم كتابخانه مركزي دانشگاه تهران : 28 ، 32 ، 124
فيض : 67
فيض الهي ( رساله - ) : 33
فيض قدسي : 44 ، 45 ، 46
فيض كاشاني ( محمد بن مرتضي - ) = كاشاني فيومي ( عبدالعزيز - ) : 136
ق
قائم عج ( حضرت - ) : 25
قابوس بن وشمگير : 10
قادري ( قاسم بن ابوالفضل - ) : 75
قاري ( شيخ شمس الدين محمد - ) : 13، 24 ، 87
قاسم ( ملا - ) : 74
قاضي سمرقند عمر = عمر
قاضي محمد سعيد بن محمد باقر قمي = قمي
قاضي ( ملا - ) : 74
قاضي منصور زوزني : 126
القانون : 54
قارين : 27 ، 29
قايني ( حسين بن شرف الدين علي بن ملك محمد - ) : 49
قايني ( ميرزا ابو جعفر كافي - ) : 2 ، 14 ، 24 ، 26 ، 27 ، 28 ، 29 ، 31 ، 32 ، 33 ، 85
قايني درخشي ( محتشم بن هادي - ) = درخشي
قباوي ( ابو نصر احمد بن محمد بن نصر - ) : 98
قبچاق ( قبايل - ) : 16
قتيبه : 67
قراوي = صاعدي
قرشي ( ابو الحسن - ابن نفيس ) : 54
قرشي اموي شافعي دمشقي ( عبد الرحيم - ) : 138
قرطه : 67
قزويني ( زكريا بن محمد - ) : 15
قسطنطنيه : 119
قسم : 67
قشيري نيشابوري استوائي ( ابوالقاسم عبدالكريم - بن هوازن - ) : 14 ، 139 ، 140
فصص انبياء : 118 [ ك ]
قصص العلماء : 45
قصه امير حمزه : 107 [ ك ] 119 [ ك ]
قطب : 54
قلعه دمشق : 138
قم : 48
قمشه : 9
قمي ( حاج شيخ عباس - ) : 46
قمي ( مير صدرالدين محمد ابن سيد محمد - ) : 72
قمي ( قاضي محمد سعيد بن محمد باقر - ) : 48
قوام كرماني ( محمد بن احمد بن محمود - ) : 105
قوشجي ( ملاعلي - ) : 52
قونوي اصولي شافعي ( علاء الدين علي بن اسمعيل - ) = تبريزي
قونوي ( صدرالدين محمد بن اسحق - ) : 126 ، تا 128 ، 138
قونيه : 54
قيرواني ( علي بن ابيطالب ) : 9
قيس : 67
قيصر ( حاجي - ) : 14
قيصري ( شرف الدين داود بن محمود - ) : 115
ك
كارنامه بلخ : 13 ، 119 [ ك ] 130 [ ك ]
كاشان : 71
كاشاني ( ابوالقاسم بن عبدالله - ) : 99 ، 123
كاشاني ( محمد بن مرتضي معروف به فيض - ) : 77
كاشاني نطنزي ( عزالدين محمود بن علي - ) = نطنزي
كاشف : 96
كاشفي سبزواري بيهقي ( كمال الدين حسين بن علينقي - ) = بيهقي
كاشي ( كمال الدين عبد الرزاق - ) : 115
كاظمي ( شيخ محمد قاري ابن شيخ شمس الدين - ) = قاري
كاظمي ( شيخ فخرالدين ابن شيخ عبد العلي - ) : 82.
كافور : 67
الكافي : 82
كافي ( حسينعلي واعظ معروف به - ) : 54
كافي ( محمد بن فيروزشاه - ) : 54
الكامل : 54
كتابخانه آصفيه : 56
كتابخانه الازهريه : 56
كتابخانه دانشكده الهيات : 27
كتابخانه سپهسالار : 27 ، 97
كتابخانه مجلس شوراي ملي : 27
كتابخانه مدرسه مروي : 128
كتابخانه مركزي دانشگاه = فهرست كتابخانه مركزي
كتابخانه معارف خانه جمال الدين محمد محمود عربشاهي : 106
كتابخانه ملي ملك : 27
كتاب من لايحضره الفقيه : 82 [ ك ]
كثير : 67
كجيل : 109
كچوئيه لنجاني اصفهاني ( محمد علي بن جان علي - ) : 4
كرام : 67
كربلا : 3
كردين : 67
كرمان : 31
كرمانشاه - كرمانشاهان : 7 ، 72
كرمانشاهي = بهبهاني
كرمانشاهي ( ملا محمد - ) : 85 ، 88 ، 89
كرماني ( حاج عبد الحليم - ) : 137
كرماني ( شمس الدين محمد ايد طغان برده سيري - ) = برده سيري
كرماني ( محمد بن احمد بن محمود معروف به قوام ) = قوام كرماني
كريم ( مولي - ) : 3
الكشاف عن غوامض التنزيل : 82 [ ك ]
كشف الظنون : 56 ، 57 ، 103 ، 111
كشف الوجوه الغر : 115
كشي : 10
كعيب : 67
كلكته : 106
كليب : 67
كليب بن معاويه : 49
كمبريج : 106
كميت : 67
كميل : 67
كنكر : 67
كنوز و رموز = سير العباد الي المعاد
كوپريلش ( ابوالعباس ابن وزير ابي عبد الله ) : 140
كوثري : 97
كوشيار : 7
كوفي ( ابن ابي طلحه - ) = ابن ابي طلحه
كويري ( محمد بن ابي الفتح بن عمر - ) : 124
گ
گرگاني ( اسماعيل بن حسن بن محمد موسوي - ) : 12 .
گرگاني ( سيد حسين مفتي - ) : 50
گرگاني ( سيد شريف - ) : 69 ، 85
گلپايگاني ( زين العابدين - ) : 24 ، 26
گل و خسرو شاه صفاهان : 119 [ ك ]
ل
لاله اي ( امير بدرالدين احمد حسيني - ) : 108 ، 109
لاهيجي ( فاضل - ) : 74
لسان الغيب : 4 ، 5
لطائف الاشارات في حقايق العبارات : 139 [ ك ]
لكهنو : 111 ، 112
لوايح الجنان و روائع الجنات : 115
لوط : 67
ليث : 67
م
ما بعد الطبيعه ارسطو : 33
مازندراني ( ملا محمد صالح - ) : 7، 26
مباركشاه عوري = عوري
مالك : 67
مبدل : 62
متنبي : 11
متصوف ( احمد -) = احمد متصوف
متوكل بن عمر : 75
مثني : 67
مثنويات سنائي : 128
المجالس = الامالي : 83 [ ك ]
مجالس المومنين : 71
مجاهد ( سيد محمد - ) : 3
مجلسي اول : 45
مجلسي دوم : 5، 44 ، 45 ، 56
مجمل الاصول : 8
محب الله ( شاه - ) : 5
محتشم بن هادي بن محتشم = درخشي
محسن : 50
محفوظ : 67
محقق حلي : 84
محلي شافعي ( جلال الدين - ) : 46
محمد : 67 ، 68 ، 114 ، 124
محمد (ص) : 26 = پيامبر اسلام.
محمد ابراهيم دلال باشي ( آقا - ) : 26
محد ابراهيم ( شيخ - ) : 140
محمد اسعد حسين = اسعد افندي
محمد امين : 5 ، 85
محمد امين مفتش : 126
محمد باقر : 72
محمد باقر بن محمد رضي : 49
محمد بن ابراهيم بادفي ؟ : 85
محمد بن احمد بن حمد بن حمدون خزار : 10
محمد بن ادريس : 25
محمد بن بكره : 61
محمد بن حامد ذاكر = ذاكر
محمد بن حسن بن بندار : 141 ، 142
محمد بن زفر بن عمر : 98
محمد بن عمر : 44
محمد بن فضل امام : 101
محمد بن فيروز شاه = كافي
محمد بهادرخان بن مرادخان ( سلطان - ) : 117
محمد تقي ع ( امام - ) : 14
محمد توفيق = توفيق
محمد حكيم بن عبدالله : 73
محمد خان ( غازي - ) : 136
محمد صادق : 89
محمد صالح : 51
محمد قاسم : 49
محمد محسن : 13
محمد محسن اصفهاني = اصفهاني
محمد مراد ( امامزاده - ) ملامراد : 132
محمد ( مير - ) : 74
محمد هاشم : 73
محمودخان ( سلطان - ) : 18 ، 99 ، 105 ، 121 ، 128 ، 129
محيي الدين : 74 ؟
مختار : 68
المختصر النافع - المختصر الشرايع : 38 ، 84
مخنف : 68
مدارك الاحكام : 84 ، 85
مدرس رضوي : 128
مدرسه اخلاصيه هرات : 103
مدرسه چهارباغ : 26
مدرسه حسينيه : 142
مدرسه سلسله يا مسلسله : 54
مدرسه صدرالسلطنه اصفهان : 26
مدرسه مروي : 128
مدرسه نيماورد اصفهان : 25 ، 26
مدينه العلم صدوق ( كتاب - ) : 44
مراتب موجودات ( شرح بليات سبعه در - ) : 36
مرادخان اورخان ( سلطان - ) : 53
مرادملا = محمد مراد ( امامزاده - ) : 23
مرازم : 68
مرشد الدين عبدالله = سيد ميرزا
مرعشي ( ابومحمد بن حمزه حسيني - ) = ابو محمد بن حمزه
مروان : 68
مروك : 68
مسالك الافهام : 84 [ ك ]
مسالك و ممالك : 124 [ ك ] 141 [ ك ]
مستدرك : 45
مستعلي = بخاري ( ابراهيم بن اسماعيل ) : 111
المستوره = مقاله في اتحاد العقل و العاقل و المعقول : 30 [ ك ] 32 [ ك ] 85 [ ك ] 88 [ ك ]
مسجد جامع اورخان : 102
مسجد محله اندلسيها : 56
مسرور حسين : 75
مسروق : 68
مسعده : 68
مسعود : 68
مسعود بن جمال الدين : 84
مسكين : 68
مسلم : 68
مشاوري يمني شافعي ( قاضي شرف الدين ابو ابومحمد - ) = ابن مقري [ شاوري است ]
مشهد : 28
مشهدي عاملي ( محمد رفيع بن محمد باقر - ) : 43
مصابيح : 3
مصابيح القلوب : 36 [ ك ]
مصباح الارواح : 120 [ ك ] 130 [ ك ]
مصباح الملاطي : 74
مصر : 58 ، 115
مصطفي عاطف افندي : 96 ، 101 ، 103
مصطفوي : 50
مطايبه نامه : 119 [ ك ] 130 [ ك ]
مظهر العجايب : 4
مظهر المختار في حكم النكاح بالاعسار : 23 [ ك ] 86 [ ك ]
المعاد ( مقاله في - ) : 33
المعاذي : 136
معالم التنزيل : 83
معالم العلماء : 75
المعتبر في شرح المختصر : 84
معتمد الدوله = فرهاد ميرزا
معروف قاضي مصر ( ملا - ) = ملا معروف
معمو : 62
معن بن زائده : 44
معيم : 62
مغتاني زوزني = ابوالقسم اسعد بن علي
مغرب : 58
مغربي دمشقي ( شهاب بن احمد بن يحيي - ) = ابن ابي حجله
مغيره : 62
المفاوضات : 126 تا 128 ، 141 [ ك ]
مفاتيح الشرايع : 23
مفتاح الفلاح : 86 [ ك ]
مفتاح القرآن : 24 ، 87 [ ك ]
مفضل : 62
مفيد ( شيخ - ) : 49
مفيد بن محمد نبي شيرازي = شيرازي
المقاصد العليه في شرح الرساله الالفيه : 87 [ ك ]
مقاله در چگونگي پيدايش غرايب و عجايب : 33
مقاله في اتحاد العاقل و المعقول : 88 [ ك ]
مقاله في اسرار الايات = اسرار الايات : 3 ، 28 ، 33 ، 88
ملاله في اسرار العبادات : 40 ، 88 [ ك ]
مقاله في بيان حل المعاد : 32
مقبره باب حوب : 137
مقداد : 62
مقدمه الاجروميه في مبادي علم العربيه - مقدمه ابن آجرومي : 57 ، 58
مقري ( علي بن حسن شافعي - ) = سنهوري مقصد الاقبال السلطانيه : 130 [ ك ]
المقنعه : 49
مقولات عشر : 7 ، 74
مكاتيب عين القضاه : 131 [ ك ]
مكاسب ( كتاب - ) : 7
المكتبه الازهريه : 56
مكه : 22 ، 56 ، 118
ملازاده : 74
ملا معروف قاضي مصر : 115
ملتان : 9
ملكزي عواجقي ( عبدالواحد بن سليمان - ) : 137
ملك الكتاب شيرازي : 97
ملك منصور نوح بن نصرت = نوح بن نصر
مناوي ( شيخ زين العابدين عبد الروف - ) : 115
منبه : 62
منتخب الروضه : 14
منذوري ( عبدالعظيم - ) : 138
منزوي : 6 ، 75
منشات و مكاتب منظوم و منثور : 132 [ ك ] 141 [ ك ]
منصور : 62
منع المنع : 22 ، 88 [ ك ]
موائد الرحمن : 97
مواهب عليه : 13
موجز القانون : 54
موسي : 62
مولتان : 9
مولفات نجيب الدين سمرقندي : 54
مولوي : 4 ، 25 ، 26
مولوي خانه باب جديد : 119
مولوي خانه بورسه : 102
مولوي ( شيخ اسماعيل - ) = آنقروي.
مولوي ( شيخ يوسف - ) : 119
مونس العشاق : 120 [ ك ] 142 [ ك ]
مهدي : 62
مهذب : 81
ميبدي يزدي ( قاضي كمال الدين مير حسين ) : 73
ميثم : 63
ميرفندرسكي = فندرسكي
ميسر : 63
مينوي ( مجتبي - ) : 96 ، 98 تا 105 ، 110 ، 112 ، 116 ، 119 ، 121 ، 124 ، 126 ، 131 ، 132 ، 136 تا 138 ، 140 ، 142
ميهمان نامه بخارا : 132 [ ك ]
ن
نايب الصداره قم ( امير علي - ) : 48
نابلسي ( عبد الغني - ) : 14
ناتلي : 96
ناصح : 63
ناصر خسرو : 25
ناصرالدين منشي ( خواجه - ) : 110
نافذ پاشا : 113 ، 114 ، 119
نافع = المختصر النافع : 81
نامقي جامعي ( شيخ احمد بن حسن - ) : 303
نجات ( محمد شفيع بن محمد امين - ) : 77
نجوم السماء ( كتاب - ) : 7
نجيب الدين سمرقندي = سمرقندي
نجيه : 63
نخبه المقال : 62
نخستين متفلسف : 10
نخعي ( سكين - ) = سكين
نرشخي ( ابوبكر محمد بن جعفر - ) : 98
نسفي سمرقندي ( نجم الدين ابي جعفر عمر بن محمد - ) : 102
نشيط : 63
نصر : 63
نصرآبادي : 26
نصرالله ( ملا - ) : 74
نطنزي كاشاني ( عزالدين بن محمود بن علي - ) : 115
نظامي گنجوي : 25
نظم الاجروميه = الدره البهيه : 88 [ ك ]
نظم السلوك : 115
نظيري : 96
نعمت الله : 83
نعيم : 63
النفس ( رساله في = ) : 31
نفيسي : 54
نوح بن نصر ( ملك منصور - ) : 101
نورالدين محمد بن شكرالله : 100
نور عثمان : 132
نوري ( حاج شيخ فضل الله - ) : 5
نوري ( حاج ميرزا محمد حسين - ) : 5 ، 44
نوري ( زين العابدين بن جواد - ) : 70
نهاوندي ( شيخ ابوالعباس - ) : 109
نهايه : 82
نهج البلاغه : 28 ، 88 ، [ ك ]
نهج الحق و كشف الصدق : 88 [ ك ]
نيشابوري : 50 ، 99 ، 100
نيشابوري : 83
نيشابوري ( ابو اسحق بن منصور بن خلف - ) : 118
نيشابوري ( حاكم ابن البيع شيخ ابو عبدالله - ) : 99
و
واحدي : 11
واسط : 137 ، 141
واسطي ( حافظ ابو عبد الله محمد بن سعيد - ) = ابن دبيثي
واشي ( ابوعبدالله محمد بن محمد - ) : 100
والده السلطان غازي محمدخان : 136
وافيه : 72
وردان : 63
و شاح دميه القصر : 141 [ ك ]
وفيات الاعيان : 89 [ ك ]
و ليانكوي : 109
وليد : 63 ، 68
ولي الدين : 137
وهب : 64
ه
هاشم : 64
هدايه : 73
هرات : 9 ، 13 ، 18 ، 103 ، 130 ، 132
هروي ( حاجي علي كاتب - ) : 133
هزم : 64
هشام : 64
همام : 64
همدان : 10
همداني ( حسين بن محمد بن حسن - ) : 13
هند : 10
هندوان ( قبائل - ) : 16
هندي تنكابني ( سيد علي - ) : 22
هندي ( قاضي سراج - ) : 115
هيب بن احمد : 68
هيثم : 64
ي
يتيمه الدهر : 125
يحيي : 64
يزدي : 74
يزدي ( حسن بن محمد علي - ) : 302
يزدي ( شمس الدين محمد - ) : 116 ، 121 ، 122
يزدي ( عماد الدين عربشاه - ) : 120 ، 132.
يزيد : 64
يعقوب : 64
يمن : 9 ، 44
يونان : 8 ، 11 ، 104
يوخسوني : 136
يوسف : 64
يوسف آغا : 112
Skip Navigation Links